Interim-osaaja toi avun nivelvaiheeseen

Ympäristökonsultointi- ja -suunnitteluyritys Envineer Oy:llä oli haastava tilanne vuonna 2022, kun heidän HR-asiantuntijansa siirtyi muihin tehtäviin. Kasvuhakuiselle yritykselle, joka työllistää tällä hetkellä 70 henkeä ja panostaa vahvasti henkilöstöön, kyseessä oli merkittävän henkilöriskin realisoituminen. Talentreelta Outi Piisilä hyppäsi nopeasti mukaan hoitamaan HR-funktion keskeisimpiä tehtäviä interim-päällikön roolissa. Näin johtoryhmä pystyi keskittymään työhönsä ja rekrytointiprosessit rullasivat keskeytyksettä. Joustava […]

Syvempi ymmärrys yrityksen taloudesta

Teemu Kontkanen, kumppanuusjohtaja, Mediateko Oy Talentree on toiminut meille ulkopuolisena CFO-palveluna. Yhteistyön tuloksena kannattavuutemme on parantunut ja johdon ymmärrys luvuista sekä niiden vaikutuksista on lisääntynyt. Sisulla lukujen päälle Vuonna 2018 meillä oli takana tappiollinen tilikausi. Tätä ennen tulos oli aina ollut positiivinen, joten tämä harmitti ja vähän ihmetyttikin. Sisuunnuimme ja päätimme pyytää apua, jotta kurssi […]

Tukea strategian toteuttamiseen

ATA Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstöpalveluyritys, joka yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset ja keskittyy erityisesti pitkiin työsuhteisiin. ATA Henkilöstöpalveluiden ja Talentreen välinen jatkuva palvelu keskittyi tukemaan toimitusjohtajaa hänen työssään, erityisesti strategian toteuttamisessa ja hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Keskiöön nousivat näin toimitusjohtajan katsaus ja sen ympärillä käytävä keskustelu erityisesti strategian toteuttamisesta ja talouden johtamisesta. Palvelu oli jatkumoa ATA Henkilöstöpalveluiden […]

Työpari talouden johtamiseen

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy Talentree on toiminut Rocsolelle ulkopuolisena CFO:na. Näin johto on pystynyt käyttämään aikaansa muuhun, samalla kun ollaan oltu jatkuvasti lukujen päällä. Tavoitteena vastata kasvun vaatimuksiin Yrityksessämme on kova kasvuvauhti. Huomasimme, että controller ei enää riittänyt talouden kasvaviin tarpeisiin, ja toisaalta meillä ei ollut vielä mahdollisuutta palkata talousjohtajaa. Talentreelta olemme saaneet avun […]

Kansainvälisen konsernin HR-työn kehittäminen

Kaj Källarsson, talousjohtaja, Iivari Mononen Toteutimme Talentreen kanssa HR-toimintojemme auditoinnin. Projektilla haettiin parempaa ymmärrystä konsernimme HR-prosessien nykytilanteesta ja siitä, miten konsernin strategiaa lähdetään HR:n osalta edistämään käytännön tasolla. Voimakas kasvu vaatii HR:ltä enemmän Olemme viime vuosien aikana kasvaneet kotimaisesta perheyhtiöstä kokoluokkaan, joka vaatii toiminnaltamme enemmän rakennetta ja yhteisiä pelisääntöjä. Tämän merkitys korostuu etenkin nyt, kun […]

Konseptikäsikirjalla uuteen Nousuun

Juho Rissanen, toimitusjohtaja, Vararengasravintolat Vararengasravintoloiden strategiaan kuuluu pitkällä aikavälillä laajentuminen. Mietimme hallituksessa eri toteutustapoja, ja yhdeksi vaihtoehdoksi nousi Bar Nousun konseptointi. Jotta konseptista olisi helppo viestiä, päätimme laatia Nousulle konseptikäsikirjan. Konkreettinen toimenpide kasvustrategiassa Meille on vakiintunut tapa tehdä strategiaa ja toimenpidesuunnitelmat vuodeksi kerrallaan, yhdessä Talentreen kanssa. Tapa on ollut hyvä: strategia antaa askelmerkit ja tuen […]

Laatujärjestelmästä helppo osa arjen tekemistä

Aki Paananen, liiketoimintajohtaja, Cross Wrap Oy Pitkäaikainen laatukumppanimme Talentree on auttanut päivittämään johtamisjärjestelmäämme tukemaan muuttunutta organisaatiotamme. Ketterä järjestelmä on nyt osa jokaisen työntekijän arkea ja hyödyntää käytössämme olevia digitaalisia järjestelmiä. Projektissa laadunhallinta intraan Yhteistyömme Talentreen kanssa alkoi jo vuonna 2015 laatujärjestelmän kehittämisellä ja käyttöönotolla. Olemme tehneet yhteistyötä vuosien varrella, ja Huuskosen Antti on auttanut monenlaisissa […]

Vahvistusta ja vertaistukea HR-työhön

Talentreen HR-ammattilaisen valmennuskokonaisuus tarjoaa syväsukelluksen ajankohtaisiin HR-teemoihin. Osallistujien suositteluhalukkuus (NPS) ollut täydet 100 molemmilla toteutuskerroilla. Tästä on kiittäminen paitsi laadukasta sisältöä myös huippuja osallistujia! Alla kolme osallistujaa kertoo tarkemmin valmennuksen annista. Valmennuksen teemat kolahtivat Tiina Pennanen, henkilöstöpäällikkö, Insaco Group Hain valmennukselta uutta oppia ja ajatusteni haastamista. Odotin konkreettisia esimerkkejä kollegoilta ja valmentajilta, ja niitä sain! […]

Strategiatyön avulla harppaus nykypäivään

Juha Peltonen, toimitusjohtaja, ISYK Laadimme Talentreen kanssa omistajastrategian ja liiketoimintastrategian. Yhteistyö on sittemmin jatkunut henkilöstön kehittämisen ja strategian toteuttamisen parissa. Strategiatyö avaa näkymän tulevaisuuteen Tulin osakkaaksi vuoden 2021 alussa. Arjen kehittäminen oli yrityksessämme ollut tuohon saakka pitkälti pakon sanelemaa, ja monet toimintatavoistamme olivat vielä 2000-luvun alkupuolelta. Yksi lähtölaukaus strategiatyöllä olikin juuri se, että meillä oli […]

Talentree on laatujohtamisen kumppanimme

Tommi Kasanen, toimitusjohtaja, KT-Shelter Oy Rakensimme ja otimme käyttöön Talentreen kanssa johtamisjärjestelmän, joka sisältää ISO 9001:2015-standardin mukaisen laatujärjestelmän sekä ISO 14001:2015-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän. Systemaattinen laatujohtaminen on kehittänyt merkittävästi valmiuttamme tehdä kansainvälistä kauppaa. Pieni ydintiimi tuo tehokkuutta tekemiseen Kehitämme, valmistutamme ja myymme sää- ja häivesuojaratkaisuja. Strategiamme ja liiketoimintamallimme on sellainen, että meillä on ydintoimintoihin keskittyvä oma […]