Meillä on selvät strategiset olettamukset ja valinnat.

Annu Kuure, toimitusjohtaja, Kinnusen Mylly

Määrittelimme yhdessä Kinnusen Myllyn omistajastrategian ja muodostimme liiketoimintastrategian. Strategia näkyy valinnoissamme, ja sen edistymistä seurataan tiiviisti.

Olennaista oli myös oman ajattelumme kehittyminen

Suunnittelimme perheyrityksessämme sukupolvenvaihdosta, ja halusin oman työni pohjaksi vahvistaa yhteistä näkemystä. Olimme myös saaneet kolmivuotisen kauramyllyprojektimme maaliin: uuden liiketoiminnan, tehtaan ja brändin rakentaminen oli mielekäs haaste, joka sitoi fokuksemme monta vuotta. Projektin jäljiltä oli vielä auki, mihin panostamme tulevaisuudessa, ja halusin kirkastaa tavoitteemme.

Saimme strategian valmiiksi alkuvuodesta 2022, ja aloitin toimitusjohtajana elokuussa.

Strategiatyö oli tärkeä myös koulutuksellisessa mielessä. Halusimme kehittää hallituksen strategista ajattelua, jotta osaamme itsekin jatkossa tehdä parempaa strategiatyötä. Saimme projektista tiettyä ajattelukehystä, jonka myötä tekemisemme on suoraviivaisempaa.

Projektin tuloksena fokuksemme on selvä

Projektin tuloksena fokuksemme on selvä. Saimme vahvistusta sille, mitä teemme ja meillä on perusteet valinnoillemme. Meillä on selvät strategiset olettamukset ja valinnat. Projekti toi myös näkemystä strategisista hankkeista: veimme työn must-win-battle-tasolle eli avasimme, miten korkeat tavoitteet kytketään arjen tekemiseen.

Maailma on mennyt hyvin eri asentoon strategian laatimisen jälkeen. Sen seurauksena olemme käyneet olettamuksemme ja valintamme läpi, mutta niitä ei ole tarvinnut muuttaa. Lisäksi käsittelemme hallituksen kokouksissa tiettyjä strategisia teemoja ja analyysejä pala kerrallaan.

Toivon, että selkeä omistajastrategia tuo kalliota myös henkilökunnan jalkojen alle. Tämä on tärkeää etenkin sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja nyt, kun ilmassa on monenlaista epävarmuutta.

Lopulta kyse on muutoksen viemisestä arkeen

Meillä on sekä rehu- ja elintarvikeliiketoimintaa. Vaikka rehuliiketoiminnan kohdalla on nähtävissä vastatrendejä, jotka voisivat helposti jopa kyseenalaistaa sen merkityksen, strategiatyö auttoi meitä löytämään oikeat painoarvot.

Kun strategista valinnoista keskusteltiin perinpohjaisesti, oli helppo löytää yksimielisyys. Sen sijaan, että miettisimme pelkästään uusia avauksia, meillä on tärkeää panostaa myös sellaiseen, mitä on jo kauan ollut.

Kokonaisuudesta jäi positiivinen tunne ja selkeät kuviot, miten jatkamme eteenpäin. Olemme ottaneet strategian käyttöön, ja seuraamme sen edistymistä kahden viikon välein.

Ajatusten jäsentämisestä oli merkittävä hyöty

Olen tyytyväinen, että päätimme lähteä strategiaprosessiin ja ottaa sille aikaa. Monesti arjessa hallituksen kokoukset ovat niin lyhyitä, että asioiden käsittely jää paljon ohuemmaksi. Nyt meillä oli työpajat ja hyvät pohjatyöt niihin mm. Howspace-alustan kautta. Sähköinen ympäristö toimi ennakkovalmistautumisena ja tasapuolisti ajatusten esiin tuomista.

Meillä on idearikasta porukkaa, ja rajallisilla resursseilla meidän on osattava tehdä valintoja. Prosessin aikana teimme toimintaympäristöanalyysiä ja taloudellisia askelmia sekä skenaarioita, jotka vaikuttivat vahvasti valintoihimme. Myös henkilöstömme antoi strategiaan syötettä laajastikin.

Kaikilla jäi mieleen, miten rönsyilevistä keskusteluistamme saatiin tiivistettyä ja jäsenneltyä olennaiset ajatukset. Tämä kirkasti asioita merkittävästi. Samalla saimme työkaluja ja oppia miettiä, miten toimintaympäristö heijastuu strategiaan. Uskon, että pidimme kaikki projektia hyvänä.

Koimme, että Talentreella on hyviä tyyppejä tekemässä. Kaisa ja Antti olivat osaavia ja työpajoissa ja tekemisessä oli hyvä, innostava ilmapiiri. Mukana oli Talentreelta muitakin kuten Leevi ja Laura, joka laati meille kuluttajakyselyn. Jatkamme yhteistyötä palvelumuotoiluprojektin parissa.

Kinnusen Mylly

Kinnusen Mylly on kolmannen polven perheyritys, joka valmistaa jauho- ja rehutuotteita. Yritys panostaa vastuullisuuteen, investoi tulevaisuuteen ja vaalii laatua. Utajärvellä sijaitseva yritys on yksi maailman pohjoisimmista kauppamyllyistä, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 30,8 m€. Tutustu Kinnusen Myllyyn >>

Kaipaako strategianne päivitystä?

Valitse sujuvasti etenevä strategiaprosessi, joka sitouttaa ja motivoi. Sparraamme teitä uuteen ajatteluun ja ymmärrettävään lopputulokseen, joka on helposti vietävissä arkeen. Ota yhteyttä Heidiin, heidi.eskelinen@talentree.fi tai 050 377 7892.

Strategia kirkasti asioita merkittävästi.

Annu Kuure, toimitusjohtaja, Kinnusen Mylly