Muutos- ja projektijohtaminen

Kyky uudistua ja toteuttaa strategiaa on tässä ajassa kriittinen.

Johda muutosta

Organisaation kyky uudistua on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä välttämättömyys. Tällöin ratkaisevaa on ketterä strategiaprosessi ja se, miten strategiaa eletään todeksi.

Yrityksellä täytyy olla jokin keino varmistaa, että hankkeet etenevät silloinkin, kun alkuinnostus hiipuu ja projektien eteenpäin puskeminen alkaa tuntua työläältä. Vastalääkkeinä toimivat priorisointi, sopiva strategian johtamisen tapa ja sitkeys.

Onnistuneissa muutoshankkeissa yhdistyvät projektijohtamisen ja muutosjohtamisen elementit, joilla muutosta ajetaan niin toiminnan kuin ajattelun tasoilla.

Liian vähälle huomiolle jää usein kulttuuri, jonka täytyy tukea tavoitteiden saavuttamista.

Referenssi

On helpompi nähdä, mitä pitää tehdä ja mitä ei.

Sari Hallikainen, toimitusjohtaja, Taustamarkkinat BGMT

Projektijohtaminen

Strategisesti kyvykkäät yritykset osaavat tunnistaa ja priorisoida ne kehitysprojektit, joilla on suurin vipuvaikutus muihin.

Projekteja on myös johdettava. Tyyli on vapaa, kunhan se kestää arjen tulipalot. Tunnettuja tapoja johtaa muutosta ovat MWB- ja OKR-malli.

Erityisesti organisaatioissa, joissa kehitystyöhön ei ole erillistä resurssia, auttaa projektijohtamisen ulkoistaminen pysymään linjassa tavoitteiden kanssa.

Ulkoistettu projektipäällikkö toimii johdon oikeana kätenä ja varmistaa, että strategiset kehitysprojektit etenevät ja että resurssit, aikataulut, budjetit ja riskit ovat hallitusti johdettuja.

Samalla raportointi johdon suuntaan toimii, mikä edistää hallitustyöskentelyä. Palvelun käynnistäminen on tuloksellisinta, kun se tapahtuu suoraan strategiatyön jatkumona.

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen on kokonaisvaltaista organisaation suuntaamista kohti uutta, usein uudella tavalla. Tavoitteena on varmistaa, että haluttu kulttuurinen tai käyttäytymisen muutos on kestävä.

Muutosjohtamisen työkaluja ovat viestintä ja esihenkilötyö, pitkäjänteinen kulttuurin kehittämistyö ja muut strategiset muutoshankkeet.

Autamme kokonaisvaltaisena muutoskumppanina, jonka työkalupakista löytyvät oikeat avut muutostarpeiden tunnistamiseen ja läpivientiin.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Näkemystä muutokseen

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Suvi Tolonen

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Strategisen kehittämisen kokenut osaaja vahvuutenaan muutosta tukevat organisaatiorakenteet ja kulttuuri sekä tietojohtaminen.

+358 50 309 5751 suvi.tolonen@talentree.fi
suvi-tolonen-rajattu

Johanna Haapakorva

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen ja strateginen HR.

+358 50 379 4795 johanna.haapakorva@talentree.fi
Johanna Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Hanna Liimatainen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategiakonsultti ja valmentaja, jolla vahva ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan rakentamisesta.

+358 50 537 0515 hanna.liimatainen@talentree.fi
Hanna Liimatainen Talentree

Leo Tuokko

Liikkeenjohdon konsultti

Inhimillisen työelämän, johtamisen ja kasvun rakentaja vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, kasvukulttuurin ja myyntistrategian rakentaminen sekä henkilöstöjohtaminen.

+358 45 394 9662 leo.tuokko@talentree.fi
leo-tuokko-rajattu

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä