Yrittäjä – toimi nyt ja pidä yllä yrityksesi kassavirtaa!

Kassavirranhallinta on yksi johtamisen kulmakivistä koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Suurin osa yrityksistä tarvitsee nopeita ja hallittuja toimenpiteitä selviytyäkseen muuttuneessa arjessa. Oikeilla toimenpiteillä rakennat liiketoiminnallesi vakautta, ja saatat tilanteesta huomata kumpuavan myös uusia mahdollisuuksia. Tilanteessa, jossa huoli yrityksesi tulevaisuudesta hallitsee mielenmaisemaa ja erilaiset vaihtoehdot pyörivät mielessä ympyrää, haluan auttaa hahmottamaan niitä asioita, joilla konkreettisesti pystyt vaikuttamaan yrityksesi […]

Vastuullinen yritystoiminta on nouseva trendi

Yritysten rooli yhteiskunnallisena toimijana kasvaa. Erityisesti globaalit teknologiayhtiöt kasvavat vauhdilla ja vahvistavat asemaansa hallitsemalla valtavia datamassoja. Kehityssuunta on monilta osin pelottava, mutta myös positiivisia kehitystrendejä on havaittavissa. Yksi sellainen on äskettäinen ulostulo, jossa Yhdysvaltain lähes kahdensadan suurimman yrityksen johtajista koostuva Business Roundtable -verkosto julkaisi tiedotteen. Sen mukaan he haluavat määritellä yritysten olemassaolon tarkoituksen uudelleen. Tämä […]

Miksi ympäristöjärjestelmän pitäisi kiinnostaa teidänkin yritystänne?

Tuoreen yritystutkimuksen tulokset puhuvat puolestaan: 99 % tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä pitää vastuullisuutta olennaisena. Vastuullisuus sisältää kolme ydinaspektia: vastuu ympäristöstä, vastuu yhteiskunnasta ja taloudellinen vastuu. Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on systemaattisesti edistää yrityksen ympäristösuojelutoimien vaikuttavuutta ja näin vahvistaa ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa. Tunnetuin ja eniten hyödynnetyin kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi on ISO 14001, jota voidaan soveltaa eri organisaatioihin niiden toimialasta […]

Kokemuksia rekryprosessista – mitä työnhakijana skannasin?

Omassa työnhaku-Tinderissäni swaippasin Talentreen oikealle. Luin nettisivuja, Facebook-sivuja, blogikirjoituksia, henkilökuvauksia ja Instagramia. Yritin ennen kaikkea kalastella informaatiota, josta käy ilmi, millä tavalla Talentree toteuttaa arvojaan. Tiedättehän: niitä peruspilareita, joilla yhtiö toteuttaa strategiaansa. Ajattelin, että jos yrityksen arvot puhuttelevat minua työnhakijana ja voin löytää niistä oman arvomaailmani elementit, olemme jo puolimatkassa kohti yhteistyötä. Ilokseni löysin Talentreen […]

Strategia on verbi – tavoitteet toteutuvat tekemällä

Tammikuu vaihtuu helmikuuksi ja yhä useampi uudenvuodenlupaus unohtuu. Vanhat rutiinit palaavat ja saamme huomata, että mikään ei ole muuttunut. Samalla tavalla käy monen yrityksen strategiselle suunnitelmalle. Tavoitteet eivät toteudu, koska arjen tekemisessä mikään ei muutu. Strategialla ja siihen liittyvällä työllä on edelleen vahvasti mystinen kaiku. Strategia nähdään ylimmän johdon asiana, joka on irrallinen muusta organisaatiosta. […]

Miten laatujärjestelmän rakentaminen etenee?

Yrityksen johtaminen ja laadun johtaminen ovat yksi ja sama asia. Vaikka yleisesti puhutaan laatujärjestelmistä, on kyse kirjaimellisesti johtamisjärjestelmistä, joissa keskitytään yrityksen johtamisen kehittämiseen ja tuotteiden sekä palveluiden jatkuvaan parantamiseen. Puheessa tutulla laatujärjestelmällä viitataan usein johonkin kolmesta standardoidusta johtamisjärjestelmästä: henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtamiseen. Tuttuuden vuoksi puhumme tässäkin tekstissä laatujärjestelmistä viitaten kaikkiin kolmeen. Yrityksen laatujärjestelmä on olennainen […]

Mikä kirjanpito-ohjelma valita yritykselle?

Ilmainen kirjanpito-ohjelma vai maksullinen taloushallinto-ohjelmisto? Taloushallintoasiakkaista on kilpailemassa monia erilaisia ohjelmistotaloja, joilla kaikilla on erilaiset kohderyhmät ja toimintamallit. Esimerkiksi toiminimille löytyy kirjanpito-ohjelmia, jotka ovat varsin helppokäyttöisiä ja halpoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Holvi ja OP:n kevytyrittäjä-palvelu. Näitä kannattaakin harkita, jos laskin pysyy kädessä ja bisnes on yksinkertaista. Jos taasen hakee tilitoimiston osaamista, mutta haluaa pitää kulut minimissään, […]

Hyvän johtamisen 7 teesiä – täyttyvätkö nämä teillä?

Kaikki vaikuttaminen ja vuorovaikuttaminen on johtamista. Varsinaisten esimies- tai johtotehtävien lisäksi johdamme tiimiämme, asiakkaitamme ja itseämme. Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana 2010-2017 toiminut, vuoden liikemieheksi 2017 valittu Mika Sutinen listaa 7 tekijää, jotka kuuluvat hyvään johtajuuteen. Musti ja Mirri valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work –tutkimuksessa vuonna 2016. 1. selkeä suunta Selkeä suunta on […]

Onnellinen yritys – ajatuksia rekrytoinnista

Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on paras ennuste yrityksen tulevasta menestyksestä. Hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan enemmän ja puhuu työnantajastaan hyvää. Positiivinen työnantajakuva auttaa vetämään puoleensa parhaita osaajia, mikä synnyttää vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua. Henkilöstön hyvinvointi ei synny itsestään. Työnantajan vastuulla on luoda parhaat mahdolliset edellytykset työn suorittamiselle. Henkilöstöä on aidosti arvostettava ja sen tulee näkyä organisaation arvoissa. […]