PMO, projektinhallinnan tuki.

Huolehdimme kehitysprojektienne etenemisestä ja raportoinnista.

 

Ota yhteyttä

Tehokas projektinhallinta jalkauttaa strategiasi

Strategia luo nykytilan ja tahtotilan väliin epäjatkuvuuskohdan, jonka ylittäminen vaatii kehittämistoimia. Lopputulos on usein uuvuttava: kehittämislistasta tulee niin pitkä, että perusliiketoiminta kärsii. Strategisesti kyvykkäät yritykset osaavatkin tunnistaa ne kehitysprojektit, joilla on suurin vipuvaikutus muihin – ja jotka siksi nostetaan prioriteettilistan kärkeen. Projektinhallinnan ulkoistaminen eli PMO toimii johdon oikeana kätenä ja varmistaa strategisten kehitysprojektien etenemisen.

Miksi ulkoistaa projektinhallinta?

Strategiset kehitysprojektit edistyvät

Projektisalkku päivittyy jatkuvasti

reaaliaikainen tieto

Johdolla on ajantasainen tieto käytettävissään

Priorisoitu kehityssalkku vie strategiaa eteenpäin

Nopean muutoksen aikana yrityksen strategiakausi lyhenee ja projektisalkku elää jatkuvasti. Trendi korostaa projektinhallinnan osuutta strategian eteenpäin viemisessä. Olennaista on, että tärkeimpien kehitysprojektien määrittely perustuu strategiseen ymmärrykseen ja toimintaympäristön analyysiin. Strategian kannalta olennaisimmista projekteista muodostuu niin sanottu Must Win Battle -salkku (MWB), johon satsaamalla yritys vahvistaa kilpailukykyään ja voittaa kilpailijansa haluamillaan pelikentillä.

MWB-salkussa on usein 3-5 tarkoin määriteltyä, projektoitua sekä toimenpide- ja vastuutasolle vietyä kehityshanketta, jotka ovat koko organisaation prioriteettilistan kärjessä myös silloin, kun arjen tulipalot uhkaavat viedä huomion. Kriittisimpien kehitysprojektien tunnistaminen ei tietenkään yksin riitä, vaan niitä on myös johdettava: projektit voidaan viedä käytäntöön PMO:n eli ulkoistetun projektinhallinnan avulla.

PMO edistää resurssitehokkuutta, ajankäyttöä ja laatua.

PMO on työkalu projektinhallinnan tueksi

Projektitoimistopalvelun (PMO) käyttö on lisääntynyt myös pienemmissä ja useiden eri alojen yrityksissä. PMO-palvelussa ulkopuolinen taho ottaa vastuun yrityksen kehityssalkun hoitamisesta ja johtaa kehitysprojekteja sekä raportoi niiden etenemisestä. PMO tuo johdolle tarvittavaa lisäosaamista projektinhallintaan ja kasvattaa myös projektitiimien osaamista ja yhteistyötä. Kokonaisuutena PMO edistää resurssitehokkuutta, ajankäyttöä ja laatua, mikä tukee jatkuvan parantamisen kulttuuria: pienet onnistumiset ja aikataulussa pysyminen parantavat yrityksen kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia.

PMO vapauttaa johdon aikaa ydintehtävien hoitamiseen

Yrityksen hallituksen tehtävä on toimia strategisella tasolla ja katsoa asioita tulevaisuuden näkökulmasta. Ihannetilanteessa toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa huolehtii siitä, että strategiset tavoitteet etenevät ja jalkautuvat. Liian usein strategian toteutuminen tyssää kuitenkin siihen, että hallituksessa linjattuja asioita ei saada etenemään.

Projektitoimisto tarjoaa analysoituja tuloksia ja ajantasaisen näkymän kehitysprojektien tilaan. Erityisesti organisaatioissa, joissa kehitystyöhön ei ole erillistä resurssia, tuo PMO korvaamattoman avun strategisten projektien edistämiselle ja tukee erinomaista hallitustyötä. Palvelun käynnistäminen on hedelmällisintä, kun se tapahtuu suoraan strategiatyön jatkumona.

Tutustu henkilöön

Olli
Paavola

Varatoimitusjohtaja, partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

TalentreePalvelutPMO, projektinhallinnan tuki
X