Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HSEQ-palvelut

Varmista parempi huominen ja sidosryhmien tuki.

Kokonaisvaltaista vastuun kantoa

Jatkuva HSEQ-työ on tarpeen, jotta ansaituista sertifikaateista – ja parhaista osaajista – pystytään pitämään kiinni. Lyhenne viittaa sanoihin terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu.

Kun haluatte varmistaa, että pääsette laatutavoitteisiin ja saatte kehitettyä esimerkiksi ISO-standardien mukaista johtamisjärjestelmää systemaattisesti eteenpäin, voitte ulkoistaa osan tai koko kokonaisuuden johtamisen meille.

Näin vapautatte omia resurssejanne ja varmistatte samalla, että niin byrokraattiset kuin operatiiviset HSEQ-tehtävät tulevat systemaattisesti hoidetuiksi.

Voimme myös tukea organisaationne omaa HSEQ-asiantuntijaa kasvamaan ja viemään kehitystä eteenpäin. Saatte tueksenne henkilön, joka katsoo tilannettanne kokonaisuutena ja ehkäisee turhat päällekkäisyydet tai aukot.

Referenssi

Jouni on meillä yksi tärkeä käsipari muiden joukossa.

Tommi Kasanen, toimitusjohtaja, KT-Shelter Oy

Näissä autamme

1.

Laatu-, ympäristö- ja ttt-päällikkö

Palvelussa asiantuntijamme vastaa laatu- ja ympäristöjärjestelmän hallinnollisesta ylläpidosta, päivittämisestä ja kehittämisestä, sekä vuosikellon mukaisista toimenpiteistä yhdessä oman tiiminne kanssa. Lisäksi hän vastaa suorituskyvyn arvioinnin toteutumisesta – myös sertifioiduissa järjestelmissä.

2.

Vastuullisuuspäällikkö

Palvelussa asiantuntijamme vastaa vastuullisuusohjelman toteuttamisesta, päivittämisestä ja kehittämisestä vuosikellon mukaan sekä raportoinnin koostamisesta yhdessä oman tiiminne kanssa.

3.

Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset

Asiantuntijamme voi suorittaa vuosittaisen sisäisen auditoinnin, joka on vaatimuksena mm. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeissa ja olennainen osa jokaista johtamisjärjestelmää. Auditointi kattaa laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisen ja tukee näiden jatkuvaa kehittämistä. Ulkoistaminen keventää yrityksen taakkaa ja varmistaa, että saatte viimeisimmän viranomaistiedon käyttöönne.

4.

Toimittaja- ja ESG-auditoinnit

Asiantuntijamme auditoivat sidosryhmänne yhdessä laaditun vuosikellon ja suunnitelman mukaan. Auditoinneissa tarkastetaan ja arvioidaan sidosryhmän toiminta suhteessa organisaationne omiin vastuullisuustavoitteisiin ja kriteereihin, sekä raportointitavaksi vaaditun tiedon kohteena olevat prosessit. Auditointeihin voi kuulua osana tai pelkästään ESG-näkökulma.

5.

Tuki sertifiointiprosessissa

Johtamisjärjestelmän sertifioinnin suorittaa valitsemanne sertifiointilaitos, jonka Finas on akkreditoinut. Sertifiointiin kuuluvat esiauditointi sekä sertifiointiauditointi. Autamme kilpailuttamaan ja valitsemaan sertifiointilaitoksen ja tuemme teitä läpi sertifiointiprosessin. Työmme takuuseen kuuluu, että autamme mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kanssa, jos yrityksen laatujärjestelmästä löytyy laatupoikkeamia.

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Näkemystä kehitystyöhön

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä