Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Selviytyminen ei ole sama asia kuin huippusuoritus

Liian usein asiakastoimeksiannoissa sekä johtajana olen törmännyt tilanteeseen, missä operatiiviset haasteet vievät kaiken mielenkiinnon. Päivän, viikon, kuukauden ja jopa vuoden tavoitteena sekä tavoiteltavana suorituksena pidetään täydellisesti purettua sähköpostin saapuneet -kansiota. Strategia on jäänyt ylätason julkilausumaksi ja erityisesti keskijohto on ylityöllistetty johdon ja työntekijöiden ristitulessa.   Menestyvä organisaatio vuonna 2024 on se, joka pystyy määrittämään strategiset kasvuhankkeensa […]

Todeksi eletty strategia on henkivakuutus epävarmassa toimintaympäristössä

Vuosi 2024 on alkanut erittäin epävarmassa toimintaympäristössä. Poliittinen epävarmuus, ilmaston lämpeneminen ja sota jatkuvat edelleen ja ovat jopa pahentuneet edellisvuodesta. Myös suhdanne on pysynyt useimmille yrityksille vaikeana ja vuodesta odotetaan talouden näkökulmasta haastavaa. Epävarman toimintaympäristön luoman sumun lävitse voi navigoida vain maksimoimalla oman organisaationsa kasvupotentiaalin. Kirkas kilpailuetu kannattelee yrityksiä Valoisampi puoli vallitsevassa tilanteessa on, että […]

Strateginen HR yhdistää liiketoiminnan ja ihmiset

Henkilöstöjohtamisen, HR:n ja liiketoimintajohtamisen symbioottinen suhde on aihe, josta en koskaan väsy keskustelemaan. Yksi syy tähän on se, että ne nähdään minusta vieläkin liian erillisinä asioina. Yritän kirjoituksessani avata ajattelua näkemykseni takana. Kokemukseni mukaan yrityksissä on melko hyvin kirjattu ja linjattu hallinnolliset HR-käytännöt: mitkä ovat esihenkilöiden vastuut, kuka myöntää poissaolot ja millä periaatteilla sekä minkälainen […]

Vastuullisuus on vaikuttavuutta ja kuuluu johdon agendalle

Vastuullisuus ja kestävyys tulee yritysten johdon, hallitusten ja omistajien agendalle nyt ryminällä. Näiden tahojen on otettava kestävyysymmärrys ja vastuullisuusajattelu haltuun ja muodostettava kokonaisymmärrys, jotta yrityksellä on kykyä tarttua ja reagoida käynnissä oleviin ja jatkuviin muutoksiin. Vastuullisuus vaikuttaa joka ikiseen yrityksen osa-alueeseen, ja vastuu valinnoista kuuluu yrityksen päätöksentekijöille: yrityksen kestävyys kaikuu koko arvoketjussa, kolkuttaa jokaisen työntekijän […]

Vinkit strategiseen suunnitteluun ja seurantaan

Vuoden vaihduttua monella katse on vahvasti tulevassa: strategia on päivitetty ja budjetit sekä vuosisuunnitelmat laadittu, nyt aloitetaan työ tavoitteiden saavuttamiseksi. Ainakin ideaalitilanteessa. Jos strategian katsastus ja toimenpidesuunnitelmat vaativat kohdallanne vielä hiomista, tässä muutama tsekkipiste työnne tueksi. Erityishuomion saavat seuranta ja strategiset mittarit, jotka viestivät halutun muutoksen edistymisestä ja ovat hyödyllisiä myös teille, jotka olette jo […]

Interim-osaaja kasvun ja muutosten tueksi

Kun yrityksiltä kysytään mahdollisia kasvun esteitä, nousee pula osaavasta työvoimasta monessa tutkimuksessa keskeiseksi (mm. Kauppakamarien kysely 2023). Tätä tukevat myös ovat havaintomme. Erityisesti HR:n, talouden ja vastuullisuuden tiimoilta osaamis- ja osaajavaateet kasvavat vauhdilla, ja omaa organisaatiota voi olla vaikea pitää kasvun vaateissa mukana. Käytännön haasteena voi olla esimerkiksi juuri omalle yritykselle sopivan täsmäosaajan rekrytointi avainhenkilön […]

Kestävän kasvun rakentajat

Strategia on joukko kyllä- ja ei-valintoja. Mille siis sanoimme kyllä, kun möimme ohjelmistokehityksen ja digitaalisen markkinoinnin liiketoimintamme, ensimmäisen Siili Solutions Oyj:lle, jälkimmäisen Ahooy Creative Oy:lle? Vahvalle strategia- ja taloustoimistolle, jossa strategiaa laaditaan ja eletään asiakkaiden kanssa todeksi johtamiseen ja henkilöstöön, laatuun ja vastuullisuuteen sekä talouteen liittyvien palveluiden kautta. Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestävää kasvua maailmassa, jossa […]

Yrityskulttuurin johtamisen Q & A

Maailmassa tapahtuvat myllerrykset ovat lisänneet yritysten tietoisuutta johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen merkityksestä. Pikkuhiljaa on myös alettu tunnistaa, että työyhteisön toiminta ja yrityskulttuuri vaativat yhtenäistä ja tavoitteellista johtamista. Yhteisöllisyys ei ole tänä päivänä vain yksittäisiä tyky-päiviä, vaan sitä halutaan johtaa entistä vahvemmin ja eri keinoin myös työarjessa. Yrityskulttuuri on myös yhä tärkeämpi edellytys ja väline sille, […]

Johtamisjärjestelmän tulee reagoida strategiaan

Strategiassa kuvattu suunnitelma tulevaisuuden menestyksestä vaatii poikkeuksetta pienempää tai isompaa muutosta. Jotta tätä muutosta pystyy johtamaan arjessa, täytyy monen asian onnistua: Mahdollisimman monen organisaation jäsenen on tunnettava strategia omakseen, sydämen tasolla saakka. Kollektiivisen uteliaisuuden synnyttäminen ja ruokkiminen taas toimii muhevana kasvualustana muutoksille. Jos lisäksi pystyy alati tuottamaan organisaatiolle tunnetta etenemisestä – siitä, että olemme yhdessä […]

Varmista muutos: tuota tunnetta etenemisestä

Keskeisin motivaation ja työmoraalin lähde pitkissä muutoshankkeissa on tunne etenemisestä. Sen, kuinka hyvin organisaatio sitoutuu ja motivoituu strategiseen muutokseen, ratkaisee mielestämme kolme asiaa. Olette vahvoilla, kun Osallisuus ja uteliaisuus lisäävät avoimuutta muutokselle ja etenemisen tunne ruokkii sitkeyttä, joka pitää muutoksen käynnissä. Johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä strategian toimeenpanossa onkin kyetä tuottamaan mukana oleville konkreettista tunnetta etenemisestä […]