Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Saimme perspektiiviä päätöksentekoon

Simo Sutinen, toimitusjohtaja ja partner, Duunivaruste Oy

Talentree Talouspalvelut on ollut tilitoimistomme. Tilitoimistoasiakkuuden pohjalta oli helppo lähteä keskustelemaan myös yrityksen strategiasta Talentreen kanssa. Olemme saaneet paljon apua strategiatyössä, toimenkuvien määrittelyssä ja myös yrityskaupan valmistelussa.

On tärkeää puntaroida kasvun haasteita sellaisen kanssa, jolla on kokemusta samoista tilanteista.

Simo Sutinen, toimitusjohtaja ja partner, Duunivaruste Oy

On tärkeää ottaa aikaa kasvuajatusten palasteluun

Olemme olleet alusta asti voimakkaasti kasvuhaluinen yritys. Kaipasimme ulkopuolista mielipidettä ja sparrausta kasvun esteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Keskustelu Talentreen asiantuntijoiden kanssa on kysymysten herättelyä ja ajatusten pallottelua. On tärkeää pystyä puntaroimaan kasvun haasteita sellaisen kanssa, jolla on kokemusta samoista tilanteista. Tällöin huomaa, ettei ole yksin ajatustensa kanssa, ja saa perspektiiviä päätöksentekoon.

Arjen työn keskellä on ollut tärkeää, että ottaa aikaa pelkästään kehittymiselle. Monesti asiat ovat omassa päässä ikään kuin hämähäkkiseittinä. Kun se saadaan purettua selkeisiin palasiin, on helpompi lähteä viemään asioita eteenpäin.

Talentree on auttanut meitä jäsentämään kasvun ajatukset seurattavaksi kokonaisuudeksi ja rakentamaan selkeät askelpolut, joita lähteä seuraamaan.

Talentreella asioista voi puhua avoimesti

Konsultointiyhteistyömme Talentreen kanssa alkoi taloushallinnon kautta. Tiesimme, että tiimi on hyvä ja osaava ja että yritys on hyvämaineinen ja kasvaa.

Talentreella asioista on aina voinut puhua avoimesti, ja tavallaan raja-aidat näissä asioissa ovat matalia.  

Strategiatyön lisäksi toteutimme Talentreen kanssa työntekijähaastattelut kaikille työntekijöillemme, minkä seurauksena määrittelimme tehtävänkuvat ja jaoimme tehtävät uudestaan.

Talentree auttoi meitä osaltaan yrityskauppamme valmistelussa, ja syksyllä 2018 lähdimme osaksi Grolls Oy:tä. Uusi omistaja tarjoaa meille satakertaiset hartiat ja mahdollistaa kasvun jatkumisen.

Duunivaruste Oy

Duunivaruste Oy on kuopiolainen työvaatteiden ja -varusteiden erikoimyymälä, jonka budjetoitu liikevaihto vuodelle 2018 on 3,2 miljoonaa euroa. Duunivaruste palkittiin uusyrityspalkinnolla vuonna 2017 ja  2018 Kauppalehti listasi Duunivarusteen Suomen 100 nopeinten kasvavan yrityksen listalla sijalle 68, ainoana pohjoissavolaisena yrityksenä. Tutustu Grollsiin.

Talentree on auttanut meitä jäsentämään kasvun ajatukset seurattavaksi kokonaisuudeksi.

Simo Sutinen, toimitusjohtaja ja partner, Duunivaruste Oy

Projektissa mukana

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Olli Paavola

Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Historiaa tunteva konsultti vahvuusalueinaan omistaja- ja liiketoimintastrategiat, muutoksen johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen.

+358 50 587 7626 olli.paavola@talentree.fi
Olli Paavola kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä