Erinomainen hallitustyö.

Mallinnamme erinomaisen hallitustyön käytännöt, jotta käytössänne on parhaat toimintatavat.

Ota yhteyttä

Systemaattinen hallitustyö kirittää kasvuun

Menestyvillä yrityksillä on usein taustallaan paitsi osaava johto ja sitoutunut henkilöstö, myös asialleen omistautunut hallitus. Erinomainen hallitustyö tuo yritykselle parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua: systemaattinen, eteenpäin katsova ja johtoa positiivisesti sparraava hallitus auttaa näkemään pidemmälle, kuin muut näkevät.

Erinomaisen hallitustyön ominaispiirteet:

Systemaattinen hallitus- ja johtoryhmätyön toimintamalli

ajantasaiset prosessit

Ajantasaiset hallitustyön prosessit sekä työkalut

 

priorisoitu prosessi

Selkeä tapa johtaa ja priorisoida kehityshankkeita

 

Erinomainen hallitustyö rakentaa kasvua haluttuun suuntaan

Erinomainen hallitustyö lähtee tärkeimpien kehitysprojektien tunnistamisesta ja niiden eteenpäin saattamisesta. Hallituksen kyky johtaa ja priorisoida kehityshankkeita sekä ohjata muutosta on uudistumisen edellytys. Muutosten käytäntöön vieminen vaatii systemaattisuutta, tietotaitoa ja työkaluja.

Erinomainen hallitustyö -palvelumme mallintaa erinomaisen hallitustyöskentelyn käytännössä ja auttaa ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Palvelu auttaa seuraamaan ja päivittämään yrityksen kehitysprojektisalkkua ja strategian toteuttamista.

Hallituksen kyky priorisoida kehityshankkeita ja ohjata muutosta on uudistumisen edellytys.

Systemaattinen hallitustyö nojaa ajantasaiseen osaamiseen

Erinomainen hallitustyö -palvelu tarjoaa yritykselle ajantasaiset hallitustyön prosessit ja työkalut, jotka jäävät yrityksen käyttöön myös tulevaisuudessa. Asiantuntijamme voivat toimia hallitustyön vetäjinä kuulumatta itse hallitukseen.

Hallituksen ulkopuolinen puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehokaksikko, joka ohjaa hallitustyöskentelyä vuoden ajan kohti hallittavampaa liiketoiminnan kehittämistä. Yhteistyön seurauksena yrityksen avainhenkilöillä on ajantasainen käsitys ja osaaminen modernista hallitus- ja johtoryhmätyöstä. Palvelu soveltuu erinomaisesti jatkoksi HHJ-koulutukselle; operatiivisen ohjauksen tukemiseksi tarjoamme lisäksi PMO-palvelua.

Milloin hallitustyön tueksi kannattaa harkita ulkopuolista asiantuntijaa?

  • Yrityksen hallitustyö on epäsäännöllistä, tehotonta ja/tai urautunutta.
  • Yrityksessä ja/tai hallituksessa on tapahtumassa avainhenkilömuutoksia.
  • Hallituksessa ei ole ulkopuolisia jäseniä.
  • Riippumatonta ulkopuolista kyseenalaistajaa ja näkemystä kaivataan.
  • Yrityksellä on kovat kasvutavoitteet ja/tai muutospaineet.
  • Halutaan omaksua erinomainen hallitustyöskentelyn malli.
  • Halutaan systematiikkaa ja suunnitelmallisuutta kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan.

Tutustu henkilöön

Olli
Paavola

Varatoimitusjohtaja, partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

TalentreePalvelutErinomainen hallitustyö
X