Lean-valmennus.

Autamme sinua keskittymään olennaiseen.

Ota yhteyttä

Leanisti toimiva yritys on tehokas

Lean on ajattelu- ja toimintamalli, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen. Paremmin tekemisen edellytyksenä on minimoida turha, arvoa tuottamaton työ ja nopeuttaa projektien tai prosessien läpimenoaikoja. Lean-menetelmin voi kehittää tuotannon, palveluiden ja asiantuntijatyön prosesseja ja juurruttaa arkeen jatkuvan parantamisen mallin. Lean-valmennuksen seurauksena teette enemmän sitä, mistä asiakas on valmis maksamaan.

Lean-ajattelun omaksunut yritys:

priorisoitu prosessi

Toimii tarkoituksenmukaisesti

Karsii hukkaa

kasvu-menestys-liiketoiminta

Tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaalle

Lean keskittyy tuottamaan asiakkaalle arvoa

Lean pyrkii kasvattamaan asiakkaan saamaa arvoa. Siksi ensimmäinen tavoite on tunnistaa asiakkaalle arvoa tuottava toiminta. Tämän jälkeen päästään tarkastelemaan arvoketjua ja siinä syntyvää hukkaa. Leanin toiminnan tavoitteena on karsia hukka ja kasvattaa arvokkaan työn virtausta, jolloin työn tuottavuus nousee ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Lean-filosofiaan kuuluvat lisäksi jatkuvan parantamisen työkalut ja työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen.

Tavoitteena on karsia hukka ja kasvattaa arvokkaan työn virtausta.

Lean-valmennuksesta selkeyttä työpäivään ja vuorovaikutukseen

Lean-valmennus on käytäntöön sidottu tapa osallistaa henkilöstö kehitystyöhön. Valmennus tarjoaa runsaasti työkaluja konkreettisiin muutoksiin, jotka lisäävät henkilöstön ideointikykyä ja valmiutta itsensä johtamiseen. Havainnollisuuden takaamiseksi voimme simuloida leanin vaikutuksia lean-oppimisympäristössä. Konkretian ja havainnollisuuden kautta yritykseen syntyy yhteinen kieli, joka edistää vuorovaikutusta ja ratkaisukeskeisyyttä. Lean-näkökulmaa voidaan hyödyntää useissa kehityshankkeissa sekä laatujärjestelmän rakentamisessa.

Nykyaikaiset työkalut leanin toiminnan tukena

Lean nojaa vahvasti prosessien, ongelmien ja juurisyiden visualisointiin ja pilkkomiseen. Valmennukseen osallistujien toimintaa oman työnsä äärellä sujuvoitetaan leanin perustyökaluin, joihin kuuluvat mm. 5S ja arvonvirta-analyysi. Tarpeen mukaan tuomme tueksenne nykyaikaisia analytiikkatyökaluja tai kehitämme tarvittaessa oman työkalun jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi ja toiminnan saamiseksi ”liiniksi”.

Lue blogistamme lisää Leanin perusperiaatteista.

Tutustu henkilöön

Antti
Huuskonen

(DI), Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 374 8084
Email: antti.huuskonen@talentree.fi

TalentreePalvelutLean-valmennus
X