Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Vastuullisuusstrategiat

Rakenna vastuullisuudesta strateginen päämäärä.

Strateginen vastuullisuus

Tänä päivänä jokainen strategia ottaa tavalla tai toisella kantaa vastuullisuuteen. Kun vastuullisuudesta halutaan aidosti strateginen johtotähti, voi olla tarpeen laatia myös erillinen vastuullisuustrategia.

Erillinen vastuullisuusstrategia sopii isoille yrityksille, joille vastuullisuus on strateginen päämäärä ja jotka kaipaavat vastuullisuustyöhönsä systematiikkaa.

Vastuullisuusstrategia kiteyttää yrityksen vastuullisuusvision ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoimintastrategiaa. Se auttaa hallitsemaan riskejä, vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja valjastamaan vastuullisuuden menestystekijäksi.

Valtaosa pk-yrityksistä hyötyy enemmän vastuullisuusohjelmasta, joka pohjaa itsessään vastuulliseen liiketoimintastrategiaan.

Lataa opas

Lataa vastuullisuusstrategian käsikirja ja kiteytä roolisi osana ratkaisua.

Vastuullisuusstrategian työkirjan kansi.

Näin strategiatyö etenee

1.

Selkeä prosessi

Tapamme tehdä strategiaa soveltuu erinomaisesti vastuullisuustrategian laatimiseen. Prosessin aikana koko organisaationne ymmärrys siitä, millaiset mahdollisuudet teillä on vaikuttaa vaikuttaa kestävän kasvun ja yhteiskunnan luomiseen, kasvaa.

2.

Ymmärrys

Miten toteutatte vastuullisuutta tänä päivänä? Missä olette ESG-näkökulmasta vahvoilla; missä ovat kehityskohteenne? Aluksi kerrytämme ymmärrystä toimintanne ja arvoketjunne vastuullisuusvaikutuksista.

3.

Näkemys

Mihin suuntaan maailma menee? Missä asioissa haluatte olla suunnannäyttäjiä? Tässä kohtaa pohdimme, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja arvoa kestävä liiketoiminta tarjoaa ja mitkä painopisteet ovat teille keskeisiä?

4.

Valinnat

Mitä kestävyystavoitteita asetatte ja miten niitä mittaatte? Miten päätätte erottautua muista toimijoista? Tässä vaiheessa määrittelemme, mitkä konkreettiset valinnat vievät teitä kohti haluttua päämäärää eri painopistealueilla.

5.

Toteutus

Mikä on se konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jolla pääsette haluttuihin tavoitteisiin ja miten etenemistä seurataan? Lopuksi vastuutamme, resursoimme ja aikataulutamme suunnitelman yhdessä siten, että teillä on aito mahdollisuus onnistua.

6.

Raportointi

Miten viestitte ja raportoitte vastuullisuustyöstä? Voimme olla tukenanne vastuullisuusviestinnässä ja -raportoinnissa myös strategiaprojektin jälkeen.

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Näkemystä vastuullisuuteen

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä