Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Vie itsesi ja pk-yrityksesi uudelle tasolle strategisen johtamisen opein.

Vuoden 2022 toteutus täynnä – kiitos mielenkiinnosta!

Kiinnostaisiko osallistuminen seuraavaan toteutukseen? Ole rohkeasti yhteydessä Lauraan ja nappaa paikkasi jo tänään!

 

Kaipaatko suuntaa ja selkeyttä johtamiseen? Tartu käytännönläheiseen koulutukseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja tärkeimpien kehitysprojektien läpivientiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on tutkintopohjaista osaamisen kehittämistä, joka nivoutuu tiiviisti kunkin osallistujan omaan työhön. Tutkinnon tavoitteena on sekä yrityksen liiketoiminnan johdonmukainen kehittäminen että tutkinnon suorittajan henkilökohtainen kehittyminen pk-yritysjohtajana. Tutkintokoulutuksessa ollaan asioiden äärellä kädet savessa, ja siihen kuuluvassa ohjauksessa korostuu kokonaisvaltainen, valmentava ote.

Strategisten kehitysprojektien läpivienti on uudistumisen kulmakivi, jolle kilpailukyky rakentuu. Johtajana kehittyminen on henkilökohtaisesti tärkeää, ja vaikuttaa usein myönteisesti koko työyhteisöön, tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Koulutus on osallistujalle ilmainen!

Hae mukaan!

Miten hyödyt tutkinnosta?

Kehityt johtajana kokonaisvaltaisesti

ajantasaiset prosessit

Kehität liiketoimintaa johdonmukaisesti

hallitustyön toimintamallit

Pokkaat ponnisteluistasi tutkinnon

Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo oli 4,8/5

Miten tutkinto suoritetaan?

Vuoden 2022 toteutus täynnä – kiitos mielenkiinnosta!

Kiinnostaisiko osallistuminen seuraavaan toteutukseen? Ole rohkeasti yhteydessä Lauraan ja nappaa paikkasi jo tänään!

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon kuuluu: tiiviitä lähipäiviä, yritys-caseihin tutustumista, omaan yritykseen liittyviä kehittämistehtäviä, asiantuntijavieraita, yritysvierailuja sekä runsaasti pienryhmä- ja yksilöohjausta.

Sisältö vaihtelee hieman valitun painopisteen mukaisesti. Kaikki aihealueet kiinnitetään tiukasti yritysmaailmaan asiantuntijavieraiden sekä yritysvierailujen kautta, ja jokainen tehtävä vie liiketoimintaanne eteenpäin. Ammattitaitoinen ohjaus tukee osaltaan kehittämisprojektien jalkauttamista yrityksen arkeen.

Koulutukseen kuuluu 1kpl yhteinen + 2kpl valinnaisia koulutuspäiviä. Päivistä ensimmäinen, Johtajana toimiminen, on kaikille yhteinen. Lisäksi osallistujat suorittavat pakollisina kaksi muuta koulutuspäivää. Suosittelemme, että osallistut mahdollisuuksien mukaan kaikkiin päiviin, joiden lyhyet esittelyt löydät alta. Kouluttajina toimivat Talentreen asiantuntijat Laura Nykänen, Olli Paavola, Heidi Eskelinen, Kaisa Stigell, Kaisa Kohtamäki, Johanna Haapakorva, Sampsa Wulff, Vesa Sarvi sekä vierailevat asiantuntijat. Koulutuspäivät järjestetään Kuopiossa.

Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Savon Ammattiopiston kanssa, ja Savon ammattiopisto vastaa osallistujien valinnasta sekä tutkinnon henkilökohtaistamisesta ja arvioinnista. Voit lukea lisää tutkinnon perusteista Opetushallituksen julkaisusta.

 

Hae mukaan!

Tutkinnon osa-alueet

Johtajana toimiminen 9.6.2022

Kaikille yhteinen osa, jonka tavoitteena on oman johtamisosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Saat valmiuksia johtaa yritystä sen strategian ja arvojen mukaisesti. Samalla opit arvioimaan ja kehittämään omaa johtamisosaamistasi.

Strategiatyön johtaminen 18.8.2022

Osaat luoda yrityksen nykytilaan ja tavoitteisiin perustuvan strategian yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Osaat muuntaa strategian kehitysprojekteiksi ja johtaa niiden toteutusta.

Projektin johtaminen 22.9.2022

Osaat suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin, joka tukee strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Osaat arvioida, miten projekti toteutui ja varmistaa, että sen tuloksia hyödynnetään.

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 27.10.2022

Osaat johtaa, kehittää ja arvioida vastuualueesi henkilöstöä ja henkilöstön osaamista strategian mukaisesti. Kehität työhyvinvointia tukevia toimintamalleja ja kannustat johdonmukaisesti hyviin työsuorituksiin.

Työyhteisön kehittämisen johtaminen 17.11.2022

Osaat kehittää työyhteisön toimintakulttuuria ja toimintatapoja tarkoituksenmukaisesti. Edistät työyhteisön oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä työyhteisötaitoja.

Asiakkuuksien johtaminen 16.2.2023

Osaat kiteyttää yrityksen menestystekijät, asiakaslupauksen ja asiakkaan saaman lisäarvon. Teet tunnuslukuihin ja nykytila-analyysiin perustuvan suunnitelman strategisesti tärkeiden asiakkuuksien kehittämiseksi.

Talouden johtaminen 23.3.2023

Johdat yrityksen tai vastuualueesi taloutta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Varmistat, että taloutta ja sen tuloksellisuutta seurataan, ja laadit suunnitelman talouden kehittämiseksi.

Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 20.4.2023

Kartoitat tuotanto- tai palveluprosessien nykytilan ja laadit suunnitelman tavoitteiden mukaisista kehitystoimenpiteistä. Hyödynnät työssäsi olennaisia mittareita ja tunnuslukuja ja erilaisia prosessien ohjaustapoja.

Päätöspäivä 9.6.2023

Saat todistuksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ja pääset juhlimaan opintojen suorittamista yhdessä kurssilaisten kanssa!

Kuka voi osallistua?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Oletko:

 • Omistajayrittäjä tai palkattu johtaja, joka johtaa kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko pk-yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä?
 • Pk-yrityksen johtoryhmän jäsen?
 • Tai muu tulosvastuullinen johtaja?

Jos vastasit kyllä, voi tämä koulutus olla juuri sinua varten!

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, ja se edellyttää, että osallistuja toimii tulosvastuullisissa johtotehtävissä pk-yrityksessä. Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut pidättää oikeuden hyväksyä koulutuksen osallistujat. Ryhmän enimmäiskoko on 20 henkeä. Hyväksytyn tutkinnon suorittaneen on mahdollisuus saada itselleen aikuiskoulutuksen 400 €:n tutkintostipendi.

Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, kun kokonaisuuteen osallistuu yrityksestä 2-4 henkilöä eri kehitysprojektien näkökulmista.

Koulutus on osallistujalle ilmainen!

Hae mukaan!

Tutkinto pähkinänkuoressa:

Ajankohta: 05/2022-06/2023
Päivämäärät ja aiheet:

 • 24.5. Avoin aloitusinfo
 • 9.6. Johtajana toimiminen
 • 18.8. Strategiatyön johtaminen
 • 22.9. Projektin johtaminen
 • 27.10. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • 17.11. Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • 16.2. Asiakkuuksien johtaminen
 • 23.3. Talouden johtaminen
 • 20.4. Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen
 • 9.6. Päätöspäivä

Ohjaus: yhteensä 9 päivää pienryhmä- ja yksilöohjausta
Laajuus: 180 osaamispistettä
Ryhmäkoko: 20 henkeä
Paikkakunta: Kuopio
Ilmoittautuminen: VUODEN 2022 TOTEUTUS TÄYNNÄ – KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Hae mukaan!

Hae mukaan!

Jäikö jokin mietityttämään?
Lisätietoja kokonaisuudesta antaa Laura Nykänen, 040 822 2685, laura.nykanen@talentree.fi.

Lähde mukaan kehittämään yritystäsi ja itseäsi!
Jos yrityksestänne ilmoittautuu useita henkilöitä, täyttäkää jokainen oma lomake. Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut pidättää oikeuden hyväksyä koulutuksen osallistujat. Ryhmän enimmäiskoko on 20 henkeä.

Vuoden 2022 toteutus täynnä – kiitos mielenkiinnosta!

Kiinnostaisiko osallistuminen seuraavaan toteutukseen? Ole rohkeasti yhteydessä Lauraan ja nappaa paikkasi jo tänään!

savon-ammattiopisto-logo

Hae mukaan!

Miksi valita kouluttajaksi juuri Talentree?

 • Talentreella on vahvaa näyttöä esimiesten valmentamisesta.
 • Olemme itse vahvaa kasvua tekevä yritys, joka tuntee liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet.
 • Asiakasprojekteissamme olemme sparranneet yli 300 yritystä, mikä on tuonut meille osaamista ja perspektiiviä laajalti eri toimialoilta.
 • Meillä on tuntuma maailman murrokseen: saman katon alla työskentelee monialainen huippuosaajien tiimi, joka vaihtaa jatkuvasti uusinta tietoa keskenään.
 • Valmentava ja ratkaisukeskeinen työskentely on osa DNA:tamme ja Business coaching yksi palveluistamme.
 • Tuomme koulutukseen lukuisia yritysvierailijoita Kuopiosta ja lähialueilta avaamaan lähipäivien aiheita omien yritystensä kautta.

TalentreePalvelutJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
X