Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Interim-osaaja kasvun ja muutosten tueksi

Kun yrityksiltä kysytään mahdollisia kasvun esteitä, nousee pula osaavasta työvoimasta monessa tutkimuksessa keskeiseksi (mm. Kauppakamarien kysely 2023). Tätä tukevat myös ovat havaintomme. Erityisesti HR:n, talouden ja vastuullisuuden tiimoilta osaamis- ja osaajavaateet kasvavat vauhdilla, ja omaa organisaatiota voi olla vaikea pitää kasvun vaateissa mukana. Käytännön haasteena voi olla esimerkiksi juuri omalle yritykselle sopivan täsmäosaajan rekrytointi avainhenkilön […]

HSEQ-asiat kuntoon kumppanin avulla

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group Talentree on toiminut Elcoline Groupin HSEQ-kumppanina reilun vuosikymmenen ajan. Yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisesta ja jatkui laatupäällikköpalveluna. Nyt Talentree tarjoaa asiantuntija-apua erityisprojekteihin ja toimii sparrausapuna haastavissa kysymyksissä. Kymmenen vuoden yhteistyöpolku Elcolinen ja Talentreen yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisella jo vuonna 2012. Silloin kehitettiin johtamisjärjestelmät yhdessä yrityksen johdon kanssa sertifiointivalmiuteen saakka. […]

Interim-osaaja toi avun nivelvaiheeseen

Ympäristökonsultointi- ja -suunnitteluyritys Envineer Oy:llä oli haastava tilanne vuonna 2022, kun heidän HR-asiantuntijansa siirtyi muihin tehtäviin. Kasvuhakuiselle yritykselle, joka työllistää tällä hetkellä 70 henkeä ja panostaa vahvasti henkilöstöön, kyseessä oli merkittävän henkilöriskin realisoituminen. Talentreelta Outi Piisilä hyppäsi nopeasti mukaan hoitamaan HR-funktion keskeisimpiä tehtäviä interim-päällikön roolissa. Näin johtoryhmä pystyi keskittymään työhönsä ja rekrytointiprosessit rullasivat keskeytyksettä. Joustava […]

Syvempi ymmärrys yrityksen taloudesta

Teemu Kontkanen, kumppanuusjohtaja, Mediateko Oy Talentree on toiminut meille ulkopuolisena CFO-palveluna. Yhteistyön tuloksena kannattavuutemme on parantunut ja johdon ymmärrys luvuista sekä niiden vaikutuksista on lisääntynyt. Sisulla lukujen päälle Vuonna 2018 meillä oli takana tappiollinen tilikausi. Tätä ennen tulos oli aina ollut positiivinen, joten tämä harmitti ja vähän ihmetyttikin. Sisuunnuimme ja päätimme pyytää apua, jotta kurssi […]

Tukea strategian toteuttamiseen

ATA Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstöpalveluyritys, joka yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset ja keskittyy erityisesti pitkiin työsuhteisiin. ATA Henkilöstöpalveluiden ja Talentreen välinen jatkuva palvelu keskittyi tukemaan toimitusjohtajaa hänen työssään, erityisesti strategian toteuttamisessa ja hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Keskiöön nousivat näin toimitusjohtajan katsaus ja sen ympärillä käytävä keskustelu erityisesti strategian toteuttamisesta ja talouden johtamisesta. Palvelu oli jatkumoa ATA Henkilöstöpalveluiden […]

Työpari talouden johtamiseen

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy Talentree on toiminut Rocsolelle ulkopuolisena CFO:na. Näin johto on pystynyt käyttämään aikaansa muuhun, samalla kun ollaan oltu jatkuvasti lukujen päällä. Tavoitteena vastata kasvun vaatimuksiin Yrityksessämme on kova kasvuvauhti. Huomasimme, että controller ei enää riittänyt talouden kasvaviin tarpeisiin, ja toisaalta meillä ei ollut vielä mahdollisuutta palkata talousjohtajaa. Talentreelta olemme saaneet avun […]

Talentree on laatujohtamisen kumppanimme

Tommi Kasanen, toimitusjohtaja, KT-Shelter Oy Rakensimme ja otimme käyttöön Talentreen kanssa johtamisjärjestelmän, joka sisältää ISO 9001:2015-standardin mukaisen laatujärjestelmän sekä ISO 14001:2015-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän. Systemaattinen laatujohtaminen on kehittänyt merkittävästi valmiuttamme tehdä kansainvälistä kauppaa. Pieni ydintiimi tuo tehokkuutta tekemiseen Kehitämme, valmistutamme ja myymme sää- ja häivesuojaratkaisuja. Strategiamme ja liiketoimintamallimme on sellainen, että meillä on ydintoimintoihin keskittyvä oma […]