Outi Sivonen, yrityskulttuurit murroksessa

Tässä jaksossa pureudumme siihen, kuinka yrityskulttuuri vaikuttaa strategian toteutumiseen ja miten itseohjautuvuus sekä yhteisöohjautuvuus tukevat toisiaan. Vieraanamme on kokenut henkilöstöjohtaja Outi Sivonen Solita Oy:stä. Keskustelemme johtamisen merkityksestä kulttuurin muokkaajana ja siitä, miten viestintä ja moniäänisyys voivat rikastuttaa työelämää. Puhumme keskeneräisyyden sietämisestä, uskomusten voimasta ja odotusten sanoittamisesta. Keskustelussa korostuvat dialogin merkitys ja se, miten jokainen meistä […]

Tuomas Nousiainen, yhteinen strategia

Luoto Company on strategiasta ja investoinneista demokraattisesti päättävä yhtiö, jossa kaikki työntekijät ovat myös yhtiön osakkaita. Keskustelemme toimitusjohtaja Tuomas Nousiaisen kanssa Luoto Companyn tavasta organisoitua ja tehdä strategiaa. Lisäksi keskustelemme yrityskulttuurista ja sen alisteisuudesta organisaation rakenteelle, johtamisjärjestelmästä ja yhteisöohjautuvuudesta sekä ohjelmistoalan tulevaisuudesta. Lopuksi kuulet, miten strategia pitäisi Nousiaisen mielestä pelastaa.

Riku Heinonen, kasvustrategian johtaminen

HR-alan palveluita tuottava Integrata Oy on vahvasti kasvava organisaatio, jonka keskiössä ovat tekijät ja inhimillinen johtaminen. Kun Integrata laati nykyisen strategiansa vuonna 2022, yksi muutoshankkeista koski johtamista ja organisoitumista. Millaisia ratkaisuja yhtiö on tehnyt säilyttääkseen organisaation matalana ja dynaamisena myös kasvun myötä? Entä mitä tapahtui, kun yhtiöön luotiin ensimmäistä kertaa esihenkilörakenne? Keskustelemme Integratan toimitusjohtajan ja […]

Panu Luukka, yrityskulttuuri ja sen johtaminen

Keskustelemme yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukan kanssa siitä, mitä yrityskulttuuri on, mihin sillä pyritään ja kuka kultturista päättää. Kuulet, mitkä ovat tulevaisuuskyvykkään organisaation 6 ominaisuutta ja sen, mikä kulttuurikeskustelussa tällä hetkellä puhuttaa. Jakson aikana selviää myös, miten yrityskulttuuria voi lähteä johtamaan ja miten strategia ja kulttuuri vaikuttavat toisiinsa. Panu Luukka on yksi yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftin perustajista, puhuja ja […]

Minna Ruusuvuori & Liisa Holma, kehitä johtamista

Tänä päivänä strategiatyössä on poikkeuksetta otettava kantaa kahteen asiaan: vastuullisuuteen ja työntekijäkokemukseen. Näiden ympärille kietoutuu myös keskustelu Lähtijät Podcastin Minna Ruusuvuoren ja Liisa Holman kanssa. Keskustelemme työntekijöiden lähtöhaluista ja niiden taustasyistä sekä siitä, millainen johtaminen kehittää työntekijäkokemusta, ruokkii innovaatioita ja siivittää strategian toteutumista. Holman, Ruusuvuoren ja Ulla Jonesin Lähtijät Podcast nostaa ratkaisukeskeisesti esiin tarinoita irtisanoutumisista […]

Mikko Leskelä, avoin strategia

Keskustelemme strategiakonsultti Mikko Leskelän kanssa avoimesta strategiatyöstä ja kehkeytyvistä strategioista. Käymme läpi avoimen strategian 10 periaatetta ja selvitämme mm., mikä osallistamisessa voi mennä pieleen ja mitkä ovat sen suurimmat hyödyt. Leskelä on strategiayhtiö Norenin toimitusjohtaja ja perustaja. Leskelän teos Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä voitti Suomen Ekonomien Bisneskirja-palkinnon 2022. Hän on kirjoittanut myös teoksen Avoin […]

Mika Sutinen, Q&A strategiasta

Q&A strategiatyö, tekoäly ja vastuullisuus Tässä jaksossa vakiovieraamme Mika Sutinen vastaa kuulijakysymyksiin strategiatyöstä, tekoälystä ja vastuullisuudesta. Kysymme Mikalta, voiko strategian laatia viikossa, miten tekoäly muuttaa strategiatyötä ja mitä opittavaa pääomasijoitteisten yhtiöiden strategiatyöstä on? Kuulet myös, miten missiomme pelastaa strategia on edennyt. Haastattelijana jaksossa toimii Talentree Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Paavola. Q&A strategia, kulttuuri ja johtaminen Tässä […]

Juho Romakkaniemi, politiikka & strategiatyö

Keskustelemme Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta hallitusneuvotteluiden aikana keväällä 2023. Pohdimme, mikä on valtiovallan rooli yritysmyönteisen yhteiskunnan tekemisessä, miten yritykset voivat strategiatyössään valmentautua tulevaan ja mitkä geopoliittiset riskit on hyvä huomioida. Keskusteluun nousevat mm. osaamistase, ennustettavuus ja yritysten rooli ekologisen kriisin ratkaisemisessa. Samalla kuulet, mitkä ovat Juhon odotukset tulevalle hallitusohjelmalle. Juho […]

Anniina Virta-Toikka, strateginen vastuullisuus

Tässä jaksossa vieraanamme on Konecranes Oyj:n vastuullisuusjohtaja Anniina Virta-Toikka, jonka kanssa keskustelemme vastuullisuuspuheen ja -ajattelun kehittymisestä yrityksissä ja siitä, miltä tulevaisuus vastuullisuusnäkökulmasta näyttää. Anniina tarjoaa meille katsauksen yritysten vastuullisuuskenttään, joka on laajentunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Selvitämme, miten vastuullisuus kytketään yrityksen strategiaan ja arjen tekemiseen, ja miten Konecranesin on päivittänyt vastuullisuusohjelmaansa hiljattain. Keskusteluun nousevat lisäksi […]

Mika Sutinen, tulevaisuuteen katsova hallitustyö

Keskustelemme Mika Sutisen kanssa toimivasta ja tulevaisuuteen katsovasta hallitustyöstä. Käymme läpi omistajan tahtotilan konkretisoimista, toimivaa OHJ-ketjua sekä hallituksen roolia tuloksellisuuden ja tulevaisuuden varmistamisessa. Lisäksi pohdimme hallitustyön dynamiikkaa: puheenjohtajan merkitystä, hallituksen kokoonpanon jatkuvaa uudistamista ja hallitusammattilaisten roolin väliaikaisuutta. Keskustelemme myös siitä, miten voimme tunnistaa muutoksen merkit ja varmistaa, että yrityksen kilpailuetu säilyy: miten haastaa strategisia olettamuksia […]