Olli Paavola kasvokuva
Strategia ja johtaminen

Olli Paavola

Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Historiaa tunteva konsultti vahvuusalueinaan omistaja- ja liiketoimintastrategiat, muutoksen johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen.

Olli Paavola

Olli Paavola

Olen nähnyt yhtiömme kasvun sen alkutaipaleelta lähtien ja päässyt toimimaan matkan varrella hyvin monipuolisessa roolissa. Nykyisin keskityn ensisijaisesti strategiakonsultointiin ja myyntiin.

Loppututkintoni yleisestä historiasta sekä kauppatieteistä luovat hyvän pohjan strategiakonsultoinnille. Minua kiinnostavat laajat kehityskaaret ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, ja strategiatyössä pääsen hyödyntämään osaamistani ja kokemustani täydellisesti. 

Minulla on pitkä kokemus johtamisesta ja hallitustyöstä. Autan asiakkaitamme myös näissä teemoissa joko konsultatiivisesti tai jatkuvana palveluna. 

Osaamisalueitani ovat erityisesti

  • Omistajastrategiat
  • Liiketoimintastrategiat
  • Strategian toteuttaminen ja muutoksen johtaminen
  • Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen

Olen kiinnostunut historiasta ja sen vastinparina tulevaisuudesta. Seuraan yhteiskunnallisia ilmiöitä laajasti. Olen myös hyvin kiinnostunut urheilusta ja erilaisista tilastoista. Työyhteisössämme minut tunnetaankin innokkaana tietokilpailujen järjestäjänä. Vapaa-ajan täyttävät kaksi kouluikäistä lasta, ystävät ja aktiivinen liikkuminen eri muodoissa.

Tulevaisuutta ei ole. Se täytyy keksiä.