Johtamisjärjestelmät

Työkalut vaikuttavaan ja kestävään toimintaan.

Vahva pohja kasvulle

Johtamisjärjestelmä selkiyttää johtamista ja tukee johtajien työtä kohti strategisia tavoitteita.

Koska moni johtaja kokee, että kasvuiässä harppoisi mieluummin vähän liian isoissa kengissä kuin vähän liian pienissä, kannattaa johtamisjärjestelmän ajantasaisuutta tarkastella säännöllisesti.

Johtamisjärjestelmä yhtenäistää yritykseen toimintatapoja ja edistää vastuullista liiketoimintaa.

Seurauksena on usein korkeampi henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys sekä parempi kannattavuus. Samalla hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja turhan työn aiheuttama hukka vähenee.

Johtamisjärjestelmän rakentaminen on aina strategiaan pohjautuva kehitysprojekti, jossa huomioidaan koko organisaatio ja sen toimintaympäristö sekä tärkeimmät sidosryhmät.

Projektin lopputuloksena on haluttuun muotoon ja valitulle alustalle dokumentoitu johtamisjärjestelmä, joka on tarvittaessa sertifioitavissa.

Asiantuntijakumppani tuo projektiin osaamista ja ymmärrystä järjestelmän kytkemisestä osaksi yrityksen strategiaa ja arkea.

Referenssi

Ketterä järjestelmä on nyt osa arkea.

Aki Paananen, liiketoimintajohtaja, Cross Wrap Oy

Tavoitteena sertifikaatti?

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien sertifikaatit toimivat kansainvälisesti tunnustettuna näyttönä osaamisesta ja asiantuntijuudesta: yleisimpiä sertifikaatteja ovat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Kyseiset standardit ovat keskenään yhteensopivia.

Olemme kehittäneet lukuisia ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä sertifiointiin saakka erikokoisissa organisaatioissa, useilla eri toimialoilla. Meillä on kokemusta myös spesifimpien laatujärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta ISO 3834 ja SFS-EN 1090 -standardien ja NATO:n AQAP-julkaisujen mukaisesti.

Sertifioitu laatujärjestelmä lisää organisaation läpinäkyvyyttä hallinnollisen vastuullisuuden näkökulmasta ja tukee näin vastuullisuustyötä ja -viestintää sekä luo tarvittaessa pohjaa ESRS- ja GRI-raportoinnille. Saat käyttöösi laajan kokemuksemme eri johtamisjärjestelmistä sekä parhaat käytännöt eri toimialoilta – tarvittaessa myös ulkoistetun laatu- tai HSE-päällikön.

Ympäristöjärjestelmästä lisää kestävyyttä

Ympäristöjärjestelmä on johtamisen työkalu ympäristövastuun huomioimiseen yrityksen toiminnassa, strategiassa ja päätöksenteossa, kattavasti ja vaikuttavasti.

Erityisesti ISO 14001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät ovat yhä useamman vastuullisen yrityksen tavoitteena. Kevyempi vaihtoehto on tavoitella Ekokompassia tai Green Office -sertifikaattia.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio laatii tavoitteet ja toimenpidesuunnitelman sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöjärjestelmä auttaa osaltaan ennakoimaan riskejä, kehittämään kustannustehokkuutta ja viestimään vastuullisuudesta eri sidosryhmille.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kiihtyessä, ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatioita tunnistamaan systemaattisesti omia haitallisia ympäristövaikutuksia, ja luo systemaattisen mallin minimoida ja postaa näitä haitallisia vaikutuksia, ovat ne sitten pieniä tai suuria.

Mitattavat tavoitteet mahdollistavat läpinäkyvän tulosten seurannan ja raportoinnin ja tukevat näin ESRS- ja GRI-raportointia myös ympäristönäkökulmasta.

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä

Organisaatio voi kehittää työterveyden ja työturvallisuuden johtamista ottamalla käyttöön ISO 45001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmän.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tavoitteena on tunnistaa ja hallita riskejä, sitouttaa turvallisuusajatteluun ja edistää työympäristöä terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sertifikaattia arvostetaan etenkin rakennusalalla ja teollisuudessa.

Työterveyden ja työturvallisuuden huomioiminen auttaa hallitsemaan laatua ja kustannuksia, lisää työpaikan konkreettista, fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä rakentaa positiivista mielikuvaa organisaatiosta.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä kytkeytyy sosiaalisen vastuullisuuteen ja sitä koskeviin tavoitteisiin. Mitattavat tavoitteet mahdollistavat läpinäkyvän tulosten seurannan ja raportoinnin, ja tukevat näin ESRS- ja GRI-raportointia myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Näkemystä kehitystyöhön

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä