Seurauksena on työntekijöiden hyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva toimintatapa.

Jukka Finne, toimitusjohtaja, Kuopion Konepaja Oy

Olemme rakentaneet Talentreen kanssa laatujärjestelmäämme. Lisäksi kokoonnumme määräajoin johtoryhmätapaamisissa strategiatyön äärelle. Olemme saaneet asiantuntevaa apua ja systemaattisuutta toimintaan.

Tavoitteemme on selkeyttää toimenkuvia ja tekemistä

Laatujärjestelmän osalta kirjallinen tuotos on pian valmis, ja siirrymme sen jalkauttamiseen. Laatujärjestelmän rakentaminen on osoittanut, että olemme tehneet paljon asioita oikein. Paljon on myös löytynyt kehittämiskohteita, joihin olemme saaneet hyviä palikoita ulkopuoliselta osaajalta.

Tavoitteenamme on johdonmukaistaa ja tehostaa toimintaa muun muassa ohjeistusten avulla ja työnkuvia selkeyttämällä. Yksi tärkeä ajuri on myös sertifiointi, jota tietyt asiakkaat voivat tulevaisuudessa vaatia. Toimitusjohtajana minua auttaa se, että olemme selkeyttäneet toimenkuvia toimihenkilötasolla, mikä jättää minulle enemmän aikaa toimitusjohtajan hallinnollisiin tehtäviin.

Kuopion Konepaja finne
Laatujärjestelmässä on huomioitu muutto uusiin toimitiloihin.

Saamme omannäköisen, sertifiointikelpoisen järjestelmän

Meillä on aiemmin ollut omia laatujärjestelmäaihioita, jotka ovat olleet rakenteeltaan jäykkiä. Tämän takia laatujärjestelmiä ei olla saatu jalkautettua päivittäiseen toimintaan. Talentreelta Antti on hyvin tuonut esille sen, että on tehtävä yrityksen näköinen laatujärjestelmä, josta tietysti löytyvät tietyt elementit. Olemme tehneet laatujärjestelmätyötä puoliksi etupainotteisesti, sillä muutamme vuoden kuluttua uusiin toimitiloihin. Työ on edennyt tulevaisuuteen peilaten, ja lopputuloksessa on huomioitu uusiin tuotantotiloihin liittyvät palikat.

Laatujärjestelmän mukanaan tuoma muutos vaatii toimihenkilöiltä ja tuotannon puolelta ponnistuksia, joita lähdemme viemään pienin askelin porrastetusti eteenpäin. Laatujärjestelmän jalkauttamisen alkuvaiheessa Antti on jo ollut mukana sparraajana, ja tulee toimimaan ulkopuolisena laatupäällikkönämme tietyn aikaa, jotta osaamme keskittyä oikeisiin asioihin.

Henkilöstön näkökulmasta tavoitteena on konkreettinen toiminnan selkeyttäminen kuten työohjeet, materiaalien hallinta ja työturvallisuus. Seurauksena on turvallisempi ja terveellisempi, työntekijöiden hyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva toimintatapa. Antista on ollut tässä projektissa iso apu: yrityksen ulkopuolelta tulevat näkemykset auttavat yritystä kehittymään.

Talentree on keskusteleva kumppani

Yhteistyö Talentreen kanssa on toiminut hyvin, ja on ollut ilo työskennellä Antin ja Ollin kanssa. He kuuntelevat asiakasta ja osaavat sanoa, mikä on järkevin toimintamalli: ei käskyttämällä vaan rakentavassa hengessä keskustellen. Antilla on kokemusta ja näkemystä laatujärjestelmätyöstä, ja hän on yhteisissä tilaisuuksissa jättänyt henkilöstölle uskottavan kuvan, mikä ei konsultin kohdalla ole aina itsestään selvää.

Ennen kuin aloitimme yhteistyön, ei johtoryhmä- ja strategiatyömme perheyrityksenä ollut niin kirjattua, vaan enemmän keskusteluissa päivittäisen työn ohessa. Olemme Ollin kanssa käyneet tärkeitä asioita läpi ja lyöneet deadlineja lukkoon, jolloin asioiden eteenpäin vieminen on systemaattisempaa. Ulkopuolinen näkemys ja strategiatyö auttavat kasvamaan hallitusti ja pohtimaan muun muassa sitä, mihin haluamme uusissa toimitiloissa investoida.

Kuopion Konepaja Oy

Kuopion Konepaja Oy on kuopiolainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen kannattavia vaihtoehtoja kunnossapito- ja korjaustoimintaan sekä koneistuksia ja termisiä ruiskutuksia alihankintana. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 3,25 m€. Tutustu yritykseen tästä >> www.kuopionkonepaja.fi

Ulkopuolinen näkemys ja strategiatyö auttavat kasvamaan hallitusti.

Jukka Finne, toimitusjohtaja, Kuopion Konepaja Oy