Jokaiseen kysymykseen löytyy vastaus. Ensin on löydettävä oikeat kysymykset.