Toimme osaamisstrategian osaksi konsernistrategiaamme

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj

Loimme Talentreen kanssa toimintamallin ja työkalut, joilla tuomme osaamisstrategian kiinteäksi osaksi konsernistrategiaamme. Näin pääsemme johtamaan kyvykkyyksiämme entistä systemaattisemmin ja selkeämmin.

Halusimme osaamisen systemaattiseksi osaksi strategiaamme.

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj

Loimme oman käsitteistön, prosessin ja työkalut

Osaaminen on keskiössä tämän päivän työelämässä niin organisaation kuin yksilön tasolla, ja osaamisen näkökulma on ollut läsnä myös meidän strategiassamme pitkään.

Nyt halusimme sen vielä systemaattisemmin ja läpinäkyvämmin osaksi strategiaprosessiamme ja sitä myöten toimintaamme. Projektin tavoitteena oli luoda meille oma käsitteistö, prosessi ja työkalut, joiden avulla huomioimme osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

Tunnistimme strategiset kyvykkyydet

Saimme luotua mallin ja raamit osaamisstrategian laatimiseen. Projektissa myös tunnistimme ja määritimme strategisia kyvykkyyksiä valitulla pilottialueella, aina tarvittaviin toimenpiteisiin saakka.

Vaikka projekti oli verrattain lyhyt, saimme hyvin sekä kehitettyä että kokeiltua prosessia ja työkaluja pilottiryhmän kanssa. On keskeistä, että pystymme tunnistamaan ja panostamaan paitsi tässä hetkessä tarvittaviin osaamisiin, myös löytämään meille tulevaisuudessa kilpailuetua tuovat kyvykkyydet.

Mallimme katsookin tulevaisuuteen ja ottaa kantaa siihen, millaisia substanssikyvykkyyksiä tarvitsemme jatkossa. Keskiössä meillä ovat teknologiset, mutta myös johtamiseen, organisaation toimintaan ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvät kyvykkyydet.

Olemme tyytyväisiä kokonaisuuteen ja yhteistyöhön. Viimeisen päälle valmista ei tämänkokoisessa projektissa saa, ja meillä on vielä työtä edessämme työkalujen hiomisessa ja implementoinnissa globaaliin organisaatioomme.

Työskentelymme oli mutkatonta ja täsmällistä

Projektiin osallistui meiltä koko johtoryhmä ja pilottiryhmä mukaan lukien pari kolmekymmentä ponsselaista.

Aiheen tärkeys tunnistettiin heti kättelyssä. Työskentelymme sujui erinomaisesti: se oli hyvin mutkatonta ja täsmällistä – savolaisen lupsakkaa tekemistä, jossa kaikki tapahtui sovitusti. Myös sähköinen Howspace-alusta oli hyvä ja näppärä lisä työskentelyyn.

Talentree ohjasi ajatuksiamme oikeisiin asioihin ja teki arvokasta työtä haastattelujen ja työpajojen tulosten yhteenvedossa ja dokumentoinnissa. Talentree myös sparrasi meitä yleisien kyvykkyyksien osalta.

Haimme valmiutta yhteiskehittämiseen

Yhteistyökumppania valitessamme haimme valmiutta yhteiskehittämiseen, avoimuuteen ja keskusteluun. Yleisten oppien ja mallien soveltaminen juuri meidän tarpeisiimme on tärkeää, mikä ei aina ole itsestäänselvyys.

Talentreelta Antti ja Johanna olivat meille tuttuja aiemmista yhteyksistä ja tiesimme, että heillä on valmius toivotunlaiseen työskentelyyn. Talentreelta projektiin osallistuivat heidän lisäkseen Mika ja Kaisa.

Pystyimme kommunikoimaan hyvin avoimesti, heittelemään ideoita sekä kommentoimaan ja kehittämään asiaa yhdessä. Nämä ovat vuorovaikutuksen tärkeimpiä asioita, sillä näen, että yksilöiden ideoista syntyy yhteisesti parempi idea. Asiakas–konsultti-rajapinnassa tämä edellyttää, että kukaan ei rakastu omiin ideoihinsa alkuvaiheessa, vaan kaikki alkavat leipoa samaa taikinaa pöytään tuoduista aineksista.

Ponsse Oyj

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ovat alusta asti ohjanneet metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponssella panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti: käytössä on erilaisia valmennusohjelmia, kehityspolkuja ja oppimista tukevia käytäntöjä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2021 oli 750 m€. Tutustu Ponsseen.

Haimme valmiutta yhteiskehittämiseen, avoimuuteen ja keskusteluun.

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj

Projektissa mukana

Johanna Haapakorva

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen ja strateginen HR.

+358 50 379 4795 johanna.haapakorva@talentree.fi
Johanna Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä