Meille oli tärkeää selvittää kaikkien omistajien tahtotila.

Erkki Timonen, toimitusjohtaja, Pielispakari Oy

Toteutimme Talentreen kanssa omistajastrategiaprojektin, joka pohjustaa hallitustyömme kehittämistä. Tavoitteemme on johtoa aidosti tukeva hallitustyöskentely, joka edistää kansainvälistymistä ja sitouttaa omistajat aktiivisemmin mukaan yrityksen kehittämiseen.

Hyvä hallitus tukee kasvua ja kehittymistä

Olen perustanut Pielispakarin ja ollut rakentamassa yritystä lähes 30 vuotta. Nimellisesti hallituksemme on muodostanut perhe, mutta käytännössä olen vastannut yrityksen kehittämisestä ja johtamisesta itse. Työ on ollut yksinäistä, ja ottaen huomioon, että yritys on kasvanut ja kuuluu Suomen suurimpiin tämän toimialan yrityksiin, kaipaan sparrausta, keskustelua ja operatiivisen toiminnan haastamista, jotta toiminta kehittyy edelleen. Tämä edellyttää systemaattista hallitustyöskentelyä, jossa hyödynnetään myös ulkopuolista näkemystä.

Malli, jolla yritys on rakennettu, henkilöityy helposti: Pielispakari tunnetaan meidän ja kaupan toimialalla minusta. Tulevaisuuden tavoitteemme on, että osallistumiseni operatiiviseen työhön vähenee ja siirryn hallituksen puheenjohtajaksi. Osana muutosta haluamme uudelle johdolle tukea ja työkaluja, joita toimiva hallitus voi tarjota.

Hallitustyöskentelyn painoarvo kasvaa myös siksi, että tavoitteemme on kansainvälistyä. Haluamme reilusti ulkopuolista näkemystä tähän liittyville ajatuksille, ja ihan kotimaankin toimintaan, jotta touhu ei jää sisäänpäin lämpiäväksi. Myös toimintaympäristö ja yrityksemme koko on erilainen kuin aikaisemmin, mikä edellyttää uutta ajattelua liiketoiminnan kehittämiseen.

Perheyrittäjyydessä omistajastrategia on erittäin tärkeä

Omistajaprojektin tavoitteena on lisäksi ollut selvittää omistajien tahtotila ja saada heidät aktiivisemmin mukaan yrityksen toimintaan. Kyseessä on toinen polvi, joka ei osallistu operatiiviseen toimintaan, mutta kuuluu yrityksen hallitukseen.

Talentreelta Antti haastatteli kaikki avainhenkilömme henkilökohtaisesti ja tavallaan juoksi hallituksemme uudestaan kokoon. Huomasimme, että omistajien mielenkiinto yritystä kohtaan on aitoa, ja meiltä löytyy halua pitää omistus perheellä.

Projektin aikana kävimme läpi hallitustyöskentelyä ja selvitimme omistajien ajatuksia omasta roolistaan ja yrityksen tulevaisuudesta. Antti sparrasi meitä näissä keskusteluissa hyvin. Meillä on pieni organisaatio, ja keskustelukumppanit ovat aina olleet meille tärkeitä. Jatkossa saamme liiketoiminnan kehittämiseen uutta keskustelua myös hallituksen kautta.

Haemme kumppaneiltamme tiettyä asiantuntemusta, ja Antilta ja Heidiltä löytyy kokemusta hallitustyöskentelystä ja hallituksen rakentamisesta. Nyt tarkoituksemme on ottaa hallitukseen myös perheen ulkopuolisia hallituksenjäseniä ja lähteä kehittämään systemaattista hallitustyöskentelyä. Heidi tulee alkuvaiheessa myös hallitukseemme vastaamaan työskentelyn kehittämisestä.

Talentreen asiantuntemus on vakuuttanut

Antti ja Heidi ovat olleet meille hyvin tärkeitä kumppaneita, joiden asiantuntemus on vakuuttanut. Mielestäni Antin tapa käsitellä asioita on selkeä ja hyvin ymmärrettävä, ja pidän Heidin asenteesta: hän on napakka henkilö hallitukseemme.

Tutustuimme Talentreehen ensin koulutuksen kautta, johon varatoimitusjohtajamme Heli osallistui. Hyvän ensivaikutelman pohjalta lähdimme pohtimaan yhteistyötä, ja näin, että yrityksen taustalta löytyy vahvaa osaamista.

Antti teki projektissamme pohjatyön, ja Heidi on vastaavasti tehnyt paljon taustatyötä varatoimitusjohtajamme Helin kanssa. Olen huomannut, että Heli ja Heidi ymmärtävät hyvin toisiaan.

Yhteistyön ja kehittämisen kannalta parasta on avoin keskustelu, jossa asioita nostetaan esiin ja avataan ymmärrettävästi. Mielestäni kumppanuus on molemminpuolista kehittämistä ja tutustumista, ja yritystoiminnassa pitkäaikaiset suhteet ovat usein antoisampi: niissä päästään aidosti kehittämään toimintaa.

Kokonaisuuden sisältö

Omistajastrategiaprojektiin kuului yhteisiä työpajoja ja avainhenkilöiden henkilökohtaiset haastattelut koonteineen. Projektin lopputuloksena oli määritelty omistajastrategia ja yhteisymmärrys siitä, mihin suuntaan yritystä halutaan viedä ja minkä tavoitteleminen tuntuu merkitykselliseltä. Seuraava askel on hallitustyön ylösajo.

Pielispakari Oy

Pielispakari Oy on 30-vuotias kehittyvä yritys, jonka resurssit ovat kiinteistön, koneiden, laitteiden ja henkilöstön osalta toimialansa huippuluokkaa. Yritys palvelee päivittäistavarakaupan lisäksi HoReCa-alaa ja kuntia. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Nurmeksessa, josta käsin sillä on kaikki edellytykset kehittyä tämän vuosikymmenen aikana sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tutustu Pielispakariin >>

Kuva: Pielispakari

Kaipaako strategianne päivitystä?

Uskomme, että strategiatyö voi olla helppoa, käytännönläheistä ja motivoivaa. Jos jouhevasti etenevä ja konkretiaa korostava strategiatyö kiinnostaa, ota yhteyttä Heidiin, heidi.eskelinen@talentree.fi tai 050 377 7892.

Talentreen asiantuntemus on vakuuttanut.

Erkki Timonen, toimitusjohtaja, Pielispakari Oy