Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu
Marika Airila kasvokuva
Markkinointi ja myynti

Marika Airila

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

Selkeyttä ja merkitystä arvostava viestinnän tekijä vahvuusalueinaan viestinnän suunnittelu, sisällöntuotanto ja projektinhallinta.

Marika Airila henkilökuva

Marika Airila

Olen työskennellyt viestinnän, vuorovaikutuksen ja kielen parissa 15 vuotta. Tavoitteeni on luoda viestintää, joka tavoittaa halutun sanoman ja jonka helppous tekee vaikutuksen – niin digitaalisessa kuin todellisessa ympäristössä.

Vahvuuksiani ovat tarkka kielen taju, ymmärrettävä viestintä ja kykyni tarkastella asioita laajasti eri näkökulmista. Olen kiinnostunut ruohonjuuritason konkretiasta, jonka haluan sitoa aina suurempiin tavoitteisiin ja merkityksiin.

Kirjallisuuden, viestinnän ja sosiaalipsykologian opintoni luovat vahvan pohjan kyvylleni ymmärtää ihmistä ja tehdä tarkkoja havaintoja viestinnän keinoista ja tuloksista. Tätä tukevat myös luontaiset taipumukseni ja kiinnostuksenkohteeni.

Yhteistyöni AI:n kanssa vahvistuu hiljalleen ja tarjoaa kiinnostavan pelikentän osaamisen kehittämiselle.

Osaamisalueitani ovat erityisesti:

  • Viestinnän suunnittelu, sparraus ja toteuttaminen
  • Sisällöntuotanto ja sen johtaminen
  • Projektinhallinta

Töiden lisäksi nautin luonnosta, läsnäolosta ja liikkeestä sekä yhdessä että erikseen.

Clear is kind. Unclear is unkind.

Brené Brown

Tutustu ajatteluun

Kirjoitukset & caset

Selkeyttä ja merkitystä arvostava viestinnän tekijä, joka laatii tarkoitusta ja lukijaa palvelevia sisältöjä.