Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Toimme osaamisstrategian osaksi konsernistrategiaamme

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj Loimme Talentreen kanssa toimintamallin ja työkalut, joilla tuomme osaamisstrategian kiinteäksi osaksi konsernistrategiaamme. Näin pääsemme johtamaan kyvykkyyksiämme entistä systemaattisemmin ja selkeämmin. Loimme oman käsitteistön, prosessin ja työkalut Osaaminen on keskiössä tämän päivän työelämässä niin organisaation kuin yksilön tasolla, ja osaamisen näkökulma on ollut läsnä myös meidän strategiassamme pitkään. Nyt halusimme […]

Selkeä strategiaprosessi auttoi jäsentämään ajatukset

Markku Kosonen, toimitusjohtaja, M Room Laadimme yhdessä Talentreen kanssa ensimmäisen varsinaisen strategiamme. Halusimme hahmottaa strategiatyöprosessin, tehdä sen osallistavasti ja saada aikaan strategian. Meillä on nyt selkeä, hyvä suunta, ja olemme valmiita käynnistämään samanlaisen prosessin itse, jos muuttuva maailma sitä edellyttäisi. Strategiaprosessi jää työkaluksemme Lähestyimme projektia kolmesta näkökulmasta: Halusimme yrityksellemme strategiaprosessin. Tärkeää oli myös johtamisen ja […]

HSEQ-asiat kuntoon kumppanin avulla

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group Talentree on toiminut Elcoline Groupin HSEQ-kumppanina reilun vuosikymmenen ajan. Yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisesta ja jatkui laatupäällikköpalveluna. Nyt Talentree tarjoaa asiantuntija-apua erityisprojekteihin ja toimii sparrausapuna haastavissa kysymyksissä. Kymmenen vuoden yhteistyöpolku Elcolinen ja Talentreen yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisella jo vuonna 2012. Silloin kehitettiin johtamisjärjestelmät yhdessä yrityksen johdon kanssa sertifiointivalmiuteen saakka. […]

300 hengen yhteinen strategiamatka

Pekka Nurmi, strategisen kehityksen johtaja, Knowit Solutions Oy Toteutimme Talentreen kanssa strategiaprojektin, jossa korostuivat laaja osallistaminen ja konkretian tasolle viety muutos. Meillä on nyt selvät tavoitteet ja priorisoidut muutosohjelmat kohti haluttua tulevaisuutta. Kirkastimme yhteisen suunnan ja selkeät stepit muutokseen Knowitilla on tällä hetkellä Suomessa noin 500 työntekijää, joista lähes 300 työskentelee tytäryhtiössämme Knowit Solutionsilla. Viime […]

Moderni asianajotoimisto vahvisti suuntansa

Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja, Lukander Ruohola HTO Laadimme Talentreen kanssa liiketoimintastrategiamme. Uusi strategia vastaa osakkaiden ja henkilöstön näkemyksiä ja asemoi meidät suhteessa toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena yhtenäisyyden lisääminen ja suunnan kirkastaminen Halusimme kirkastaa strategiamme, sillä edellisestä suuremmasta mietinnästämme oli kulunut jo 6–7 vuotta. Strategiatyön pontimena toimi erityisesti kolme asiaa: yhtenäisyyden lisääminen, HR:n kehittäminen ja toimintaympäristön muutos. Olemme […]

Työpari talouden johtamiseen

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy Talentree on toiminut Rocsolelle ulkopuolisena CFO:na. Näin johto on pystynyt käyttämään aikaansa muuhun, samalla kun ollaan oltu jatkuvasti lukujen päällä. Tavoitteena vastata kasvun vaatimuksiin Yrityksessämme on kova kasvuvauhti. Huomasimme, että controller ei enää riittänyt talouden kasvaviin tarpeisiin, ja toisaalta meillä ei ollut vielä mahdollisuutta palkata talousjohtajaa. Talentreelta olemme saaneet avun […]

Mikko Leskelä, avoin strategia

Keskustelemme strategiakonsultti Mikko Leskelän kanssa avoimesta strategiatyöstä ja kehkeytyvistä strategioista. Käymme läpi avoimen strategian 10 periaatetta ja selvitämme mm., mikä osallistamisessa voi mennä pieleen ja mitkä ovat sen suurimmat hyödyt. Leskelä on strategiayhtiö Norenin toimitusjohtaja ja perustaja. Leskelän teos Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä voitti Suomen Ekonomien Bisneskirja-palkinnon 2022. Hän on kirjoittanut myös teoksen Avoin […]

Strateginen talouden johtaminen vauhdittaa kasvua

Jokaisella päätöksellä, joka yrityksessä tehdään, on taloudellisia seurauksia. Siksi talouden silmälasien on hyvä keikkua jokaisen tulosvastuullisen nenällä hänen tehdessään päätöksiä –etenkin silloin, kun laaditaan ja toteutetaan strategiaa. Mitä sitten on strateginen talouden johtaminen ja miten se eroaa lakisääteisestä taloushallinnosta? Mistä lähteä liikkeelle, kun tavoitteena on päästä lukujen päälle ja johtamaan mutun sijaan datalla. Keskityimme webinaarissamme […]