Teemu Huuhtanen, selkeä visio ja missio viitoittavat tietä

Keskustelemme Next Games -peliyhtiön toimitusjohtajana pitkään toimineen Teemu Huuhtasen kanssa opeista, joita hänelle on kertynyt strategisesta päätöksenteosta ja strategian johtamisesta niin pelialalla kuin 25 vuotta sitten ensimmäisessä yrityksessään ravintolamaailmassa. Selvitämme, miten Next Gamesilla tehtiin strategiaa. Mikä vuosien varrella onnistui ja mistä otettiin opiksi? Kuulet myös, mitkä ovat Huuhtasen opit arjessa näkyvään ja yhteiseksi koettuun strategiaan. […]

Jorma Turunen, vastuullisuus osana yrityksen strategiaa

Keskustelemme tuotantotalouden työelämäprofessori Jorma Turusen kanssa vastuullisuudesta osana yrityksen strategiaa. Keskitymme erityisesti kädenjäljen kasvattamiseen ja arvontuotantoon: positiivisen vaikutuksen luomiseen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Käymme läpi työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voi kartoittaa vastuullisuuteen liittyvää arvonluontia ja integroida vastuullisuus osaksi yrityksen strategiaa ja tarinaa. Jorma Turunen työskentelee Turun yliopistossa tuotantotalouden työelämäprofessorina ja juontaa Puhetta yritysvaikutuksista -podcastia, joka […]

Frank Martela, minimalistinen johtaminen

Pureudumme Frank Martelan kanssa siihen, kuinka minimalistinen johtaminen ja strategia kietoutuvat yhteen ja vahvistavat organisaatiossa itseohjautuvuutta. Keskustelemme siitä, miten johtaja voi luoda enemmän arvoa tekemällä vähemmän, miten strategia voi edistää itseohjautuvuutta ja miten autonomian kokemus voimistaa sitoutumista ja motivaatiota. Samalla tutustut minimalistisen johtamisen käsitteeseen ja kuulet, miten strategia tulisi Frankin mielestä pelastaa. Frank Martela on […]

Mika Sutinen, strategian toteuttaminen arjessa

Keskustelemme Mika Sutisen kanssa strategian toteuttamisesta arjessa erityisesti kahdesta näkökulmasta: systematiikan ja prosessien sekä kulttuurin ja dialogin kautta. Pohdimme, miten yhtiöt voivat petrata tekemistään niin rutiinien ja seurannan kuin johtamispuheen ja strategiaviestinnän osalta. Kuulet, mikä on Mikan mielestä vahvin strategisen muutoksen väline ja miksi muutokseen liittyvää dialogia usein vältellään. Mika Sutinen on toiminut 20 vuotta […]

Mika Sutinen, toimitusjohtajan rooli strategiatyössä

Tällä kertaa keskustelemme Mika Sutisen kanssa strategiatyöstä erityisesti toimitusjohtajan näkökulmasta. Pohdimme, millaisia odotuksia toimitusjohtajaan kohdistuu, mitkä tekijät tukevat työssä onnistumista ja millaisia sudenkuoppia aiheeseen voi liittyä. Kuulet myös Mikan vinkit strategiatyöhön toimitusjohtajalle kohdistettuina. Mika Sutinen on toiminut 20 vuotta toimitusjohtajana neljässä pääomasijoittajien omistamassa yhtiössä, ja työskentelee tällä hetkellä 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajien […]

Riikka Tanner, strateginen uudistuminen

Keskustelemme Riikka Tannerin kanssa juuri julkaistun Johdon agendalla 2024 -raportin tuloksista erityisesti strategian näkökulmasta: Millaisia muutosvoimia yritykset tunnistavat ja miten näihin on reagoitu? Mitä strategisia ja operatiivisia kyvykkyyksiä pidetään tärkeimpinä ja miten niitä kehitetään?  Kysymme myös, mitä trendejä ja haasteita Riikka strategiatyössä tällä hetkellä näkee. Riikka Tanner on Johdon agendalla -median perustaja ja päätoimittaja sekä […]

Outi Sivonen, yrityskulttuurit murroksessa

Tässä jaksossa pureudumme siihen, kuinka yrityskulttuuri vaikuttaa strategian toteutumiseen ja miten itseohjautuvuus sekä yhteisöohjautuvuus tukevat toisiaan. Vieraanamme on kokenut henkilöstöjohtaja Outi Sivonen Solita Oy:stä. Keskustelemme johtamisen merkityksestä kulttuurin muokkaajana ja siitä, miten viestintä ja moniäänisyys voivat rikastuttaa työelämää. Puhumme keskeneräisyyden sietämisestä, uskomusten voimasta ja odotusten sanoittamisesta. Keskustelussa korostuvat dialogin merkitys ja se, miten jokainen meistä […]

Tuomas Nousiainen, yhteinen strategia

Luoto Company on strategiasta ja investoinneista demokraattisesti päättävä yhtiö, jossa kaikki työntekijät ovat myös yhtiön osakkaita. Keskustelemme toimitusjohtaja Tuomas Nousiaisen kanssa Luoto Companyn tavasta organisoitua ja tehdä strategiaa. Lisäksi keskustelemme yrityskulttuurista ja sen alisteisuudesta organisaation rakenteelle, johtamisjärjestelmästä ja yhteisöohjautuvuudesta sekä ohjelmistoalan tulevaisuudesta. Lopuksi kuulet, miten strategia pitäisi Nousiaisen mielestä pelastaa.

Riku Heinonen, kasvustrategian johtaminen

HR-alan palveluita tuottava Integrata Oy on vahvasti kasvava organisaatio, jonka keskiössä ovat tekijät ja inhimillinen johtaminen. Kun Integrata laati nykyisen strategiansa vuonna 2022, yksi muutoshankkeista koski johtamista ja organisoitumista. Millaisia ratkaisuja yhtiö on tehnyt säilyttääkseen organisaation matalana ja dynaamisena myös kasvun myötä? Entä mitä tapahtui, kun yhtiöön luotiin ensimmäistä kertaa esihenkilörakenne? Keskustelemme Integratan toimitusjohtajan ja […]