Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategiatyöt

Valintoja, joiden ansiosta huominen on aina parempi.

Toteutuva strategia

Strategia on suunnitelma yrityksen menestyksestä tulevaisuudessa. Työn ytimessä on kysymys siitä, miten maailma muuttuu ja miten aiomme muuttua ollaksemme kilpailukykyisiä myös tulevaisuudessa.

Tyypillinen haaste onnistuneen strategian tiellä on se, että työ jää laatikoiden täyttelyksi tai tulevaisuusviihteeksi ilman, että edetään tekemään selkeitä kyllä-ei-valintoja tai mietitään toteutuksen systematiikkaa.

Parhaimmillaan strategia avataan selkeiksi projekteiksi ja toimenpiteiksi, joiden kautta sitä eletään todeksi arjessa. Yhdessä tehty strategia lisää kaikkien ymmärrystä, sitoutumista ja motivaatiota muutokseen.

Kun strategia ohjaa aidosti tekemistä, syntyy varmuutta ja voimaa koko organisaation toimintaan.

Referenssi

Meillä on selvät strategiset olettamukset ja valinnat.

Annu Kuure, toimitusjohtaja, Kinnusen Mylly

Yhteinen strategia

Strategiatyötä itsessään voi tehdä kevyesti tai laajasti: kyse voi olla uuden strategian laatimisesta, skenaariotyöstä tai olemassa olevan strategian tarkastelusta nykyistä maailmantilannetta vasten.

Prosessin aikana haastamme, jäsennämme ja kiteytämme ajatuksenne, jotta valintanne kirkastuvat liikkeelle panevaksi voimaksi. Samalla varmistamme, että puhtia riittää muuttaa tehdyt valinnat toiminnaksi.

Strategiaprojektin päätteeksi tekemisen fokus ja valintojen perusteet ovat selvät.

Kun työtä on tehty yhdessä, on tyypillistä, että koko organisaatio alkaa tarkastella eteen tulevia valintoja juuri strategiasta käsin. Tämä parantaa sitoutumista ja tuo tekemiseen voimaa.

Lataa opas

Oppaan avulla laadit strategian, joka muuttuu teoiksi ja muuttaa arkenne. On aika ajatella strategiasta toisin.

opas

Näin strategiatyö etenee

1.

Ymmärrys

Mikä teitä draivaa? Miksi menestytte niin kuin menestymme? Ovatko käsityksemme perusteltuja? Aluksi otamme analyysien ja pohdintojen kautta kantaa kilpailukykyynne ja siihen, minkä varaan voitte rakentaa tulevaisuuden strategian.

2.

Näkemys

Miten toimintaympäristönne ja maailma muuttuu, erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta? Millaiset yritykset pärjäävät tulevaisuudessa? Toisin sanoen: mihin tulevaisuuden kilpailuun olette yritystänne valmentamassa.

3.

Valinnat

Mitä vaihtoehtoja meillä on ja millaisiin skenaarioihin ne johtavat? Mitä päätämme tavoitella ja miten? Tässä vaiheessa valitsette, miten päätätte reagoida muuttuvaan maailmaan ja ymmärrätte, mihin valintanne perustuvat.

4.

Toteutus

Miten toteutatte valitut muutokset? Millaiseksi tekemiseksi ja projekteiksi valinnat käytännössä muodostuvat? Entä miten näitä johdetaan niin arjessa kuin hallituksessa? Kaipaako johtamisjärjestelmänne päivittämistä?

5.

Tarkastelu

Miten usein pysähdytte tarkastelemaan, pitävätkö strategisten valintojenne taustalla olevat olettamat paikkaansa? Tietyin väliajoin on hyvä astua taaksepäin ja katsoa, tarvitsee strategianne päivittämistä – ja miltä osin.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Näkemystä strategiatyöhön

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Suvi Tolonen

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Strategisen kehittämisen kokenut osaaja vahvuutenaan muutosta tukevat organisaatiorakenteet ja kulttuuri sekä tietojohtaminen.

+358 50 309 5751 suvi.tolonen@talentree.fi
suvi-tolonen-rajattu

Hanna Liimatainen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategiakonsultti ja valmentaja, jolla vahva ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan rakentamisesta.

+358 50 537 0515 hanna.liimatainen@talentree.fi
Hanna Liimatainen Talentree

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Leo Tuokko

Liikkeenjohdon konsultti

Inhimillisen työelämän, johtamisen ja kasvun rakentaja vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, kasvukulttuurin ja myyntistrategian rakentaminen sekä henkilöstöjohtaminen.

+358 45 394 9662 leo.tuokko@talentree.fi
leo-tuokko-rajattu

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä