Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Strategian toteuttaminen arjessa

Toteutus on tutkitusti yksi strategiatyön suurimpia haasteita. Syitä sille, miksi strategiat eivät toteudu toivotusti, on monia: Työryhmän puhti voi valua strategian laatimiseen, jolloin toteutukseen ei riitä paukkuja. Strategia voi jäädä ylätason julkilausumaksi ja unohtua pöytälaatikkoon, sillä toteutuksen systematiikka puuttuu. Toisinaan muutos jää palastelematta, vastuut jakamatta ja merkitys omaan työhön ymmärtämättä – eikä edistymisestäkään muisteta viestiä. […]

Konkretiaa ja vaikuttavuutta strategiatyöhön

Pelastetaan strategia! -kirjassa esitellään Talentreen käyttämä ja kiitetty strategiaprosessi, jota avasimme asiantuntijawebinaarissamme 28.3.2024. Jäikö strategiatyö arjen jalkoihin tai kompastui omaan monimutkaisuuteensa? Ehkä olette tehneet strategiatyötä pienellä porukalla ja haluaisitte nyt ottaa sidosryhmät mukaan laajemmin. Usein intoa rakentaa yhteistä ymmärrystä ja laatia arjessa näkyvä strategia löytyy, mutta keinoja kaivataan. Sumuisessa ja epävarmassa ajassa selkeä strategia on […]

Vastuullisuus strategisen johtamisen ytimessä

Vastuullisuus tulee nyt yritysten johdon ja hallitusten agendalle ryminällä ja näkyy vahvasti mm. strategiatyössä. Mitä aiheesta pitää tietää, mitä ymmärtää ja millaisiin keskusteluihin on oltava valmis? Tervetuloa pohtimaan vastuullisuutta osana strategista päätöksentekoa ja johtamista. Miltä näyttää strateginen vastuullisuus? Mielestämme vaikuttavin tapa ottaa koppi vastuullisuudesta on tuoda se osaksi yrityksen kokonaisstrategiaa: Vaikka katse on nyt monella […]

Onnistu HSEQ-johtamisessa

Webinaari vastuulliseen ja kehittyvään liiketoimintaan. HSEQ-johtaminen tarkoittaa työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristöasioiden sekä laadunhallinnan jatkuvaa kehittämistä ajantasaisen ja analysoidun tiedon perusteella.​ Hyvin johdettuna HSEQ-johtamisjärjestelmä tukee organisaation työtä kohti strategisia tavoitteita, yhtenäistää toimintatapoja ja edistää kestävää liiketoimintaa. Samalla hiljainen tieto tehdään näkyväksi, turha työ vähenee ja henkilöstö- sekä asiakastyytyväisyys kasvavat. Seuraukset näkyvät myös viivan alla. Perehdy aiheeseen […]

Vastuullisuustyö ja -raportointi pk-yrityksessä

Moni yritys kohtaa paineen kehittää kestävyysraportointiaan, kun raportointivelvoitteet laajenevat EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n myötä. 1.1.2025 alkaen vastuullisuusraportointivelvoitteet koskevat myös keskikokoisia yrityksiä. Moni pienempi yritys puolestaan on velvoitettu toimittamaan vastuullisuustietoja asiakkailleen tai valmistautuu vastuullisuusauditointeihin osana isompien toimijoiden toimitusketjua. Asiantuntijawebinaarissamme torstaina 14.12.2024 paneuduimme toimitusketjujen raportointivelvollisuuteen erityisesti alihankkijoina toimivien pk-yritysten näkökulmasta. Keskustelimme vieraamme, Ponsse Oyj:n vastuullisuusjohtaja Katja Paanasen kanssa […]

Strategian määrittäminen ja toteutus pk-yrityksessä

Strategian tärkein tavoite on mahdollistaa yrityksen menestyminen tulevaisuudessa. Kun maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, on myös omalle uudistumiselle jatkuva tarve. Keskeistä on tunnistaa ne elintärkeät asiat, joissa yrityksen on muututtava kilpailuedun säilyttämiseksi. Nämä muutokset on myös kyettävä viemään systemaattisesti eteenpäin. Monen pk-yrityksen haasteena on se, että strategian määrittämiseen ei ole selkeää prosessia. Omistajilla ja operatiivisella johdolla […]

Strateginen talouden johtaminen vauhdittaa kasvua

Jokaisella päätöksellä, joka yrityksessä tehdään, on taloudellisia seurauksia. Siksi talouden silmälasien on hyvä keikkua jokaisen tulosvastuullisen nenällä hänen tehdessään päätöksiä –etenkin silloin, kun laaditaan ja toteutetaan strategiaa. Mitä sitten on strateginen talouden johtaminen ja miten se eroaa lakisääteisestä taloushallinnosta? Mistä lähteä liikkeelle, kun tavoitteena on päästä lukujen päälle ja johtamaan mutun sijaan datalla. Keskityimme webinaarissamme […]

Strateginen HR tukee liiketoimintaa

Strategia toteutuu – tai on toteutumatta – aina ihmisten kautta. Onnistumisen ainekset ovat jo pitkälti kasassa, kun johtaminen on hyvää, HR tukee liiketoimintaa ja kulttuuri strategiaa. Mutta miten viedä ihmiset liiketoiminnan ja kilpailuedun ytimeen, tavoitteiden toteuttajiksi? Webinaarissamme ti 19.9.2023 palastelimme modernin HR:n osatekijöitä. Vierainamme kertomassa omista kokemuksistaan olivat Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Takkinen ja OP […]