Laatujärjestelmät.

Luomme laatujärjestelmän, joka tuntuu omalta ja tulee käyttöön.

Ota yhteyttä

Laatujärjestelmä lisää suorituskykyä

Dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisjärjestelmien sertifikaatit toimivat kansainvälisesti tunnustettuna näyttönä osaamisesta ja asiantuntijuudesta, minkä lisäksi organisaatiot voivat määritellä näihin johtamisjärjestelmiin omat sekä viranomaisten ala- ja maakohtaiset vaatimukset. Yleisimpiä sertifikaatteja ovat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Laatujärjestelmä luo organisaatioon yhteisen tavan toimia, parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä kokonaisvaltaisesti ja auttaa tekemään yrityksen toiminnasta sekä johtamisesta selkeämpää. Korkea asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys johtavat myös parempaan kannattavuuteen.

Laatujärjestelmän hyödyt:

Selkeät toimintatavat ja tavoitteet

Jatkuvan parantamisen malli

Kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin

Toimiva johtamisjärjestelmä hyödyttää kaikkia

Laatutyön ytimessä on aina yrityksen johtamisjärjestelmän kehittäminen asiakas-, prosessi- ja työntekijäkeskeisesti, sillä hyväkään järjestelmä ei muutu laaduksi ilman tekijöitä. Johtajille ja esimiehille laatujärjestelmä tarjoaa työkalut reiluun ja läpinäkyvään johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Henkilöstölle laatujärjestelmä ja selkeät tavoitteet piirtävät kuvan vaaditusta tasosta ja omasta suoriutumisesta, mikä lisää työn mielekkyyttä. Samalla henkilöstön vaihtuvuus vähenee, hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja turhan työn aiheuttama hukka vähenee.

Erityisesti ISO 14001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät ovat yhä useamman vastuullisen yrityksen tavoitteena.

Apua sertifiointiprosessiin alusta loppuun

Laatujärjestelmän luomisen jälkeen sitä voidaan ylläpitää oman suunnitelman mukaan, standardin vaatimukset huomioiden. Vaihtoehtoisesti yrityksen laatujärjestelmä voidaan sertifioida. Kummassakin tapauksessa laatujärjestelmän rakentamiseen sisältyvät liiketoiminnan järjestelmällinen läpikäynti ja tarvittavien kehitystoimenpiteiden hallittu läpivienti.

Kun tavoitteena on esimerkiksi ISO9001 tai ISO14001 -sertifikaatti, tuemme yrityksiä kilpailuttamalla tarvittaessa sertifiointilaitokset ja varmistamme läsnäolollamme, että yrityksen toiminnasta ja tehdyistä toimenpiteistä syntyy auditoijalle asianmukainen kuva. Autamme mahdollisten auditoijan tunnistamien poikkeamien korjaamisessa ja kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa. Näin yritys ei jää yksin sertifioinnin kynnyksellä.

Miksi valita kumppaniksi Talentree?

  • Olemme kehittäneet lukuisia ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS18001 (ISO 45001) standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä sertifiointiin saakka mm. metalli- ja rakennusteollisuudessa sekä teollisuuden palveluliiketoiminnassa ja oppilaitosympäristössä.
  • Meillä on kokemusta myös spesifimpien laatujärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta ISO 3834 ja SFS-EN 1090 -standardien ja NATO:n AQAP-julkaisujen mukaisesti.
  • Olemme toimineet ulkoisena laatupäällikkönä organisaatioissa eri toimialoilla.
  • Olemme lean-asiantuntijoita: lean-kehitysprojekteja ja lean-valmennuksia olemme toteuttaneet teollisuudessa, sairaalassa ja hoiva-alalla sekä elintarvike- ja maataloudessa.
  • Saat meiltä kaikki laatujärjestelmän käyttöönottoa ja liiketoimintaasi tukevat palvelut: laatujärjestelmäprojektiin voidaan sujuvasti yhdistää mm. esimiesvalmennukset, analytiikan ja järjestelmäkehityksen sekä taloushallinnon palvelut.
  • Projektin aikana ja/tai sen myötä voimme syventyä mihin tahansa osa-alueeseen, joka kytkeytyy muihin tarjoaamiimme palveluihin, jolloin viette yritystänne kokonaisvaltaisesti eteenpäin – saman kumppanin kanssa.

Laatujärjestelmän tukipalvelut

Sitouta ja oivalluta: business coaching, Lean-valmennukset, esimiesvalmennukset

Laatujärjestelmän käyttöönotto on muutosprosessi, joka koskettaa koko henkilöstöä ja edellyttää uusien toimintamallien omaksumista, itsensä johtamisen taitoa sekä asetettujen tavoitteiden kokemista itselle tärkeiksi. Johdolle suunnattu business coaching sekä osallistavat esimies– ja Lean-valmennukset lisäävät työn mielekkyyttä, mikä näkyy viivan alla ja sitoutuneena henkilöstönä.

Hallitse dataa ja tulevaisuutta: analytiikka ja tiedolla johtaminen

Yritystoiminnassa syntyvän datan voi valjastaa päätöstenteon tueksi, kun valitsee oikeat mittarit ja visualisoi ne helppokäyttöiseen muotoon markkinoiden parhaiden analytiikkatyökalujen avulla. Käytössämme ovat QlickSense ja Microsoft Power BI. Tiedolla johtaminen on tulevaisuuteen katsomista nykyhetkestä käsin.

Ulkoista sähköinen taloushallinto, rekrytointipalvelut ja laatupäällikkö

Jos huomaat hommien sujuvan kanssamme, voit keskittyä olennaiseen ja ulkoistaa meille mm. seuraavia tehtäviä: laatupäällikön, rekrytointiprosessit tai taloushallinnon. Sähköinen, virtaviivaistettu taloushallinto tukee strategista päätöksentekoa.

Asiantuntijamme voi toimia yrityksesi tukena kaikissa ajankohtaisissa HR-asioissa kuten rekrytointiprosesseissa, suorahaussa tai henkilöstöpäällikön tehtävissä. Voit myös ulkoistaa laatupäällikön tehtävät sovituksi ajanjaksoksi, jonka kuluessa koulutamme seuraajan yrityksen sisältä.

Tee tasotesti!

Testaa johtamis- tai laatujärjestelmänne vahvuus ja ajantasaisuus. Saat nopean arvion organisaationne vahvuuksista ja selkeät askelmerkit seuraavalle tasolle. Testi sopii yrityksille, joilla on olemassa oleva johtamis-/laatujärjestelmä ja yrityksille, jotka harkitsevat sellaisen rakentamista. Testin avulla arvioit:

  1. nykyisen johtamisjärjestelmänne toimivuutta ja/tai
  2. mitä strategiaa tukevan järjestelmän rakentaminen teiltä vaatisi.

Lataa testi ja katso, millä tasolla olette!

Suostumus

Tutustu henkilöön

Antti
Huuskonen

(DI), Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 374 8084
Email: antti.huuskonen@talentree.fi

TalentreePalvelutLaatujärjestelmät
X