Interim-osaaja kasvun ja muutosten tueksi

Kun yrityksiltä kysytään mahdollisia kasvun esteitä, nousee pula osaavasta työvoimasta monessa tutkimuksessa keskeiseksi (mm. Kauppakamarien kysely 2023). Tätä tukevat myös ovat havaintomme. Erityisesti HR:n, talouden ja vastuullisuuden tiimoilta osaamis- ja osaajavaateet kasvavat vauhdilla, ja omaa organisaatiota voi olla vaikea pitää kasvun vaateissa mukana. Käytännön haasteena voi olla esimerkiksi juuri omalle yritykselle sopivan täsmäosaajan rekrytointi avainhenkilön […]

Kestävän kasvun rakentajat

Strategia on joukko kyllä- ja ei-valintoja. Mille siis sanoimme kyllä, kun möimme ohjelmistokehityksen ja digitaalisen markkinoinnin liiketoimintamme, ensimmäisen Siili Solutions Oyj:lle, jälkimmäisen Ahooy Creative Oy:lle? Vahvalle strategia- ja taloustoimistolle, jossa strategiaa laaditaan ja eletään asiakkaiden kanssa todeksi johtamiseen ja henkilöstöön, laatuun ja vastuullisuuteen sekä talouteen liittyvien palveluiden kautta. Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestävää kasvua maailmassa, jossa […]

Yrityskulttuurin johtamisen Q & A

Maailmassa tapahtuvat myllerrykset ovat lisänneet yritysten tietoisuutta johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen merkityksestä. Pikkuhiljaa on myös alettu tunnistaa, että työyhteisön toiminta ja yrityskulttuuri vaativat yhtenäistä ja tavoitteellista johtamista. Yhteisöllisyys ei ole tänä päivänä vain yksittäisiä tyky-päiviä, vaan sitä halutaan johtaa entistä vahvemmin ja eri keinoin myös työarjessa. Yrityskulttuuri on myös yhä tärkeämpi edellytys ja väline sille, […]

Johtamisjärjestelmän tulee reagoida strategiaan

Strategiassa kuvattu suunnitelma tulevaisuuden menestyksestä vaatii poikkeuksetta pienempää tai isompaa muutosta. Jotta tätä muutosta pystyy johtamaan arjessa, täytyy monen asian onnistua: Mahdollisimman monen organisaation jäsenen on tunnettava strategia omakseen, sydämen tasolla saakka. Kollektiivisen uteliaisuuden synnyttäminen ja ruokkiminen taas toimii muhevana kasvualustana muutoksille. Jos lisäksi pystyy alati tuottamaan organisaatiolle tunnetta etenemisestä – siitä, että olemme yhdessä […]

Varmista muutos: tuota tunnetta etenemisestä

Keskeisin motivaation ja työmoraalin lähde pitkissä muutoshankkeissa on tunne etenemisestä. Sen, kuinka hyvin organisaatio sitoutuu ja motivoituu strategiseen muutokseen, ratkaisee mielestämme kolme asiaa. Olette vahvoilla, kun Osallisuus ja uteliaisuus lisäävät avoimuutta muutokselle ja etenemisen tunne ruokkii sitkeyttä, joka pitää muutoksen käynnissä. Johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä strategian toimeenpanossa onkin kyetä tuottamaan mukana oleville konkreettista tunnetta etenemisestä […]

Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen

Sekä kokemuksemme että Pelastetaan strategia! -kirjaa varten tehtyjen haastattelujen perusteella valtaosalla yrityksistä on rutiininomaiset strategiaprosessit, joista kuitenkin puuttuu elintärkeä yhteys jokapäiväiseen arkeen. Kun yhteys jää ohueksi, syntyy kokemus strategiatyöstä ajanhukkana – eikä muutoskaan ota tapahtuakseen. Strategia on kuitenkin lopulta tekemistä. Miten siis juurruttaa strategia vahvasti arkeen – päivittäiseksi työkaveriksi, joka sparraa ja motivoi? Strategia on […]

Miksi hallitustyöskentely on juuri nyt tärkeää?

Oletko jo kuullut VUCA-termistä? Sanoista volatile, uncertain, complex ja ambiguous muodostuva lyhennelmä kuvaa epävarmaa, vaikeasti ennustettavaa ja nopeasti muuttuvaa. Eli aikalailla toimintaympäristöämme ja maailmaa vuonna 2023. Kun näkyvyys on huono, majakkaa tarvitaan Epävakaa tilanne haastaa meitä kaikkia: ihmisiä yksilöinä ja yrityksiä toimialasta riippumatta. Kun varmuutta tulevasta ei ole, näkyvyys on heikentynyt ja odottamattomia uhkia saattaa […]

Vastuullisuus on matka – ja olette jo kyydissä

Vastuullisuutta puskee nyt kaikkialla, eikä siltä voi välttyä; lehdissä, uutisissa, teinien puheissa, itsenäisyyspäivän vastaanotolla ja Black Friday -tarjouksissa – kaikessa siihen törmää ja kaikki sitä haluavat. Ettei olisi taas vain yksi muotisana muiden joukkoon? Onhan näitä jo ollut: ympäristöystävällisyys, yritysvastuu, hiilijalanjälki, ilmastonmuutos, elinkaari, kestävä kehitys, ympäristömerkit, ilmastoahdistus, kiertotalous, luontokato, lähiruoka, hiilineutraalius jne. Aikoinaan oli se […]

Strategia NYT! – Käsikirja vastuullisuusstrategiaan

Vastuullisuusodotukset elävät ajassa – ja ne ovat muuttuneet viime vuosina voimakkaasti, kun vastuullisuus on muuttunut hyväntekemisestä ja maineenhallinnasta strategiseksi investoinniksi. Samalla vastuullisuusnäkökulma – usein myös digitaalisuus – on noussut strategiatyössä läpileikkaavaksi aiheeksi. Johda kestävää kasvua Juuri päättyneessä Strategia NYT! -hankkeessa kehitimme yhdessä pohjoissavolaisten pk-yritysten kanssa työkaluja ja osaamista, joiden avulla vastuullisuutta voidaan johtaa osana liiketoimintaa – […]

Näin säästät aikaa virittämällä talouden prosessit

Sähköinen taloushallinto auttaa varsinkin kasvuyrityksiä optimoimaan taloushallinnon prosesseja ja johtamaan tiedolla. Kannattaa kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen ohjelmaan: jos yrityksen tarpeet eivät kohtaa sähköisen taloushallinnon kanssa, hyödyt jäävät laihemmiksi. Usein on kannattavaa valita avuksi myös osaava kumppani, joka pystyy virittämään taloushallinnon prosessit juuri sinun yrityksellesi sopiviksi. Optimoimalla prosessit varmistat, että saat kaikki edut – ja säästä kullanarvoista […]