Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Vastuullisuusraportointi ja -viestintä

Lisää selkeyttä ja tuloksia vastuullisuustyöhön.

Vastuullisuus- ja kestävyysraportointi

Sidosryhmät odottavat yrityksiltä selkeää ja saavutettavaa tietoa niiden vastuullisuudesta; osalle tämä on lakisääteinen velvollisuus.

Tiedon keruu, jäsentäminen ja kiteyttäminen asiakkaiden, rahoittajien ja työntekijämarkkinan tarpeisiin voi kuitenkin olla haastavaa tai aikaa vievää etenkin silloin, kun aihe halutaan tai se täytyy hoitaa erinomaisesti.

Kehitämme yritysten vastuullisuusraportointia joko osana vastuullisuusohjelman laatimista tai erillisenä palveluna.

Laadimme raportteja, joiden mittarit vastaavat EU:n CSRD-kestävyysraportointidirektiiviä toteuttavien ESRS-standardien tai GRI:n mukaista luokittelua.

Näin syntyvä raportti on työkalu ESG-asioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja liiketoiminnan vastuullisuuden todentamiseen.

Referenssi

On hienoa, että meillä on kumppani, joka on perehtynyt vastuullisuuteen.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group

Raportointivelvoite laajenee

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n myötä vastuullisuusraportointivelvoitteet laajenevat asteittain koskemaan yhä useampia yritystä yrityksiä, 1.1.2025 alkaen myös keskikokoisia.

Moni pienempi yritys kohtaa paineen kehittää kestävyysraportointiaan ja valmistautua toimittamaan vastuullisuustietoja asiakkaalle tai valmistautua vastuullisuusauditointeihin osana isompien toimijoiden toimitusketjua.

Autamme koostamaan toimintanne kestävyydestä kertovia tietoja esimerkiksi isojen asiakkaiden, rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä sijoittajien tarpeisiin.

Hyvä työ näkyväksi

Luottamus on merkittävä päätöksenteon väline. Avoin ja selkeä viestintä kestävästä liiketoiminnasta rakentaa luottamusta sidosryhmien ja organisaation välille.

Suunnitelmallinen vastuullisuusviestintä tekee jo tehdyn hyvän työn näkyväksi, auttaa viestimään tulevaisuuden tavoitteista ja viestii yrityksen arvoista ja toimintatavoista niin nykyisille kuin tuleville työntekijöille.

Pakollisen, regulaation vaatiman raportoinnin lisäksi vastuullisuusviestintää kannattaa ja tulee tehdä mm. brändin ja työnantajamielikuvan vuoksi.

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Näkemystä viestintään

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä