Laatujärjestelmät.

Luomme laatujärjestelmän, joka tuntuu omalta ja tulee käyttöön.

Ota yhteyttä

Selkeys lisää suorituskykyä

Dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisjärjestelmien sertifikaatit toimivat kansainvälisesti tunnustettuna näyttönä osaamisesta ja asiantuntijuudesta, minkä lisäksi organisaatiot voivat määritellä näihin johtamisjärjestelmiin omat sekä viranomaisten ala- ja maakohtaiset vaatimukset.

Näin syntyvä laatujärjestelmä luo organisaatioon yhteisen tavan toimia, parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä kokonaisvaltaisesti ja auttaa tekemään yrityksen toiminnasta sekä johtamisesta selkeämpää. Korkea asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys johtavat myös parempaan kannattavuuteen.

Organisaatiolle laatujärjestelmä tarjoaa:

Selkeät toimintatavat ja tavoitteet

Jatkuvan parantamisen mallin

Kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin

Tavoitteena toimiva johtamisjärjestelmä ja jatkuva parantaminen

Laatutyön ytimessä on aina yrityksen johtamisjärjestelmän kehittäminen asiakas-, prosessi- ja työntekijäkeskeisesti, sillä hyväkään järjestelmä ei muutu laaduksi ilman tekijöitä. Johtajille ja esimiehille laatujärjestelmä tarjoaa työkalut reiluun ja läpinäkyvään johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Henkilöstölle laatujärjestelmä ja selkeät tavoitteet piirtävät kuvan vaaditusta tasosta ja omasta suoriutumisesta, mikä lisää työn mielekkyyttä. Samalla henkilöstön vaihtuvuus vähenee, hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja turhan työn aiheuttama hukka vähenee.

Laatujärjestelmä tarjoaa työkalut reiluun ja läpinäkyvään johtamiseen.

Apunasi sertifiointiprosessin alusta loppuun saakka

Laatujärjestelmän luomisen jälkeen sitä voidaan ylläpitää oman suunnitelman mukaan, standardin vaatimukset huomioiden. Vaihtoehtoisesti yrityksen laatujärjestelmä voidaan sertifioida. Kummassakin tapauksessa laatujärjestelmän rakentamiseen sisältyvät liiketoiminnan järjestelmällinen läpikäynti ja tarvittavien kehitystoimenpiteiden hallittu läpivienti.

Kun tavoitteena on esimerkiksi ISO9001 tai ISO14001 -sertifikaatti, tuemme yrityksiä kilpailuttamalla tarvittaessa sertifiointilaitokset ja varmistamme läsnäolollamme, että yrityksen toiminnasta ja tehdyistä toimenpiteistä syntyy auditoijalle asianmukainen kuva. Autamme mahdollisten auditoijan tunnistamien poikkeamien korjaamisessa ja kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa. Näin yritys ei jää yksin sertifioinnin kynnyksellä.

Lue blogistamme, miten laatujärjestelmän rakentaminen etenee?

Saman katon alta löytyy kaikki tarvitsemasi

Sitouta ja oivalluta: business coaching, Lean-valmennukset, esimiesvalmennukset

Laatujärjestelmän käyttöönotto on muutosprosessi, joka koskettaa koko henkilöstöä ja edellyttää uusien toimintamallien omaksumista, itsensä johtamisen taitoa sekä asetettujen tavoitteiden kokemista itselle tärkeiksi. Johdolle suunnattu business coaching sekä osallistavat esimies– ja Lean-valmennukset lisäävät työn mielekkyyttä, mikä näkyy viivan alla ja sitoutuneena henkilöstönä.

Hallitse dataa ja tulevaisuutta: analytiikka ja tiedolla johtaminen

Yritystoiminnassa syntyvän datan voi valjastaa päätöstenteon tueksi, kun valitsee oikeat mittarit ja visualisoi ne helppokäyttöiseen muotoon markkinoiden parhaiden analytiikkatyökalujen avulla. Käytössämme ovat QlickSense ja Microsoft Power BI. Tiedolla johtaminen on tulevaisuuteen katsomista nykyhetkestä käsin.

Ulkoista sähköinen taloushallinto, rekrytointipalvelut ja laatupäällikkö

Jos huomaat hommien sujuvan kanssamme, voit keskittyä olennaiseen ja ulkoistaa meille mm. seuraavia tehtäviä: laatupäällikön, rekrytointiprosessit tai taloushallinnon. Sähköinen, virtaviivaistettu taloushallinto tukee strategista päätöksentekoa.

Asiantuntijamme voi toimia yrityksesi tukena kaikissa ajankohtaisissa HR-asioissa kuten rekrytointiprosesseissa, suorahaussa tai henkilöstöpäällikön tehtävissä. Voit myös ulkoistaa laatupäällikön tehtävät sovituksi ajanjaksoksi, jonka kuluessa koulutamme seuraajan yrityksen sisältä.

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutLaatujärjestelmät
X