Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Kehity strategisena johtajana ja vie yrityksesi uudelle tasolle.

Kaipaatko suuntaa ja selkeyttä johtamiseen? Tartu käytännönläheiseen koulutukseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja tärkeimpien kehitysprojektien läpivientiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on tutkintopohjaista osaamisen kehittämistä, joka nivoutuu tiiviisti kunkin osallistujan omaan työhön. Tutkinnon tavoitteena on sekä yrityksen liiketoiminnan johdonmukainen kehittäminen että tutkinnon suorittajan henkilökohtainen kehittyminen yritysjohtajana. Tutkintokoulutuksessa ollaan asioiden äärellä kädet savessa, ja siihen kuuluvassa ohjauksessa korostuu kokonaisvaltainen, valmentava ote.

Strategisten kehitysprojektien läpivienti on uudistumisen kulmakivi, jolle kilpailukyky rakentuu. Johtajana kehittyminen on henkilökohtaisesti tärkeää, ja vaikuttaa usein myönteisesti koko työyhteisöön, tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Miten hyödyt tutkinnosta?

Kehityt johtajana kokonaisvaltaisesti

ajantasaiset prosessit

Kehität liiketoimintaa johdonmukaisesti

hallitustyön toimintamallit

Pokkaat ponnisteluistasi tutkinnon

Johtamisen taso määrittää katon yrityksen menestykselle.

Miten tutkinto suoritetaan?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon kuuluu tiiviitä lähipäiviä, joina tutustutaan yritys-caseihin ja tehdään omaan yritykseen liittyviä kehittämistehtäviä, valitun painopisteen mukaisesti. Lähipäivien asiantuntijavieraat ja yritysvierailut kiinnittävät aiheet tiukasti yritysmaailmaan, ja jokainen tehtävä vie liiketoimintaanne osaltaan eteenpäin. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu runsaasti pienryhmä- ja yksilöohjausta, mikä tukee kehittämisprojektien jalkauttamista yrityksen arkeen.

Koulutus on jaettu yhteen yhteiseen ja valinnaisiin moduuleihin. Moduuleista ensimmäinen, Johtajana toimiminen, on kaikille yhteinen. Lisäksi osallistujat suorittavat pakollisina kaksi muuta moduulia. Suosittelemme, että osallistut mahdollisuuksien mukaan kaikkiin moduuleihin, joiden lyhyet esittelyt löydät alta. Kouluttajina toimivat Talentreen asiantuntijat Suvi Kohisevankoski, Antti Huuskonen, Hannu Laakkonen, Olli Paavola, Vesa Sarvi ja Pekka Hyvärinen sekä vierailevat asiantuntijat.

Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Savon Ammattiopiston kanssa, ja Savon ammattiopisto vastaa osallistujien valinnasta ja tutkinnon henkilökohtaistamisesta sekä arvioinnista. Voit lukea lisää tutkinnon perusteista Opetushallituksen julkaisusta.

Tutkinnon osa-alueet

Johtajana toimiminen 17.4.

Kaikille yhteinen osa, jonka tavoitteena on oman johtamisosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Saat valmiuksia johtaa yritystä sen strategian ja arvojen mukaisesti. Samalla opit arvioimaan ja kehittämään omaa johtamisosaamistasi.

Strategiatyön johtaminen 14.5.

Osaat luoda yrityksen nykytilaan ja tavoitteisiin perustuvan strategian yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Osaat muuntaa strategian kehitysprojekteiksi ja johtaa niiden toteutusta.

Projektin johtaminen 13.6.

Osaat suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin, joka tukee strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Osaat arvioida, miten projekti toteutui ja varmistaa, että sen tuloksia hyödynnetään.

Työyhteisön kehittämisen johtaminen 22.8.

Osaat kehittää työyhteisön toimintakulttuuria ja toimintatapoja tarkoituksenmukaisesti. Edistät työyhteisön oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä työyhteisötaitoja.

Henkilöstön osaaminen ja johtaminen 20.9.

Osaat johtaa, kehittää ja arvioida vastuualueesi henkilöstöä ja henkilöstön osaamista strategian mukaisesti. Kehität työhyvinvointia tukevia toimintamalleja ja kannustat johdonmukaisesti hyviin työsuorituksiin.

Asiakkuuksien johtaminen 17.10.

Osaat kiteyttää yrityksen menestystekijät, asiakaslupauksen ja asiakkaan saaman lisäarvon. Teet tunnuslukuihin ja nykytila-analyysiin perustuvan suunnitelman strategisesti tärkeiden asiakkuuksien kehittämiseksi.

Talouden johtaminen 5.2.2020

Johdat yrityksen tai vastuualueesi taloutta  määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Varmistat, että taloutta ja sen tuloksellisuutta seurataan, ja laadit suunnitelman talouden kehittämiseksi.

Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 9.4.2020

Kartoitat tuotanto- tai palveluprosessien nykytilan ja laadit suunnitelman tavoitteiden mukaisista kehitystoimenpiteistä. Hyödynnät työssäsi olennaisia mittareita ja tunnuslukuja ja erilaisia prosessien ohjaustapoja.

Kuka voi osallistua?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Koulutukseen voivat osallistua omistajayrittäjät ja palkatut johtajat, jotka johtavat kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten johtoryhmän jäsenet ja tulosvastuulliset johtajat.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, ja se edellyttää, että osallistuja toimii tulosvastuullisissa johtotehtävissä. Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, kun kokonaisuuteen osallistuu yrityksestä 2-4 henkilöä eri kehitysprojektien näkökulmista. Hyväksytyn tutkinnon suorittaneen on mahdollisuus saada itselleen aikuiskoulutuksen 400 €:n tutkintostipendi.

Tutkinto pähkinänkuoressa:

Ajankohta: 04/2019-06/2020
Lähipäivät: yhteensä 10 päivää
13.3. Avoin aloitusinfo
17.4. Johtajana toimiminen
14.5. Strategiatyön johtaminen
13.6. Projektin johtaminen
22.8. Työyhteisön kehittämisen johtaminen
20.9. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
17.10. Asiakkuuksien johtaminen
5.2. Talouden johtaminen
9.4. Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen
xx.x. Päätöspäivä
Ohjaus: yhteensä 9 päivää pienryhmä- ja yksilöohjausta
Laajuus: 180 osaamispistettä
Ryhmäkoko: 20 henkeä
Paikkakunta: Kuopio
Ilmoittautuminen: Kevät 2019 on TÄYNNÄ.
ilmoittaudu varapaikoille

Yllä olevan linkin kautta voit myös ilmaista kiinnostuksesi mahdolliseen syksyn 2019 ryhmään. Lähetämme tiedon uudesta tutkintokoulutuksesta ensimmäisenä kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan!

Jäikö jokin mietityttämään?
Lisätietoja kokonaisuudesta antaa Suvi Kohisevankoski, 040 748 3454, suvi.kohisevankoski@talentree.fi.

Lähde mukaan kehittämään yritystäsi ja itseäsi!
Jos yrityksestänne ilmoittautuu useita henkilöitä, täyttäkää jokainen oma lomake. Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut pidättää oikeuden hyväksyä koulutuksen osallistujat. Ryhmän enimmäiskoko on 20 henkeä.

Ilmoittaudu varapaikoille tästä

savon-ammattiopisto-logo

Miksi valita kouluttajaksi juuri Talentree?

  • Talentreella on vahvaa näyttöä esimiesten valmentamisesta.
  • Olemme itse vahvaa kasvua tekevä yritys, joka tuntee liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet.
  • Asiakasprojekteissamme olemme sparranneet yli 300 yritystä, mikä on tuonut meille osaamista ja perspektiiviä laajalti eri toimialoilta.
  • Meillä on tuntuma maailman murrokseen: saman katon alla työskentelee monialainen huippuosaajien tiimi, joka vaihtaa jatkuvasti uusinta tietoa keskenään.
  • Valmentava ja ratkaisukeskeinen työskentely on osa DNA:tamme ja Business coaching yksi palveluistamme.
  • Tuomme koulutukseen lukuisia yritysvierailijoita Kuopiosta ja lähialueilta avaamaan lähipäivien aiheita omien yritystensä kautta.

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
X