Erinomainen hallitustyö.

Mallinnamme erinomaisen hallitustyön käytännöt, jotta käytössänne on parhaat toimintatavat.

Ota yhteyttä

Systemaattinen hallitustyö kirittää kasvuun

Menestyvillä yrityksillä on usein taustallaan paitsi osaava johto ja sitoutunut henkilöstö, myös asialleen omistautunut hallitus. Erinomainen hallitustyö tuo yritykselle parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua: systemaattinen, eteenpäin katsova ja johtoa positiivisesti sparraava hallitus auttaa näkemään pidemmälle, kuin muut näkevät.

Erinomaisen hallitustyön ominaispiirteet:

Systemaattinen hallitus- ja johtoryhmätyön toimintamalli

ajantasaiset prosessit

Ajantasaiset hallitustyön prosessit sekä työkalut

 

priorisoitu prosessi

Selkeä tapa johtaa ja priorisoida kehityshankkeita

 

Erinomainen hallitustyö rakentaa kasvua

Hallitustyö tukee kasvua, kun:

 • taustalla on selkeä omistajastrategia, joka tuo hallitustyölle selkeän suunnan ja raamit.
 • hallituksessa on oikea kokoonpano ja sen osaajaprofiilit tukevat valittua suuntaa.
 • hallitustyö on aidosti eteenpäin katsovaa ja strategista.
 • hallitustyön toimintamallit ja prosessit on yhdessä määritelty strategiaa tukeviksi.

Erinomainen hallitustyö lähtee strategisesti tärkeimpien kehitysprojektien tunnistamisesta ja niiden eteenpäin saattamisesta. Hallituksen kyky johtaa ja priorisoida kehityshankkeita sekä ohjata muutosta on uudistumisen edellytys. Muutosten käytäntöön vieminen taas vaatii systemaattisuutta, tietotaitoa ja työkaluja.

Erinomainen hallitustyö -palvelumme luo hallitustyöskentelylle vankan pohjan, mallintaa erinomaisen hallitustyöskentelyn käytännössä ja auttaa ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa systemaattisesti haluttuun suuntaan.

Hallituksen kyky priorisoida kehityshankkeita ja ohjata muutosta on uudistumisen edellytys.

Hallitustyön kehittämisen 2 osa-aluetta

Hallitystyön perusta

Kun hallitustyöskentelyyn halutaan selkeä tasonnosto tai sitä ollaan aloittamassa, luodaan vahva perusta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on omistajastrategiamme eli mihin suuntaan olemme yritystä viemässä?
 • Mitä tavoitteita meillä on hallitustyölle?
 • Onko meillä oikea kokoonpano omistajan tahtotilan toteuttamiseksi? Mistä löydämme tarvittaessa oikeat henkilöt hallitukseen?
 • Mikä on hallitustyön vuosikello? Minkä asioiden on oltava vakioagendalla? Mitä erityisteemoja tarvitaan vuoden varrelle?
 • Mitä KPI:tä hallitustasolla seurataan?

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Kun hallituksen työskentelyä halutaan kehittää, keskustelua käydään seuraavien aiheiden ympärillä:

 • Millaista hallituksen vuorovaikutus on?
 • Miten hallitustyön vaikuttavuutta arvioidaan?
 • Miten omistajat-hallitus-johto-akseli toimii?
 • Miten hallitus osallistuu strategiatyöhön ja ohjaa sitä?

Systemaattinen hallitustyö nojaa ajantasaiseen osaamiseen

Erinomainen hallitustyö -palvelu tarjoaa yritykselle ajantasaiset hallitustyön prosessit ja työkalut, jotka jäävät yrityksen käyttöön myös tulevaisuudessa. Asiantuntijamme voivat toimia hallitustyön vetäjinä kuulumatta itse hallitukseen.

Hallituksen ulkopuolinen puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehokaksikko, joka ohjaa hallitustyöskentelyä vuoden ajan kohti hallittavampaa liiketoiminnan kehittämistä. Yhteistyön seurauksena yrityksen avainhenkilöillä on ajantasainen käsitys ja osaaminen modernista hallitus- ja johtoryhmätyöstä. Palvelu soveltuu erinomaisesti jatkoksi HHJ-koulutukselle; operatiivisen ohjauksen tukemiseksi tarjoamme lisäksi PMO-palvelua.

Milloin harkita hallitustyön tueksi ulkopuolista asiantuntijaa?

 • Yrityksen hallitustyö on epäsäännöllistä, tehotonta ja/tai urautunutta.
 • Yrityksessä ja/tai hallituksessa on tapahtumassa avainhenkilömuutoksia.
 • Hallituksessa ei ole ulkopuolisia jäseniä.
 • Riippumatonta ulkopuolista kyseenalaistajaa ja näkemystä kaivataan.
 • Yrityksellä on kovat kasvutavoitteet ja/tai muutospaineet.
 • Halutaan omaksua erinomainen hallitustyöskentelyn malli.
 • Halutaan systematiikkaa ja suunnitelmallisuutta kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan.

Tutustu henkilöön

Olli
Paavola

Varatoimitusjohtaja, partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

TalentreePalvelutErinomainen hallitustyö
X