Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Kehity strategisena johtajana ja vie yrityksesi uudelle tasolle.

Kaipaatko suuntaa ja selkeyttä johtamiseen? Tartu käytännönläheiseen koulutukseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja tärkeimpien kehitysprojektien läpivientiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on tutkintopohjaista osaamisen kehittämistä, joka nivoutuu tiiviisti kunkin osallistujan omaan työhön. Tutkinnon tavoitteena on sekä yrityksen liiketoiminnan johdonmukainen kehittäminen että tutkinnon suorittajan henkilökohtainen kehittyminen yritysjohtajana. Tutkintokoulutuksessa ollaan asioiden äärellä kädet savessa, ja siihen kuuluvassa ohjauksessa korostuu kokonaisvaltainen, valmentava ote.

Strategisten kehitysprojektien läpivienti on uudistumisen kulmakivi, jolle kilpailukyky rakentuu. Johtajana kehittyminen on henkilökohtaisesti tärkeää, ja vaikuttaa usein myönteisesti koko työyhteisöön, tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Miten hyödyt tutkinnosta?

Kehityt johtajana kokonaisvaltaisesti

ajantasaiset prosessit

Kehität liiketoimintaa johdonmukaisesti

hallitustyön toimintamallit

Pokkaat ponnisteluistasi tutkinnon

Johtamisen taso määrittää katon yrityksen menestykselle.

Miten tutkinto suoritetaan?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon kuuluu tiiviitä lähipäiviä, joina tutustutaan yritys-caseihin ja tehdään omaan yritykseen liittyviä kehittämistehtäviä, valitun painopisteen mukaisesti. Lähipäivien asiantuntijavieraat ja yritysvierailut kiinnittävät aiheet tiukasti yritysmaailmaan, ja jokainen tehtävä vie liiketoimintaanne osaltaan eteenpäin. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu runsaasti pienryhmä- ja yksilöohjausta, mikä tukee kehittämisprojektien jalkauttamista yrityksen arkeen.

Koulutus on jaettu yhteen yhteiseen ja valinnaisiin moduuleihin. Moduuleista ensimmäinen, Johtajana toimiminen, on kaikille yhteinen. Lisäksi osallistujat suorittavat pakollisina kaksi muuta moduulia. Suosittelemme, että osallistut mahdollisuuksien mukaan kaikkiin moduuleihin, joiden lyhyet esittelyt löydät alta. Kouluttajina toimivat Talentreen asiantuntijat Laura Nykänen, Antti Huuskonen, Olli Paavola, Vesa Sarvi, Johanna Huhta ja Antti Hynninen sekä vierailevat asiantuntijat. Koulutus on ollut hyvin pidetty, edellisessä koulutuksessa
valmennuspäivien palautteiden keskiarvo oli 4,8/5.

Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Savon Ammattiopiston kanssa, ja Savon ammattiopisto vastaa osallistujien valinnasta ja tutkinnon henkilökohtaistamisesta sekä arvioinnista. Voit lukea lisää tutkinnon perusteista Opetushallituksen julkaisusta.

Tutkinnon osa-alueet

Johtajana toimiminen 17.6.2020

Kaikille yhteinen osa, jonka tavoitteena on oman johtamisosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Saat valmiuksia johtaa yritystä sen strategian ja arvojen mukaisesti. Samalla opit arvioimaan ja kehittämään omaa johtamisosaamistasi.

Strategiatyön johtaminen 26.8.2020

Osaat luoda yrityksen nykytilaan ja tavoitteisiin perustuvan strategian yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Osaat muuntaa strategian kehitysprojekteiksi ja johtaa niiden toteutusta.

Projektin johtaminen 30.9.2020

Osaat suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin, joka tukee strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Osaat arvioida, miten projekti toteutui ja varmistaa, että sen tuloksia hyödynnetään.

Työyhteisön kehittämisen johtaminen 28.10.2020

Osaat kehittää työyhteisön toimintakulttuuria ja toimintatapoja tarkoituksenmukaisesti. Edistät työyhteisön oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä työyhteisötaitoja.

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 18.11.2020

Osaat johtaa, kehittää ja arvioida vastuualueesi henkilöstöä ja henkilöstön osaamista strategian mukaisesti. Kehität työhyvinvointia tukevia toimintamalleja ja kannustat johdonmukaisesti hyviin työsuorituksiin.

Asiakkuuksien johtaminen 17.2.2021

Osaat kiteyttää yrityksen menestystekijät, asiakaslupauksen ja asiakkaan saaman lisäarvon. Teet tunnuslukuihin ja nykytila-analyysiin perustuvan suunnitelman strategisesti tärkeiden asiakkuuksien kehittämiseksi.

Talouden johtaminen 31.3.2021

Johdat yrityksen tai vastuualueesi taloutta  määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Varmistat, että taloutta ja sen tuloksellisuutta seurataan, ja laadit suunnitelman talouden kehittämiseksi.

Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 28.4.2021

Kartoitat tuotanto- tai palveluprosessien nykytilan ja laadit suunnitelman tavoitteiden mukaisista kehitystoimenpiteistä. Hyödynnät työssäsi olennaisia mittareita ja tunnuslukuja ja erilaisia prosessien ohjaustapoja.

Päätösjuhla 9.6.2021

Saat todistuksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ja pääset juhlimaan opintojen suorittamista yhdessä kurssilaisten kanssa.

Kuka voi osallistua?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Koulutukseen voivat osallistua omistajayrittäjät ja palkatut johtajat, jotka johtavat kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten johtoryhmän jäsenet ja tulosvastuulliset johtajat.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, ja se edellyttää, että osallistuja toimii tulosvastuullisissa johtotehtävissä. Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, kun kokonaisuuteen osallistuu yrityksestä 2-4 henkilöä eri kehitysprojektien näkökulmista. Hyväksytyn tutkinnon suorittaneen on mahdollisuus saada itselleen aikuiskoulutuksen 400 €:n tutkintostipendi.

Tutkinto pähkinänkuoressa:

Ajankohta: 06/2020-06/2021
Lähipäivät: yhteensä 10 päivää
28.5. Avoin aloitusinfo Zoomissa
17.6. Johtajana toimiminen
26.8. Strategiatyön johtaminen
30.9. Projektin johtaminen
28.10. Työyhteisön kehittämisen johtaminen
18.11. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
17.2. Asiakkuuksien johtaminen
31.3. Talouden johtaminen
28.4. Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen
9.6. Päätöspäivä
Ohjaus: yhteensä 9 päivää pienryhmä- ja yksilöohjausta
Laajuus: 180 osaamispistettä
Ryhmäkoko: 20 henkeä
Paikkakunta: Kuopio
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu valmennukseen tästä.

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan!

Jäikö jokin mietityttämään?
Lisätietoja kokonaisuudesta antaa Laura Nykänen, 040 822 2685, laura.nykanen@talentree.fi.

Lähde mukaan kehittämään yritystäsi ja itseäsi!
Jos yrityksestänne ilmoittautuu useita henkilöitä, täyttäkää jokainen oma lomake. Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut pidättää oikeuden hyväksyä koulutuksen osallistujat. Ryhmän enimmäiskoko on 20 henkeä.

 

Ilmoittaudu valmennukseen tämän linkin kautta

savon-ammattiopisto-logo

Miksi valita kouluttajaksi juuri Talentree?

  • Talentreella on vahvaa näyttöä esimiesten valmentamisesta.
  • Olemme itse vahvaa kasvua tekevä yritys, joka tuntee liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet.
  • Asiakasprojekteissamme olemme sparranneet yli 300 yritystä, mikä on tuonut meille osaamista ja perspektiiviä laajalti eri toimialoilta.
  • Meillä on tuntuma maailman murrokseen: saman katon alla työskentelee monialainen huippuosaajien tiimi, joka vaihtaa jatkuvasti uusinta tietoa keskenään.
  • Valmentava ja ratkaisukeskeinen työskentely on osa DNA:tamme ja Business coaching yksi palveluistamme.
  • Tuomme koulutukseen lukuisia yritysvierailijoita Kuopiosta ja lähialueilta avaamaan lähipäivien aiheita omien yritystensä kautta.

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
X