Paavo Väre

Paavo Väre Start-upin perustajan ja myyntipäällikön roolissa sekä pk-yrityksen aluepäällikkönä toimiessani olen saanut laajaa näkökulmaa liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Tämän myötä olen omaksunut vankan ymmärryksen liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta. Sydäntäni lähinnä on kuitenkin ihmislähtöinen auttaminen, olipa kyse sitten asiakkaista tai kollegoistani. Mielestäni tärkein yksittäinen taito työssäni on kuunteleminen. Osaamisalueitani ovat erityisesti:  Olen kotoisin Savonlinnasta, jossa suvullamme […]

Kaisa Stigell

Kaisa Stigell Osaamiseni ytimessä ovat ihmiset ja strategiat. Pääsen näiden intohimojeni pariin sekä Talentree Groupin toimitusjohtajana että valmentajana, coachina ja strategiakonsulttina.  Minulla on vahva tausta liiketoimintojen johtamisesta, valmentavasta johtajuudesta ja erilaisten uudistusten suunnittelusta ja toteuttamisesta. Selkeä vahvuuteni on strateginen ajattelu ja suunnan maalaaminen yhdessä ja innostavasti. Vahvuuteeni yhdistyy myös strategian taktinen toiminta ja toimeenpano. Koulutukseltani […]

Antti Haapakorva

Antti Haapakorva Koen olevani kasvun moniottelija ja kokemusasiantuntija, sillä olen elänyt monia käänteitä niin Talentreen kuin lukemattomien asiakasyritystenkin kanssa. Erityisenä intohimonani on yritysten strateginen kehittäminen. Koen aihealueeseen loputonta kiinnostusta, ja Mika Sutisen kanssa kirjoittamamme Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -teos mahdollisti syväsukelluksen teemaan. Tutkimusmatkaani olen jatkanut myös samannimisen podcastin isäntänä. Päätyöni on toimia Talentreen perustajaosakkaana, […]

Olli Paavola

Olli Paavola Olen nähnyt yhtiömme kasvun sen alkutaipaleelta lähtien ja päässyt toimimaan matkan varrella hyvin monipuolisessa roolissa. Nykyisin keskityn ensisijaisesti strategiakonsultointiin ja myyntiin. Loppututkintoni yleisestä historiasta sekä kauppatieteistä luovat hyvän pohjan strategiakonsultoinnille. Minua kiinnostavat laajat kehityskaaret ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, ja strategiatyössä pääsen hyödyntämään osaamistani ja kokemustani täydellisesti.  Minulla on pitkä kokemus johtamisesta ja hallitustyöstä. Autan asiakkaitamme […]

Heidi Eskelinen

Heidi Eskelinen Olen strategian ja talousjohtamisen asiantuntija. Minulla on yli 13 vuoden kokemus yritysten luotonhallinnan, tilintarkastuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin laaja-alaiselta kentältä, B2B-myynnistä sekä strategisten projektien johtamisesta. Olen tehnyt monipuolisia liiketoiminnan kehittämisen tehtäviä, joihin on kuulunut strategiatyötä, strategian toteuttamista, johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksia sekä hallitustyöskentelyä. Lisäksi olen toiminut ulkoistettuna talouspäällikkönä. Uskon, että hyvin suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu […]

Mika Sutinen

Mika Sutinen Olen jo varttuneeseen ikään ennättänyt mutta kuusivuotiaan  uteliaisuuden omaava entinen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajana palvelin yli 20 vuoden ajan neljää eri pääomasijoittajaa, neljässä eri yhtiössä. Vuodesta 2018 olen toiminut päätoimisesti noin 10 yhtiön hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. Keskeisimmät osaamisalueeni ja myös jatkuvan kiinnostuksen aiheet ovat strategiatyö, ihmisten ja muutoksen johtaminen Osaamisalueitani ovat erityisesti: 

Jouni Halonen

Jouni Halonen Olen ammatti-identiteetiltäni ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä. Lähestyn kehittämistä strategisen kokonaiskuvan kautta, mutta minulle on tärkeää ja luontaista pyrkiä kohti konkretiaa, ja tuoda strategia osaksi operatiivista toimintaa. Koen vahvuudekseni sen, että pystyn hahmottamaan ja löytämään tarkoituksenmukaiset tavat kehittää yritysten toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Talentree-urani aikana olen ollut auttamassa asiakasyrityksiämme sekä laatujohtamisjärjestelmien että […]

Katariina Riikonen

Katariina Riikonen Olen ihmisistä, muutoksen läpiviennistä ja liiketoiminnan kehittämisestä innostuva projektipäällikkö ja konsultti. Taustaltani olen kauppatieteiden maisteri ja työuraani tehnyt yritysten muutoshankkeiden parissa niin pk-seudulla kuin täällä Savon sydämessä Kuopiossa. Ratkaisukeskeisellä ja lämpimällä otteellani haluan auttaa yrityksiä rakentamaan kestävää työelämää ja vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin niin strategian tasolla kuin yksilöistä lähtien.  Osaamisalueitani ovat erityisesti: Minusta on […]

Kaisa Kohtamäki

Kaisa Kohtamäki Olen sydämeltäni organisaatioiden määrätietoinen kehittäjä. Autan asiakkaitamme kiteyttämään liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiansa ja edistän strategian toteutumista arjessa mm. johtoryhmä- ja esihenkilövalmennusten kautta. Lisäksi toimin ulkoistettuna strategisena HR-asiantuntijana silloin, kun pitkäjänteiseen kehitystyöhön kaivataan ulkopuolista näkökulmaa ja resurssia. Vahvuuteni on kykyni hahmottaa syy-seuraussuhteet työyhteisöjen kehittämisessä sekä ymmärtää eri osatekijöiden vaikutus liiketoimintaan. Uskon, että yritysten menestyminen lähtee aina ihmisistä ja […]

Soile Rissanen

Soile Rissanen Olen monessa muutosliemessä keitetty rohkean johtamisen aktivisti. Yli 15 vuoden kokemukseni haasteellisissa talousjohtamisen tehtävissä muun muassa  Voimatel Oy:ssä, Leijona Catering Oy:ssä sekä Outokummun Metalli Oy:ssä on pitänyt minut kokoa ajan yhtiöiden ydinasioiden eli strategian, ihmisten ja hyvän johtamisen äärellä. Pohjoissavolaisen yrittäjäsuvun kasvattamana työssäni näkyvät toisten ja oman työn arvostus sekä intohimo työhön ja […]