Asta Raami, intuitio strategiatyössä

Keskustelemme intuitiotutkija Asta Raamin kanssa siitä, miten mielemme käsittelee tietoa ja miten erilaiset tiedon muodot auttavat ratkaisemaan viheliäisiä ongelmia. Määrittelemme, mitä intuitio on, mitä se ei ole ja milloin siihen voi luottaa. Pohdimme, mitä pelipaikkaa intuitio voisi strategiatyössä pelata ja millaisia ohituskaistoja ja mahdollisuuksia se voi avata. Kuulet myös, mikä on leimallista nobelistien ja visionäärien […]

Kai Kaasalainen, tulevaisuuden ennakointi

Juttelemme Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen kanssa tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä, hyödyntämistavoista ja työkaluista. Samalla selviää, millaisiin luokkiin yrityksiä voi jakaa sen perustella, miten ne suhtautuvat ennakointiin. Lisäksi pohdimme, miten tulevaisuustyössä saadaan katse pysymään riittävän lähellä. Lisäksi Kai kertoo, mihin kolmeen kysymykseen on olennaista vastata, jos tulevaisuustietoa haluaa lähteä hyödyntämään systemaattisesti ja vinkkaa helpon taulukointiharjoituksen, joka auttaa […]

Katri Vataja, megatrendit strategiatyössä

Megatrendit tarjoavat perusrungon yritysten tulevaisuustyölle. Tässä jaksossa keskustelemme Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vatajan kanssa vuoden 2023 megatrendeistä erityisesti yritysten näkökulmasta: millaisten haasteiden kanssa olemme tekemisissä ja miten rakentaa tulevaisuutta aktiivisesti. Sivuamme myös muita Sitran työkaluja, jotka helpottavat tulevaisuustiedon hyödyntämistä ja kytkevät sen arkeen. Lisäksi keskustelemme mm. Sitran omasta strategiatyöstä, tulevaisuusresilienssistä ja hiljaisista signaaleista.

Pelastetaan strategia! Strategiatyön 4 vaihetta

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen. 1. Ymmärrys Strategiaprosessin aluksi on tärkeää luoda realistinen kuva yrityksen nykytilasta. Vaihe saatetaan kokea turhaksi, mutta sen myötä usein huomataan, että käsityksemme yrityksen menestystekijöistä on usein puutteellista, […]

Soile Lahti, kriisissä johtaminen

Keskustelemme Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden kanssa siitä, millaista on johtaa ja toteuttaa strategiaa poikkeusaikana. Mikä on korostunut valinnoissa niin viestinnän, tunneilmapiirin kuin ajankäytön johtamisen osalta? Puheeksi nousee erityisesti se, miten arvoista muodostuu kriisin yli kantava voima. Aluehallintovirasto toimii kahdeksan ministeriön ohjauksessa ja vastaa siitä, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat, kuntien lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi ja […]

Kim Väisänen, strategia sijoittajan silmin

Tässä jaksossa keskustelemme Kim Väisäsen kanssa siitä, miltä strategian toteuttaminen näyttää sijoittajan näkökulmasta. Käymme läpi Kimin kaavan hyvään strategiaan sekä yleisimmät sudenkuopat strategian muodostamisessa. Keskiöön nousevat selkeät kyllä/ei-valinnat ja käyttäytyminen. Kim Väisänen on startup-sijoittaja, joka toimii 15 yrityksen hallituksessa. Lisäksi hän toimii keynote-puhujana, tietokirjailijana ja konsulttina. Kim Väisänen on startup-sijoittaja, joka toimii 15 yrityksen hallituksessa. […]

Kaisa Stigell & Mika Sutinen, strategiset olettamat

Strategiset olettamat ovat yksi strategiatyön kulminaatiopisteitä, sillä niiden pohjalta syntyvät strategiset valinnat ja se muutos, jota lähdetään tekemään. Tässä jaksossa ruodimme strategisten olettamien merkitystä, muodostamista ja käyttöä yhdessä Mika Sutisen ja Kaisa Stigellin kanssa. Mika ja Kaisa avaavat, miten olettamien avulla voi perustella ja juurruttaa strategiaa, ja miten ne auttavat katsastamaan strategian pitävyyden säännöllisesti. Keskustelemme […]

Juho Nummela, näkemyksen muodostaminen

Keskustelemme Suomen maineikkaimmaksi valitun yrityksen, Ponssen, toimitusjohtaja Juho Nummelan kanssa strategian ja etenkin näkemyksen muodostamisesta. Pohdimme toimintaympäristöanalyysin ja skenaariotyön tärkeyttä erityisesti hallinnan tunteen näkökulmasta ja käymme läpi seikkoja, joista ymmärrys kokonaismarkkinan kehittymisestä Ponssella rakentuu. Jakson aikana tutustumme myös brutaaleihin faktoihin, Nike swoosh -skenaarioon ja Ponssen menestyksen DNA:han.

Mika Sutinen, strategian toimeenpano

Paneudumme strategiatyön moniottelija Mika Sutisen kanssa strategian toteuttamiseen arjessa. Pohdimme, miten muutos motivoi ja säilyttää momentuminsa ja miten strategiatyötä tehdään onnistuneesti yhdessä. Käymme läpi MWB- eli must-win-battle-mallin hyötyjä strategian toteuttamisen mallina ja avaamme, millainen on hyvin muotoiltu MWB. Keskustelun myötä oivallat, millainen avainpelaaja monesta organisaatiosta yhä puuttuu, mikä merkitys viestinnällä on ja miten mittarimatoperspektiivi kurottaa […]

Saatko raportoinnista riittävästi tietoa?

Toteutimme hiljattain raportoinnin kehittämisen projektin, jossa lienee yhtymäkohtia monen yrityksen tilanteeseen. Avaamme tässä artikkelissa, mitä ja miksi projektissa tehtiin, ja kuulet myös asiakkaamme kommentit projektista. Lähtötilanne oli seuraava: valtakunnallinen ympäristökonsultointi ja -suunnittelutoimisto Envineer huomasi liiketoiminnan kasvaessa, että nykyinen johtoryhmälle kuukausittain tuotettava talousraportointi ei ole sille vaadittavalla tasolla. Haasteena oli mm. raporttien vaikea tulkittavuus ja yleisesti […]