Toimme osaamisstrategian osaksi konsernistrategiaamme

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj Loimme Talentreen kanssa toimintamallin ja työkalut, joilla tuomme osaamisstrategian kiinteäksi osaksi konsernistrategiaamme. Näin pääsemme johtamaan kyvykkyyksiämme entistä systemaattisemmin ja selkeämmin. Loimme oman käsitteistön, prosessin ja työkalut Osaaminen on keskiössä tämän päivän työelämässä niin organisaation kuin yksilön tasolla, ja osaamisen näkökulma on ollut läsnä myös meidän strategiassamme pitkään. Nyt halusimme […]

Selkeä strategiaprosessi auttoi jäsentämään ajatukset

Markku Kosonen, toimitusjohtaja, M Room Laadimme yhdessä Talentreen kanssa ensimmäisen varsinaisen strategiamme. Halusimme hahmottaa strategiatyöprosessin, tehdä sen osallistavasti ja saada aikaan strategian. Meillä on nyt selkeä, hyvä suunta, ja olemme valmiita käynnistämään samanlaisen prosessin itse, jos muuttuva maailma sitä edellyttäisi. Strategiaprosessi jää työkaluksemme Lähestyimme projektia kolmesta näkökulmasta: Halusimme yrityksellemme strategiaprosessin. Tärkeää oli myös johtamisen ja […]

HSEQ-asiat kuntoon kumppanin avulla

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group Talentree on toiminut Elcoline Groupin HSEQ-kumppanina reilun vuosikymmenen ajan. Yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisesta ja jatkui laatupäällikköpalveluna. Nyt Talentree tarjoaa asiantuntija-apua erityisprojekteihin ja toimii sparrausapuna haastavissa kysymyksissä. Kymmenen vuoden yhteistyöpolku Elcolinen ja Talentreen yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisella jo vuonna 2012. Silloin kehitettiin johtamisjärjestelmät yhdessä yrityksen johdon kanssa sertifiointivalmiuteen saakka. […]

300 hengen yhteinen strategiamatka

Pekka Nurmi, strategisen kehityksen johtaja, Knowit Solutions Oy Toteutimme Talentreen kanssa strategiaprojektin, jossa korostuivat laaja osallistaminen ja konkretian tasolle viety muutos. Meillä on nyt selvät tavoitteet ja priorisoidut muutosohjelmat kohti haluttua tulevaisuutta. Kirkastimme yhteisen suunnan ja selkeät stepit muutokseen Knowitilla on tällä hetkellä Suomessa noin 500 työntekijää, joista lähes 300 työskentelee tytäryhtiössämme Knowit Solutionsilla. Viime […]

Moderni asianajotoimisto vahvisti suuntansa

Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja, Lukander Ruohola HTO Laadimme Talentreen kanssa liiketoimintastrategiamme. Uusi strategia vastaa osakkaiden ja henkilöstön näkemyksiä ja asemoi meidät suhteessa toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena yhtenäisyyden lisääminen ja suunnan kirkastaminen Halusimme kirkastaa strategiamme, sillä edellisestä suuremmasta mietinnästämme oli kulunut jo 6–7 vuotta. Strategiatyön pontimena toimi erityisesti kolme asiaa: yhtenäisyyden lisääminen, HR:n kehittäminen ja toimintaympäristön muutos. Olemme […]

Interim-osaaja toi avun nivelvaiheeseen

Ympäristökonsultointi- ja -suunnitteluyritys Envineer Oy:llä oli haastava tilanne vuonna 2022, kun heidän HR-asiantuntijansa siirtyi muihin tehtäviin. Kasvuhakuiselle yritykselle, joka työllistää tällä hetkellä 70 henkeä ja panostaa vahvasti henkilöstöön, kyseessä oli merkittävän henkilöriskin realisoituminen. Talentreelta Outi Piisilä hyppäsi nopeasti mukaan hoitamaan HR-funktion keskeisimpiä tehtäviä interim-päällikön roolissa. Näin johtoryhmä pystyi keskittymään työhönsä ja rekrytointiprosessit rullasivat keskeytyksettä. Joustava […]

Syvempi ymmärrys yrityksen taloudesta

Teemu Kontkanen, kumppanuusjohtaja, Mediateko Oy Talentreen Vesa on toiminut meille ulkopuolisena CFO-palveluna. Yhteistyön tuloksena kannattavuutemme on parantunut ja johdon ymmärrys luvuista sekä niiden vaikutuksista on lisääntynyt. Sisulla lukujen päälle Vuonna 2018 meillä oli takana tappiollinen tilikausi. Tätä ennen tulos oli aina ollut positiivinen, joten tämä harmitti ja vähän ihmetyttikin. Sisuunnuimme ja päätimme pyytää apua, jotta […]

Tukea strategian toteuttamiseen

ATA Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstöpalveluyritys, joka yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset ja keskittyy erityisesti pitkiin työsuhteisiin. ATA Henkilöstöpalveluiden ja Talentreen välinen jatkuva palvelu keskittyi tukemaan toimitusjohtajaa hänen työssään, erityisesti strategian toteuttamisessa ja hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Keskiöön nousivat näin toimitusjohtajan katsaus ja sen ympärillä käytävä keskustelu erityisesti strategian toteuttamisesta ja talouden johtamisesta. Palvelu oli jatkumoa ATA Henkilöstöpalveluiden […]