Business coaching.

Kalenterissamme on aikaa sinun ajatuksillesi.

Ota yhteyttä

Itse on johtajan tärkein johdettava

Itsetuntemus on johtajan ensisijainen työväline, josta voi ammentaa loputtomasti ihmisenä ja johtajana kehittymisen potentiaalia. Business coaching on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka lähtökohta on aina liiketoiminnan kehittäminen. Valmennuksen tavoitteena on kyseenalaistaa johtajan omia uskomuksia ja käyttäytymistä, sekä auttaa rakentamaan uusia, eteenpäin vieviä uskomuksia ja tavoitteita. Omannäköinen tapa johtaa tuo mukanaan lisää energiaa, ennustettavuutta ja empatiaa, joista koko työyhteisö hyötyy.

Mitä business coaching tarjoaa johtajalle?

sparraus

Keskeytyksetöntä aikaa omille ajatuksille

kasvu-sparraus

Ulkopuolisen haastajan sparraamaan kasvussa

johtaminen-esimies

Merkityksen tunteen työhön ja elämään

Itsetuntemus on hyvän johtajuuden edellytys

Johtajan itsetuntemus määrittää tason, jolla hän kykenee henkilöstönsä kohtaamaan. Henkilökohtainen valmennus sopii johtotehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kasvaa uuteen rooliin tai tehtävässään uudelle tasolle. Kun omat vahvuudet, arvot ja maailmankuva ovat selvillä, ovat lähtökohdat myös muiden ymmärtämiseen paremmat.

Itsetuntemuksen myötä kasvavat itsevarmuus ja uskallus päättää asioista, jolloin jahkailu vähenee ja johtajan on helppo seisoa päätöstensä takana. Nopeampi ja jämäkämpi päätöksenteko lisää henkilöstön kokemaa turvallisuuden tunnetta. Seurauksena on usein tyytyväisempi henkilöstö ja tehokkaampi toiminta.

Valmennus etenee aina kohti merkityksellisiä toimintatapoja ja asetettuja tavoitteita.

Tekemisen kokoisia muutoksia

Business coaching lähtee aina liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista. Määriteltyä ongelmavyyhtiä aletaan ratkoa tutustumalla siihen, mikä estää toivottujen tavoitteiden toteutumista. Havaittuja ongelmia tai muutostarpeita pilkotaan pienemmiksi, jotta niihin päästään käsiksi. Business coachilla on ammattitaitoa ohjata ratkaisuihin, haastaa tarvittaessa ja tukea mahdollisesti vaikeiden päätösten äärellä. Valmennus ei jumitu henkilökohtaisiin asioihin tai mutu-näkemyksiin, vaan etenee aina kohti merkityksellisiä toimintatapoja ja asetettuja tavoitteita. Business coaching lähtee liikkeelle viidestä tapaamisesta (1-2 h), joiden jälkeen valmennus tyypillisesti asiakkaan toiveesta jatkuu.

Miksi business coaching vaikuttaa niin syvästi?

  • Coaching-tapaamisissa vallitsee ehdoton luottamus.
  • Tapaamisissa pysähdytään olemaan täysin läsnä ajatuksillesi.
  • Alku on hyvin intensiivinen, sillä tapaamisia on viikoittain.
  • Valmennus on aina ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää.
  • Omien uskomusten ja ajatusmallien ravistelu havahduttaa.
  • Ääneen lausuttuina omat epävarmuudet alkavat hälvetä.
  • Omat tavoitteet ja arvot kirkastuvat.
  • Tunnistat selkeitä askeleita kohti omannäköistä elämää ja johtajuutta.

TalentreePalvelutBusiness coaching
X