Laatu- ja HSE-päällikköpalvelu.

Organisaatioihin kohdistuvat vastuullisuus-, laatu- ja läpinäkyvyysvelvoitteet kasvavat jatkuvasti sekä lainsäädännön että eri suunnista tulevien odotusten kautta. Johtamisjärjestelmä ja sen huolellinen ylläpito osoittaa osaltaan vastuullista toimintaa.

Ulkoistettu laatu- tai HSE-päällikkö ylläpitää ja kehittää johtamisjärjestelmää silloin, kun se ei ole järkevää tai mahdollista omilla resursseilla, tai kun haluatte tarjota omalle henkilöstöllenne enemmän tukea. Laatupäällikköpalvelun avulla johtamisjärjestelmätyönne on systemaattista ja strategialähtöistä, ja siinä huomioidaan koko organisaatio, sen toimintaympäristö ja tärkeimmät sidosryhmät.

Ulkoistamalla laatu- tai HSE-päällikön saat käyttöösi laajan kokemuksemme erilaisista johtamisjärjestelmistä ja parhaat käytännöt eri toimialoilta. Tarjoamamme palvelun taustalla on syvä ymmärrys liiketoiminnasta, johtamisesta ja strategiatyöstä sekä vahva osaaminen ISO-standardien mukaisista johtamisjärjestelmistä. Kokemuksemme avulla tuomme laatutyön osaksi yrityksenne arkea ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Mitä hyötyä laatu- tai HSE-päällikköpalvelusta on?

Huolehdit johtamisjärjestelmän laadukkaasta ylläpidosta ja vapautat omaa resurssia.

Varmistat jatkuvan kehittymisen ja mahdollistat kasvun.

Viestit vastuullisuudesta.

Milloin ulkoistettu laatupäällikkö palvelu on hyvä ratkaisu?

Ulkoistettu laatu- ja/ tai HSE-päällikkö voi olla tilapäinen tai jatkuva tapa käyttöönottaa johtamisjärjestelmä sekä ylläpitää ja kehittää sitä. Ulkoistuksesta on hyötyä erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kaipaatte ulkopuolista tukea ja osaamista yhden tai useamman ISO-standardien mukaisen johtamisjärjestelmän käyttöönottoon ja/tai kehittämiseen.
 • Kaipaatte ulkopuolista näkemystä johtamisjärjestelmänne ketteröittämiseen ja järkeistämiseen.
 • Yrityksessänne tapahtuu merkittäviä muutoksia esimerkiksi yrityskaupan tai nopean kasvun myötä.
 • Yrityksessänne tapahtuu merkittäviä henkilöstömuutoksia.
 • Kaipaatte strategista HSEQ-tukea.
 • Yrityksestä puuttuu sisäinen resurssi tai sellainen halutaan kouluttaa tai osana johtamisjärjestelmän käyttöönottoa tai siirtymävaihetta.
 • Kokopäiväiselle laatupäällikölle ei ole tarvetta ja haluatte varmistaa, että asiat hoidetaan laadukkaasti ja toimintaa kehittäen.

Ulkoistetun laatu- tai HSE-päällikön hyötynä on tehokkaasti ja suunnitelmallisesti ylläpidetty johtamisjärjestelmä, jota edistetään yhdessä sovitun vuosikellon mukaisesti. Ulkoistettu laatupäällikkö auttaa varmistamaan, että jatkuvaa parantamista tapahtuu ja kehitystoimenpiteitä johdetaan systemaattisesti, jolloin sisäiset prosessit ja rakenteet mahdollistavat kasvun ja kehittymisen jatkossakin.

Mitä palvelu sisältää?

Ulkoistetun laatupäällikön voi hankkia jatkuvana, kuukausiveloitteisena palveluna tai täsmätarpeeseen tuntihinnoiteltuna. Palvelu sisältää tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti osan tai kaikki seuraavista:

 • Sisäisten auditointien toteutus
 • Johdon katselmusten toteutus
 • Ulkoisten auditointien tuki
 • Toimittaja-auditointien tuki/toteutus
 • Asiakastyytyväisyyskyselyiden ja henkilöstötyytyväsyyskyselyiden toteutus
 • Poikkeamien, reklamaatioiden, työturvallisuushavaintojen/tapaturmien sekä kehitysaloitteiden käsittely ja päätöksenteon tuki, jatkuvan parantamisen varmistaminen
 • Johtamisjärjestelmädokumentaation ylläpito
 • Toimintaympäristön ja sidosryhmävaatimusten muutosten analysointi ja riskienhallinta
 • Johtamisjärjestelmän käytäntöjen/prosessien kehittäminen ja digitalisointi
 • Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen

Käytännössä aluksi analysoidaan organisaation nykytila sisäisen auditoinnin kautta: tutustutaan yrityksen toimintaan, johtamisjärjestelmään ja dokumentaatioon sekä toteutetaan mahdolliset henkilöstökyselyt ja haastattelut. Samalla sovitaan palaverikäytännöistä, viestinnästä, raportoinnista ja yleisesti yhteistyön tavoista. Auditoinnin pohjalta laaditaan vuosikello ja mahdollinen kehityssuunnitelma, joiden pohjalta palvelua toteutetaan sovitusti. Ulkoistettu laatupäällikkö on organisaatiollenne nimetty henkilö, jonka työskentelee sovitun resurssin mukaisesti, tiiviissä yhteistyössä organisaationne kanssa.

Tee johtamisen tasotesti!

Testaa johtamis- tai laatujärjestelmänne vahvuus ja ajantasaisuus. Saat nopean arvion organisaationne vahvuuksista ja selkeät askelmerkit seuraavalle tasolle. Testi sopii yrityksille, joilla on olemassa oleva johtamis-/laatujärjestelmä ja yrityksille, jotka harkitsevat sellaisen rakentamista. Testin avulla arvioit:

 1. nykyisen johtamisjärjestelmänne toimivuutta ja/tai
 2. mitä strategiaa tukevan järjestelmän rakentaminen teiltä vaatisi.

Lataa testi ja katso, millä tasolla olette!

Tutustu henkilöön

Antti
Huuskonen

(DI), Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 374 8084
Email: antti.huuskonen@talentree.fi

TalentreePalvelutLaatu- ja HSE-päällikköpalvelu
X