Kulttuurimme muutoksessa.

Johda kokonaisvaltaisesti ihmisten kautta

Uusin työn murros on tehnyt selväksi, että ihmislähtöinen johtamisosaaminen on yhtä tärkeää kuin liiketoiminnan ja talouden johtaminen: myös yrityksen strategia toteutuu todennäköisemmin, kun organisaatiolla ja sen tiimeillä on kykyä kehittää johtamista, kyvykkyyksiä ja viestintää uuden ajan opein. Tällöin on kyse kulttuurin johtamisesta ja muotoilemisesta sellaiseksi, joka tukee tavoitteellisesti yrityksen liiketoimintaa.

Yrityksen strategian ja toimintakulttuurin tulee vahvistaa toisiaan. Perinteisillä tyky-päivillä ja liikuntaseteleillä on edelleen paikkansa, mutta ne pelkästään eivät riitä ohjaamaan kulttuurin muutosta haluttuun suuntaan. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä kulttuurista muutoksen työkaluna ja strategian mahdollistajana. Ytimessä molemmissa on ihminen – ja johtaminen.

Kulttuurimme muutoksessa on uudistava valmennus- ja kehitysohjelma pohjoissavolaisille johtajille ja työyhteisöille. Kokonaisuus on osa Tulevaisuuden toimintakulttuuri -hanketta, joka toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston -tuella.

Siirry ilmoittautumaan

Kehitysohjelman 3 kulmakiveä:

Huippuasiantuntijoiden koulutussarja piirtää kuvan muutosvoimaisesta toimintakulttuurista.

Nykytilan auditointi ja kehitystyöpajat muuttavat tavoitteenne konkretiaksi.

Valitsemanne kulttuurilähettiläs saa työkaluja ja valmiuksia arjen muutokseen.

Tulevaisuuden toimintakulttuuria johdetaan kokonaisvaltaisesti

Tulevaisuuden toimintakulttuuri sitouttaa ja vetää puoleensa. Samalla se on aikaansaava, ohjaa määrätietoisesti kohti liiketoiminnallisia tavoitteita ja reagoi ketterästi muutoksiin. Suppea lähestymistapa kulttuurin kehittämiseen voi näkyä mm. vaikeuksina johtaa muuttuvassa toimintaympäristössä, irrallisina esihenkilö- ja hyvinvointivalmennuksina, katkonaisina prosesseina tai heikosti toteutuvana strategiana.

Lähde kehittämään tulevaisuuden toimintakulttuuria uudessa kehitys- ja valmennusohjelmassa, joka tarttuu käytännönläheisesti ja kattavasti kulttuurin kehittämisen haasteeseen – strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita unohtamatta.

Suosittelemme, että kokonaisuuteen osallistuu vähintään yksi henkilö yrityksen johdosta sekä kulttuurilähettilääksi soveltuva henkilö – esimerkiksi HR-vastaava tai tiiminvetäjä.

Ohjelman myötä

  • teillä on ymmärrystä kulttuurin strategisesta johtamisesta
  • tunnette omat vahvuutenne ja kehityskohteenne arjen tasolla
  • luotte laadullisen kuvauksen omasta tavoitekulttuuristanne
  • otatte ensimmäiset askeleet kohti tulevaisuuden tavoitekulttuurianne
  • valjastatte tiiminne toimintatavat ja kyvykkyydet tavoitteissa onnistumiseksi
  • hyödynnätte uudenlaisia johtamisen ja viestinnän menetelmiä
  • osallisuus, merkityksellisyys ja selkeys tiimissänne lisääntyvät.

Valmennus- ja kehitysohjelman vaikuttavuuden takaavat korkean tason koulutussarja strategisesta ja ihmislähtöisestä johtamisesta, yritys- tai tiimikulttuurin nykytilan auditointi sekä tavoitetilan ja keinojen muotoilu kehitystyöpajoissa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat kulttuurilähettiläille suunnatut valmennuspäivät ja näissä kertyvä työkalupakki ja valmiudet yrityskohtaisiin muutosprojekteihin. Katso tarkemmat sisällöt alta.

Siirry ilmoittautumaan

Kulttuurimme muutoksessa -kehityspolun askelmat:

Kulttuurimme muutoksessa -koulutussarja

23.3. Strateginen kulttuurin johtaminen, Mika Sutinen

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen voi epäonnistua, jos johtajan lähestymistapa strategiaan ei ole kokonaisvaltainen. Nykypäivän johtajan tulee osata johtaa monenlaisia ihmisiä ja kulttuureita ollakseen vaikuttava ja muutosvoimainen. Iltapäivä tarjoaa eväitä kulttuurin tavoitteelliseen ja strategiseen johtamiseen.

Mika Sutinen on kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana mm. Framerylla, Luhdalla, Reaktorilla, SNG Groupissa, Ellun Kanoilla, Starialla ja Jungle Juice Barissa.

30.3. täsmentyy pian

Kaksipäiväiseen koulutussarjaan sisältyy lisämateriaalina Mika Sutisen Johtamisen uudet 10 käskyä -verkkomateriaali.

Kulttuurimme auditointi, maalis-toukokuu

Osallistujayritysten kulttuuriauditoinnit antavat tietoa kulttuurin nykytilasta. Auditoinnissa kerätään määrällistä ja laadullista tietoa sähköisen kyselyn ja avainhenkilöiden haastatteluiden kautta, ja tulokset puretaan asiantuntijan kanssa. Auditointi luo pohjan tavoitteiden ja muutoskokeilujen määrittämiselle. Samalla se auttaa tekemään muutoksen näkyväksi.

Kulttuurimme kehitystyöpajat

10.5. kehitystyöpaja – nykytilanne

Kulttuurin muutos alkaa nykytilan hahmottamisesta, minkä tueksi on hyvä kerryttää tietoa eri näkökulmista niin laadullisesti kuin määrällisesti. Työpajassa kartoitetaan oman yrityksen toimintakulttuurin nykytila ja tunnistetaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Työpajan tuloksena yritykselle on kirkastunut, millaisista lähtökohdista ja tiimin kypsyysasteesta kulttuuria lähdetään kehittämään. Työpajan pohjana toimii kulttuurin auditointi.

23.5. kehitystyöpaja – tavoitteet ja keinot

Jotta muutosta voi ylläpitää, tarvitaan laadullinen kuvaus lopputuloksesta. Tässä työpajassa kirkastetaan tiimin tai yrityksen tavoitekulttuuri ja keinot sen kehittämiseksi. Työpajan tuloksena yrityksellä on jäsentynyt suunnitelma, jossa on konkreettiset tavoitteet, miten kulttuuria lähdetään kehittämään.

Kehitystyöpajat on suunnattu osallistujayritysten johdolle ja kulttuurilähettiläille. Valmentajana kehitystyöpajoissa toimii Kaisa Kohtamäki.

Kulttuurilähettilään valmennukset ja yrityskohtaiset muutoskokeilut

8.6. ja 24.8. kulttuurilähettiläiden valmennuspäivät

Kulttuurin muutoksessa johdetaan sitä, miten ihmiset omassa arjessaan toimivat. Siksi jokaisen on nähtävä, miksi muutosta lähdetään tekemään ja mihin siinä keskitytään. Tämä edellyttää yhteistä keskustelua ja siihen kytkeytyviä tavoitteita.

Kulttuurilähettiläille suunnatut valmennusiltapäivät antavat yrityksille eväitä pitkäjänteiseen kulttuurityöhön ja nopeisiin kokeiluihin. Valmennukset auttavat kulttuurilähettilästä tunnistamaan taitoja ja osaamista, jota hän roolissaan tarvitsee ja tarjoavat konkreettisia toimintamalleja mm. osallistamiseen ja fasilitointiin.

Kulttuurilähettiläät saavat valmiuksia toteuttaa esimerkiksi arvoihin ja pelisääntöihin tai liittyvät työpajat omalle tiimilleen tai yritykselleen. Työpajojen välissä kulttuurilähettiläät valitsevat kaksi muutoskokeilua, jotka heidän johdollaan viedään tiimeissä tai yrityksissä käytäntöön.

Kulttuurilähettiläiden valmentajana toimii Kaisa Kohtamäki.

Muutoskokeilut yrityksissä, kesä-lokakuu

Osallistujayritykset valitsevat kulttuurilähettilään johdolla kaksi kokeilua, joita kussakin tiimissä tai yrityksessä lähdetään harjoittelemaan. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi tiimin oppimiskäytänteisiin, arvojen toteutumiseen käytännössä, viestinnän parantamiseen tai yhteisiin pelisääntöihin. Tavoitteena on tukea yrityksiä muutoksessa kohti tavoitekulttuuria jo valmennusohjelman aikana.

Yhteinen päätösseminaari, lokakuu

Valmennus- ja kehitysohjelman opit vedetään yhteen kaikille avoimessa päätösseminaarissa. Seminaari tekee näkyväksi yrityksissä jo tehdyn muutosmatkan. Samalla se syventää ajatuksia tulevaisuuden toimintakulttuurin strategisesta kehittämisestä mm. asiantuntijapuheenvuorojen ja keskustelun kautta. Seminaarin tarkka ajankohta ja sisältö täsmentyvät loppukesästä 2023.

Kenelle ohjelma sopii?

Kulttuurimme muutoksessa -ohjelma on suunnattu pohjoissavolaisille pk-yrityksille, jotka työllistävät 30–200 henkeä. Suosittelemme, että kokonaisuuteen osallistuu vähintään yksi henkilö yrityksen johdosta sekä kulttuurilähettilääksi soveltuva henkilö, esimerkiksi HR-vastaava tai tiiminvetäjä. Alle 30 henkeä työllistävien yrityksille suosittelemme johtajalle suunnattua Johtajana muutoksessa -valmennusohjelmaa.

Ohjelman tuettu hinta on 1 750 € per yritys (normaalihinta 6 500 €), alv. 0 %.

Ilmoittaudu tästä

Talentreen valmennuksissa ihmislähtöinen tulokulma kytketään vahvasti liiketoiminnan kasvuun ja strategisiin tavoitteisiin. Uskomme, että tulevaisuuden toimintakulttuuri muodostuu hyvän dialogin, vahvan tunneyhteyden ja selkeiden tavoitteiden varaan. Samojen asioiden, joiden kautta ihmiset kytkeytyvät strategiaan. Paitsi ymmärrettävän ja yhteisesti omistetun strategian, yritys tarvitsee hyvää johtamista, oikeat kyvykkyydet ja riittävästi hyvää viestintää.

Valmennuksessa mukanasi ovat Strategisen HR:n liiketoimintajohtajamme Johanna Haapakorva sekä päiväkohtaiset syväosaajat Mika Sutinen, Kaisa Kohtamäki ja ulkopuolinen asiantuntija, jonka nimi julkaistaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vipuvoimaa logoESR-logo

 

Ilmoittaudu mukaan

Ohjelman hinta on 1 750 € per yritys (normaalihinta 6 500 €), alv. 0 %. Osallistujayrityksellä tulee olla toimipaikka Pohjois-Savossa.

Lisätietoja ohjelmasta saat Väänäsen Annalta: anna.vaananen@talentree.fi, 040 078 2091.

  • Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Talentree Oy pidättää oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Tutustu henkilöön

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja: strateginen HR ja valmennuspalvelut

Puhelin: 050 379 4795
Email: johanna.haapakorva@talentree.fi

TalentreePalvelutKulttuurimme muutoksessa
X