Sisäinen auditointi.

Huolehdimme yksityiskohdat kuntoon laadusta tinkimättä.

Ota yhteyttä

Sisäinen auditointi kartoittaa kehityskohteet

Kehitys alkaa näkymästä nykytilaan. Sisäinen auditointi on kattava läpileikkaus yrityksen toimintaan ja kehityskohteisiin. Auditointi jäsentää tarvittavat toimenpiteet selkeäksi toimintasuunnitelmaksi, joka keskittyy olennaiseen ja jonka toteuttamista on helppo seurata. Priorisoidun kehittämissuunnitelman avulla muutoksiin on nopeaa ja tehokasta tarttua.

Perusteellinen sisäinen auditointi:

Helpottaa toiminnan johtamista

Tekee muutoksen hallittavaksi

jatkuva-parantaminen

Ylläpitää jatkuvaa parantamista

Sisäinen auditointi mittaa suorituskykyä luotettavasti ja riippumattomasti

Sisäinen auditointi on merkittävä osa organisaatioiden kehittämistä sekä laatujärjestelmän vuotuinen edellytys. Johtamisesta ja prosesseista ulkopuolisen, riippumattoman tahon tekemä sisäinen auditointi antaa objektiivisen näkemyksen toiminnan tilasta. Samalla se paljastaa aavistetut ja yllättävät sudenkuopat liiketoiminnan eri osa-alueilla ja ohjaa johdonmukaisesti kohti parempaa laatua ja turvallisuutta. Auditointiprosessissa kertyvä tieto tukee johtamista ja lisää siten yrityksen suorituskykyä.

Sisäisen auditoinnin voi suorittaa myös ulkoistettu laatupäällikkö.

Olennainen osa vuotuista laadun varmistusta

Sisäinen auditointi on ensimmäinen askel kohti sertifioitua laatujärjestelmää, ja se toteutetaan usein osana laatujärjestelmän käyttöönottoa. Laatujärjestelmän luominen alkaa sisäisellä auditoinnilla, jossa käydään läpi yrityksen toiminnan nykytila. Ennen sertifiointiprosessia sisäinen auditointi auttaa varmistamaan yrityksen valmiuden edetä kohti sertifikaattia. 

Kerran vuodessa toteutettava sisäinen auditointi on olennainen osa jokaista johtamisjärjestelmää, ja vaatimuksena mm. ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001/ISO 45001 -standardissa. Auditointi kattaa laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisen ja tukee näiden jatkuvaa kehittämistä. Sisäisen auditoinnin voi suorittaa myös ulkoistettu laatupäällikkö, mikä keventää yrityksen taakkaa ja varmistaa viimeisimmän viranomaistiedon siirtymisen.

Ulkoistettu laatupäällikkö vastaa vaatimusten toteutumisesta

Ulkoistettu laatupäällikkö auttaa suunnittelemaan laadunhallinnan käytäntöjä ja varmistaa, että sovitut toimenpiteet toteutuvat. Laatupäällikön tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi laatujärjestelmän vaatimien toimenpiteiden vuosikellon laatiminen, alihankkijoiden arvioinnit ja johdon katselmukset. Laatupäällikön tehtävät on mahdollista siirtää sovitun ajan kuluessa yrityksen omalle työntekijälle, joka osallistuutiiviisti laadunhallintajärjestelmän luomiseen. Laatupäällikkö voi toimia yhteistyössä myös PMO:n kanssa.

Milloin tarvitsemme sisäistä auditointia?

  • Kun laatu, asiakastyytyväisyys tai henkilöstötyytyväisyys niiaa
  • Organisaation ja/tai prosessien kehittämiseksi vaihtoehtona sertifioinneille
  • Laatujärjestelmäprojektin alussa nykytilan kartoittamiseksi
  • Laatujärjestelmäprojektin lopuksi varmistamaan vaatimusten täyttyminen
  • Vuosittain osana laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia
  • Toimintamallien selkeyttämiseksi aina pienistä muutoksista yrityskauppaan

Miksi kannattaa valita sisäiseen auditointiin kumppaniksi Talentree?

  • Meillä on kokemusta sisäisistä auditoinneista ja laatujärjestelmien käyttöönotosta laajasti eri toimialoilta kuten teknologiateollisuudessa kappaletavaratuotannosta alihankintaan, rakennusteollisuudessa sekä teollisuudessa ja kuluttajien palveluliiketoiminnassa.
  • Olemme tuottaneet laatupäällikköpalveluita useille alansa johtaville yrityksille.
  • Jaamme oppimamme parhaat käytännöt asiakkaidemme menestyksen tueksi.
  • Talentreen monialainen osaaminen auttaa tarttumaan liiketoiminnassa havaittuihin kipupisteisiin laaja-alaisesti.

Tutustu henkilöön

Antti
Huuskonen

(DI), Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 374 8084
Email: antti.huuskonen@talentree.fi

TalentreePalvelutSisäinen auditointi
X