Odotin konkreettisia esimerkkejä kollegoilta ja valmentajilta, ja niitä sain!

Tiina Pennanen, henkilöstöpäällikkö, Insaco Group

Talentreen HR-ammattilaisen valmennuskokonaisuus tarjoaa syväsukelluksen ajankohtaisiin HR-teemoihin. Osallistujien suositteluhalukkuus (NPS) ollut täydet 100 molemmilla toteutuskerroilla. Tästä on kiittäminen paitsi laadukasta sisältöä myös huippuja osallistujia! Alla kolme osallistujaa kertoo tarkemmin valmennuksen annista.

Valmennuksen teemat kolahtivat

Tiina Pennanen, henkilöstöpäällikkö, Insaco Group

Hain valmennukselta uutta oppia ja ajatusteni haastamista. Odotin konkreettisia esimerkkejä kollegoilta ja valmentajilta, ja niitä sain! Uusia näkökulmia tuli joka suunnalta, kun asioita käsiteltiin yhdessä. Valmennukseen kuului myös vertaissparrausta, mikä oli mahtavaa ja antoisaa.

Valmennuksen anti ei jäänyt hetkeen. Käsittelen samoja aiheita viikoittain työssäni, ja palaan mielessäni päivien keskusteluihin ja materiaalien äärelle. Päivien teemat toivat eväitä asioiden eteenpäin viemiseen ja huomaan työstäväni niitä mielessäni koko ajan. Valmennuksesta jäi myös ihmisiä, joille voin edelleen laittaa viestiä ja joiden kanssa voin jatkaa keskustelua.

Olen erittäin tyytyväinen koko kokonaisuuteen ja siihen, että lähdin mukaan. Kaikki teemat olivat mehukkaita, ja päivien jälkeen sai mahtavan kuhinan ja innostuksen mukaansa. Myös puhujat oli valittu teemojen mukaan erittäin hyvin, ja valmentajat saivat aikaan luottamuksellisen ilmapiirin, joka säilyi koko valmennuksen ajan.

Suosittelen valmennusta kaikille, ketkä toimivat millään muotoa HR-asioiden parissa. Jokainen pääsee varmasti miettimään asioita oman työyhteisönsä kannalta, saamaan vinkkejä ja vertaistukea.

HR-kentän kokonaisuus hahmottui

Jarno Airaksinen, COO & yrittäjä, Hurja Solutions

HR-asiat ovat kiinnostavat minua jo pitempään, ja vastaan niistä meillä Hurjalla tietyin osin. Ymmärrän myös, miten tärkeitä ne ovat nykypäivänä, kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä. Haluamme jatkossakin olla hyvä työpaikka, jolla on pitovoimaa.

Kouluttaudun vuosittain ja ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki paneutua tarkemmin HR:ään. Valmennuksen alussa mietin hetken, olenko oikeassa paikassa, mutta kyllä siinä matkan varrella huomasi, että samoja haasteita on muillakin ja samoista asioista puhutaan.

Isoin muutos on se, että hahmotan paremmin HR-kentän ja osaan lokeroida asiat osaksi kokonaisuutta: mitä siihen kuuluu, mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä on meidän vahvuudet ja kehityskohteet. Sain uusia ajatuksia ja työlistalle asioita, joita pitää lähteä selvittämään ja viemään eteenpäin.

Suhteessa liiketoimintastrategiaamme sisällöistä resonoivat eniten osaamisen johtamiseen ja työnantajamielikuvaan liittyvät asiat. Niitä on tullut mietittyä ennenkin, ja koen, että sain valmennuspäivistä suoraan hyötyä meidän firmaa ajatellen. Myös henkilöstöanalytiikkaan liittyvä kerta oli mielenkiintoinen, ja herätti paljon ajatuksia.

Valmennus oli selkeästi rakennettu ja hyvin rytmitetty. Sisällöissä pysyttiin sopivalla tasolla: taustateoriaa konkretisoitiin esimerkeillä ja keskusteluissa tuli runsaasti käytäntöä esille. Myös porukalla oli iso merkitys. Meillä oli hyvä, keskusteleva ilmapiiri, ja esiin nousi ajatuksia ja kysymyksiä, joita ei itse olisi osannut ajatella.

Koin valmennuksen kokonaisuutena hyödyllisenä. Asiantuntijoista on vain hyvää sanottavaa, kaikki vetivät hyvin omat päivänsä: kanssakäyminen oli luontevaa eikä kiireen tuntua ollut.

Tavoitteena olla askel edellä

Riitta-Elina Räty, CHRO, Ouneva Group

Hain valmennuskokonaisuutta, jossa olisi kattavasti sisältöä eikä niinkään yksittäisiä päiviä: ajattelin, että näin ryhmän tuki olisi osa kokonaisuutta, sillä olen työskennellyt HR:n parissa yli 30 vuotta, pääasiassa itsenäisesti.

Meillä on jo viety monia asioita pitkälle, ja järjestelmiimme kertyy paljon tietoa. Viime vuosien murrosten myötä olin lähtenyt miettimään, miten pystyisimme paremmin käyttämään ja hyödyntämään tätä tietoa niissä haasteissa, mitä tulevaisuus tuo. Odotukseni kohdistuivat erityisesti HR-analytiikkaa käsittelevään päivään, josta sain paljon sellaista tietoa ja ajatuksia, mitä pystyn hyödyntämään työssäni. Tavoitteeni on, että olemme HR-asioiden suhteen askelen edellä ennakoimassa tilanteita ja työkaluja toimintamme kehittämiseen.

Valmennuksen aihepiirit olivat kaikki ajankohtaisia. Vaikka tietoa niistä oli ennestäänkin, koulutuspäivä toi uutta näkökulmaa asioihin ja tietoa pystyi paremmin soveltamaan omassa työssään. Meillä oli onnistunut ryhmä, ja sain paljon ajatuksia, uskonvahvistusta ja tukea asioissa, joiden kanssa olen itsekin kamppaillut. Valmennus antoi myös työkaluja strategiatyöhön, jonka aloitimme vuoden alussa ja johon työstän HR-osuutta.

Olisin toivonut, että tämä olisi osunut omalle kohdalleni jo aikaisemmin. Toisaalta nyt oli hyvä hetki: viimeisten parin vuoden aikana yhtiöidemme johdossa on laajemmin sisäistetty HR-työn tärkeys ja tuki kehittämistyölle on olemassa. Valmennuksen myötä olen pystynyt vahvistamaan ajatusta siitä, että HR mielletään meillä liiketoimintakumppanina.

Voisin suositella valmennusta kenelle tahansa, joka kokee tarvitsevansa osaamisen vahvistamista. Sillä, oliko aloitteleva vai kokenut, ei mielestäni ollut merkitystä. Keskustelujen ja vertaissparrauksen osalta oli molemminpuolinen hyöty, että ryhmä oli monipuolinen.

Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2023

Kaikkinensa 2022–2023 toteutuksen osallistujat totesivat valmennuksen teemat kiinnostaviksi ja innostaviksi (4,9), valmentajien onnistuneen hyvin (4,8) ja kokonaisuuden vastanneen odotuksia (4,7)*.

Seuraavan kerran HR-ammattilaisen valmennuskokonaisuus starttaa syksyllä 2023. Lue lisää HR-ammattilaisen valmennuksesta 2023 ja ilmoittaudu mukaan.

*Arviointiskaala 1-5, jossa 1 = vahvasti eri mieltä ja 5 = vahvasti samaa mieltä.

Sain paljon ajatuksia, uskonvahvistusta ja tukea asioissa, joiden kanssa olen itsekin kamppaillut.

Riitta-Elina Räty, CHRO, Ouneva Group