Strategia ja johtaminen

leo-tuokko-rajattu

Leo Tuokko

Todeksi eletty strategia on henkivakuutus epävarmassa toimintaympäristössä

Vuosi 2024 on alkanut erittäin epävarmassa toimintaympäristössä. Poliittinen epävarmuus, ilmaston lämpeneminen ja sota jatkuvat edelleen ja ovat jopa pahentuneet edellisvuodesta. Myös suhdanne on pysynyt useimmille yrityksille vaikeana ja vuodesta odotetaan talouden näkökulmasta haastavaa.

Epävarman toimintaympäristön luoman sumun lävitse voi navigoida vain maksimoimalla oman organisaationsa kasvupotentiaalin.

Parhaimmillaan näinä aikoina otetaan markkinaosuuksia ja syvennetään luottamuspääomaa.

Kirkas kilpailuetu kannattelee yrityksiä

Valoisampi puoli vallitsevassa tilanteessa on, että kun ajat ovat vaikeita, pystyvät hyvin johdetut yhtiöt edelleen kasvamaan ja pitämään kiinni kannattavuudestaan.

Parhaimmillaan näinä aikoina otetaan markkinaosuuksia ja syvennetään luottamuspääomaa asiakkaisiin. Menestyksen resepti on strategisissa valinnoissa ja erityisesti asiakkaiden haasteiden ratkaisemisessa.

Katseet tuleekin viimeistään nyt suunnata siihen, miten yhtiön liiketoiminta kehittyy myös kriisien aikana sekä niiden jälkeen. Miten muuttunut maailmantalous, politiikka, ja oma markkinaympäristö heijastuvat siihen, miltä yhtiö vuoden tai kahden kuluttua näyttää?

Yhtiöt, jotka ovat aktiivisesti päivittäneet strategiaansa koronavuosien jälkeen sekä etsineet kilpailuetua lisääviä elementtejä, ovat nyt vahvoilla.

Dialogi vahvistaa uudistumiskykyä

Strategiatöiden keskeisenä tavoitteena on löytää erottautumistekijöitä kilpailijoihin, tiivistää fokusta ja saada oman organisaation ihmiset elämään tätä tarinaa todeksi.

Erottautumistekijöitä voi hakea esimerkiksi asiakkaan ongelmien ratkaisemisesta, tarjooman erilaistamisesta tai laadukkaammalla kokonaisvaltaisella asiakaskokemuksella. Tarkemman fokuksen myötä osaamme aidosti tehdä kyllä- ja ei valintoja arjessa. Ihmiset näkevät oman merkityksen organisaatiolle, kun pystyvät tukeutumaan päivittäisissä valinnoissa yhdessä valittuun suuntaan ja strategiaan.

Jotta strategia saadaan aidosti elämään arjessa, tarvitaan jatkuvaa dialogia henkilöstön kanssa sekä aktiivista johtamista.

Muuttuvassa markkinatilanteessa strategiatyön tärkeimpiä elementtejä onkin viestintä ja se, että johto vahvistaa organisaation tunnetta yhteisestä reseptistä läpi vaikeamman ajanjakson.

Uudistuminen edellyttää laadukasta johtamista

Organisaatioiden tulee siis kyetä uudistumaan vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin ja varmistaakseen pitkäaikainen kannattava kasvu.

Omistajien, hallituksen ja johdon henkivakuutus epävarmoihin aikoihin onkin mielestäni markkinatilanteeseen ja tulevaisuuteen relevantti sekä asiakasarvoa tuottava strategia, joka pystytään luomaan yrityksen arjen toimintakulttuuriksi.

Usein kuitenkin strategia epäonnistuu sen vaikeimmassa vaiheessa: yli puolet ammattijohtajista kokee, että strategian käytäntöön vienti sekä kyky toteuttaa ja johtaa strategia on syy, miksi strategiaprojekti ei onnistu.

Lopulta olemme siis johtamisen ongelman äärellä, ja kun kyse on johtamisesta, kyse on ihmisistä, yksilöistä ja siitä, millaista kulttuuria sekä yritystä haluamme rakentaa. Tähän pureudumme tarkemmin seuraavassa kirjoituksessa.

Leo Tuokko aloittaa Talentreella 1.4.2024 liikkeenjohdon konsulttina. Leo on inhimillisen työelämän, johtamisen ja kasvun rakentaja vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, kasvukulttuurin ja myyntistrategian rakentaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Kirjoitus aloittaa viisiosaisen tekstisarjan, jossa tarkastellaan strategiaa organisaation arjessa.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun