Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Vastuullisuusohjelmat ja -prosessit

Lisää selkeyttä ja tuloksia vastuullisuustyöhön

Vastuullisuusohjelma

Kestävyysraportoinnin vaateet vyöryvät isojen organisaatioiden kautta myös pienemmille tavarantoimittajille ja alihankkijoille.

Vaikka raportointiregulaatio ei vielä koskisi teitä, voi yrityksessä herätä tarve kirkastaa vastuullisuuden laajasta kentästä itselle tärkeät ja arjessa erottuvat aihealueet.

Vastuullisuusohjelma luo rakenteet ja toimenpiteet vastuullisuustyölle.

Työssä jäsennetään toimintanne kannalta olennaiset vastuullisuusteemat, strategiaanne ja arvojanne unohtamatta. Samalla huomioidaan kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet, sidosryhmien odotukset ja ala, jolla toimitte.

Vastuullisuusohjelmaan kirjataan selkeät päämäärät, näitä vastaavat tavoitteet ja mittarit sekä vastuut ja aikataulut. Tällöin työ ei unohdu ylätasolle.

Samalla syntyy pohja onnistuneelle raportoinnille ja vaikuttavalle vastuullisuusviestinnälle. Pk-yrityksille vastuullisuusohjelma sopii usein paremmin kuin vastuullisuusstrategia.

Lataa opas

Lataa vastuullisuusstrategian käsikirja ja kiteytä roolisi osana ratkaisua.

Vastuullisuusstrategian työkirjan kansi.

Liikkeelle kartoituksesta

Vastuullisuustyö alkaa kartoituksesta, jossa selvitämme, mikä on toiminnassanne olennaista ESG:n eri näkökulmista.

Alkukartoitus piirtää kuvan yrityksenne vastuullisuustyön nykytilasta, ja auttaa tunnistamaan siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Työkaluina toimivat mm. kyselyt, haastattelut sekä kilpailija- ja asiakasanalyysit.

Tarkastelemme liiketoimintaanne aina niin kutsutun kaksoisolennaisuuden kautta eli huomioimme organisaationne vaikutukset toimintaympäristöön sekä toimintaympäristön ja sen muutosten vaikutukset yrityksenne liiketoimintaan, esimerkiksi kiristyvän lainsäädännön kautta.

Emme jää kiinni lillukanvarsiin tai tiettyyn näkökulmaan – kuten ympäristöön – vaan katsomme liiketoimintaanne kokonaisuutena. Tavoitteena on kasvattaa positiivista vaikutustanne yhteiskuntaan ja minimoida haitat.

ESG-päällikkö tueksi

Jotta asiat eivät jää suunnittelun asteelle, tuemme teitä vastuullisuusohjelman toteuttamisessa ja raportoinnissa esimerkiksi ESG-päällikön roolissa. ESG-päällikkö yhdistää sujuvasti strategisen tason tavoitteet ja operatiivisen tekemisen, ja varmistaa tavoitteissa edistymisen. Edistämme kanssanne asioita johdonmukaisesti ja jouhevasti, samalla omaa osaamistanne kirittäen.

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Näkemystä kehitystyöhön

Outi Piisilä

Liikkeenjohdon konsultti

Tekniikan ja talouden moniosaaja, vahvuusalueinaan vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat​, CSRD- ja ESRS-raportointi​, HSEQ-palvelut​ sekä ISO9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät​.

+358 50 379 7335 outi.piisila@talentree.fi
Outi Piisilä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Ota yhteyttä

Outi Piisilä

Vastuullisuus & HSEQ

Tekniikan ja talouden moniosaaja intohimonaan asioiden selkeyttäminen sekä ihmiset. Vahvuusalueina vastuullisuusohjelmat ja -strategiat, CSRD- ja ESRS-raportointi, HSEQ-palvelut sekä ISO9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät.

+358 50 379 7335
outi.piisila@talentree.fi

Ota yhteyttä