Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Omistajat, hallitus ja johto

Toimiva päätöksentekoketju tuo suuntaa ja varmuutta kasvuun.

Toimiva OHJ-ketju

Yhteistyö omistajien, hallituksen ja johdon kesken vaikuttaa kriittisesti siihen, miten tehokkaasti yritys toimii ja toteuttaa strategiaansa.

Kirkas omistajastrategia, systemaattinen hallitustyö sekä osaava ja yhtenäinen johto ovatkin vankka perusta, jonka luomiseen ja kehittämiseen kannattaa panostaa.

Olennaista on, että osapuolet ymmärtävät toistensa roolit ja vastuut sekä viestivät avoimesti ja tehokkaasti keskenään. Lisäksi tarvitaan toimintamalleja ja työkaluja, jotka tukevat työtä kohti pitkän aikavälin menestystä.

Tarkastelemme ja kehittämme OHJ-ketjun toimintaa kanssasi kokonaisuutena tai haluamaasi tukijalkaan keskittyen.

Toimivaa johtoa tukee myös yrityksen kokoon ja strategiaan sopiva johtamisjärjestelmä.

Referenssi

Myös oma strategiaosaamisemme kasvoi.

Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja, Sievi Group Oy

Omistajastrategia

Omistajien tahdon kiteyttävä omistajastrategia on edellytys sille, että yritys voi rakentaa itselleen toimivan liiketoimintastrategian.

Omistajastrategia määrittelee ne arvomaailmaan ja tavoitteisiin liittyvät reunaehdot, joiden sisällä liiketoimintastrategian on pysyttävä. Samalla se luo selkeän suunnan ja raamit hallitustyölle. Kun rajat ovat selvät, on fokus helppo säilyttää itse strategiatyössä.

Selkeä omistajastrategia on myös keskeinen osa vastuullista omistamista, ja sillä on positiivisia vaikutuksia omistaja-arvon kehittymiseen. Omistajastrategian puute on tyypillinen haaste, joka helposti aiheuttaa ristivetoa ja haasteita OHJ-ketjun muilla tasoilla.

Selvitämme kanssasi omistajien tahdon ja kiteytämme omistajastrategian, joko strategiaprojektin aluksi tai erillisenä projektina.

Hallitustyö

Menestyvillä yrityksillä on usein taustallaan paitsi osaava johto ja sitoutunut henkilöstö, myös asialleen omistautunut hallitus. Tämä tuo yritykselle parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua, sillä systemaattinen ja eteenpäin katsova hallitus auttaa näkemään pidemmälle, kuin muut näkevät.

Hallitus tukee yritystä muutosten ja strategisten hankkeiden läpiviennissä ja sparraa yrityksen johtoa. Näin se auttaa varmistamaan, että yritys uudistuu ja menestyy pitkällä aikavälillä. Hallitustyö tukee yritystä erityisen hyvin, kun hallituksen toimintamallit ja prosessit on yhdessä määritelty strategiaa tukeviksi ja sen osaajaprofiilit tukevat valittua suuntaa.

Tuemme hallitustyön käynnistämisessä ja kehittämisessä erityisesti valmentaen. Otamme sovitusti kantaa hallituksen kokoonpanoon, vuosikelloon ja mittaristoon, mallinnamme hyviä käytänteitä ja vinkkaamme hyväksi havaittuja työkaluja. Asiantuntijamme voivat myös toimia hallitustyönne vetäjinä kuulumatta itse hallitukseen. Hallitustyön kehitysprojekti sopii erinomaisesti jatkoksi HHJ-koulutukselle.

Johtoryhmätyöskentely

Johtamisjärjestelmä nivoo kaikki organisaatiossa vaikuttavat osatekijät – roolitukset, prosessit, järjestelmät ja viestinnän – yhteen ja osaltaan varmistaa, että organisaatiota ohjataan strategiassa määriteltyyn suuntaan. Merkittävä osa toimivaa johtamisjärjestelmää on johtoryhmätyöskentely.

Johtoryhmän hyvä ja avoin yhteistyö tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyön laatua lisäävät yhteiset pelisäännöt ja selkeä yhteinen visio. Johtoryhmän jäsenten luontaisten taipumusten läpikäynti yhdessä ja keskustellen lisää ymmärrystä ryhmän vahvuuksista. Tämä tukee tiimin yhtenäisyyttä ja kykyä hyödyntää toistensa osaamista.

Tuemme johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä mm. valmennnusten kautta.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Näkemystä päätöksentekoon

Olli Paavola

Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Historiaa tunteva konsultti vahvuusalueinaan omistaja- ja liiketoimintastrategiat, muutoksen johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen.

+358 50 587 7626 olli.paavola@talentree.fi
Olli Paavola kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Hanna Liimatainen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategiakonsultti ja valmentaja, jolla vahva ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan rakentamisesta.

+358 50 537 0515 hanna.liimatainen@talentree.fi
Hanna Liimatainen Talentree

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä