Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Riku Heinonen, kasvustrategian johtaminen

HR-alan palveluita tuottava Integrata Oy on vahvasti kasvava organisaatio, jonka keskiössä ovat tekijät ja inhimillinen johtaminen. Kun Integrata laati nykyisen strategiansa vuonna 2022, yksi muutoshankkeista koski johtamista ja organisoitumista. Millaisia ratkaisuja yhtiö on tehnyt säilyttääkseen organisaation matalana ja dynaamisena myös kasvun myötä? Entä mitä tapahtui, kun yhtiöön luotiin ensimmäistä kertaa esihenkilörakenne? Keskustelemme Integratan toimitusjohtajan ja […]

Interim-osaaja toi avun nivelvaiheeseen

Ympäristökonsultointi- ja -suunnitteluyritys Envineer Oy:llä oli haastava tilanne vuonna 2022, kun heidän HR-asiantuntijansa siirtyi muihin tehtäviin. Kasvuhakuiselle yritykselle, joka työllistää tällä hetkellä 70 henkeä ja panostaa vahvasti henkilöstöön, kyseessä oli merkittävän henkilöriskin realisoituminen. Talentreelta Outi Piisilä hyppäsi nopeasti mukaan hoitamaan HR-funktion keskeisimpiä tehtäviä interim-päällikön roolissa. Näin johtoryhmä pystyi keskittymään työhönsä ja rekrytointiprosessit rullasivat keskeytyksettä. Joustava […]

Syvempi ymmärrys yrityksen taloudesta

Teemu Kontkanen, kumppanuusjohtaja, Mediateko Oy Talentree on toiminut meille ulkopuolisena CFO-palveluna. Yhteistyön tuloksena kannattavuutemme on parantunut ja johdon ymmärrys luvuista sekä niiden vaikutuksista on lisääntynyt. Sisulla lukujen päälle Vuonna 2018 meillä oli takana tappiollinen tilikausi. Tätä ennen tulos oli aina ollut positiivinen, joten tämä harmitti ja vähän ihmetyttikin. Sisuunnuimme ja päätimme pyytää apua, jotta kurssi […]

Tukea strategian toteuttamiseen

ATA Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstöpalveluyritys, joka yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset ja keskittyy erityisesti pitkiin työsuhteisiin. ATA Henkilöstöpalveluiden ja Talentreen välinen jatkuva palvelu keskittyi tukemaan toimitusjohtajaa hänen työssään, erityisesti strategian toteuttamisessa ja hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Keskiöön nousivat näin toimitusjohtajan katsaus ja sen ympärillä käytävä keskustelu erityisesti strategian toteuttamisesta ja talouden johtamisesta. Palvelu oli jatkumoa ATA Henkilöstöpalveluiden […]

Minna Ruusuvuori & Liisa Holma, kehitä johtamista

Tänä päivänä strategiatyössä on poikkeuksetta otettava kantaa kahteen asiaan: vastuullisuuteen ja työntekijäkokemukseen. Näiden ympärille kietoutuu myös keskustelu Lähtijät Podcastin Minna Ruusuvuoren ja Liisa Holman kanssa. Keskustelemme työntekijöiden lähtöhaluista ja niiden taustasyistä sekä siitä, millainen johtaminen kehittää työntekijäkokemusta, ruokkii innovaatioita ja siivittää strategian toteutumista. Holman, Ruusuvuoren ja Ulla Jonesin Lähtijät Podcast nostaa ratkaisukeskeisesti esiin tarinoita irtisanoutumisista […]

Mika Sutinen, Q&A strategiasta

Q&A strategiatyö, tekoäly ja vastuullisuus Tässä jaksossa vakiovieraamme Mika Sutinen vastaa kuulijakysymyksiin strategiatyöstä, tekoälystä ja vastuullisuudesta. Kysymme Mikalta, voiko strategian laatia viikossa, miten tekoäly muuttaa strategiatyötä ja mitä opittavaa pääomasijoitteisten yhtiöiden strategiatyöstä on? Kuulet myös, miten missiomme pelastaa strategia on edennyt. Haastattelijana jaksossa toimii Talentree Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Paavola. Q&A strategia, kulttuuri ja johtaminen Tässä […]

Juho Romakkaniemi, politiikka & strategiatyö

Keskustelemme Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta hallitusneuvotteluiden aikana keväällä 2023. Pohdimme, mikä on valtiovallan rooli yritysmyönteisen yhteiskunnan tekemisessä, miten yritykset voivat strategiatyössään valmentautua tulevaan ja mitkä geopoliittiset riskit on hyvä huomioida. Keskusteluun nousevat mm. osaamistase, ennustettavuus ja yritysten rooli ekologisen kriisin ratkaisemisessa. Samalla kuulet, mitkä ovat Juhon odotukset tulevalle hallitusohjelmalle. Juho […]

Anniina Virta-Toikka, strateginen vastuullisuus

Tässä jaksossa vieraanamme on Konecranes Oyj:n vastuullisuusjohtaja Anniina Virta-Toikka, jonka kanssa keskustelemme vastuullisuuspuheen ja -ajattelun kehittymisestä yrityksissä ja siitä, miltä tulevaisuus vastuullisuusnäkökulmasta näyttää. Anniina tarjoaa meille katsauksen yritysten vastuullisuuskenttään, joka on laajentunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Selvitämme, miten vastuullisuus kytketään yrityksen strategiaan ja arjen tekemiseen, ja miten Konecranesin on päivittänyt vastuullisuusohjelmaansa hiljattain. Keskusteluun nousevat lisäksi […]

Mika Sutinen, tulevaisuuteen katsova hallitustyö

Keskustelemme Mika Sutisen kanssa toimivasta ja tulevaisuuteen katsovasta hallitustyöstä. Käymme läpi omistajan tahtotilan konkretisoimista, toimivaa OHJ-ketjua sekä hallituksen roolia tuloksellisuuden ja tulevaisuuden varmistamisessa. Lisäksi pohdimme hallitustyön dynamiikkaa: puheenjohtajan merkitystä, hallituksen kokoonpanon jatkuvaa uudistamista ja hallitusammattilaisten roolin väliaikaisuutta. Keskustelemme myös siitä, miten voimme tunnistaa muutoksen merkit ja varmistaa, että yrityksen kilpailuetu säilyy: miten haastaa strategisia olettamuksia […]

Nando Malmelin, radikaali uudistuminen

Keskustelemme Nando Malmelinin kanssa avoimesta ja uutta luovasta ajattelusta ja sen merkityksestä strategiatyössä. Käymme läpi, miten organisaatiot voivat kehittää kykyään uudistua ja pohdimme, miksi uudistumiskyvykkyyden kasvattaminen voi olla organisaatiolle haastavaa silloinkin, kun halua siihen löytyy. Samalla selviää, millaiset tavoitteet inspiroivat uudistumaan ja milloin strategia on riittävän radikaali. Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka […]