Vastuullisuustyö ja -raportointi pk-yrityksessä

Moni yritys kohtaa paineen kehittää kestävyysraportointiaan, kun raportointivelvoitteet laajenevat EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n myötä. 1.1.2025 alkaen vastuullisuusraportointivelvoitteet koskevat myös keskikokoisia yrityksiä. Moni pienempi yritys puolestaan on velvoitettu toimittamaan vastuullisuustietoja asiakkailleen tai valmistautuu vastuullisuusauditointeihin osana isompien toimijoiden toimitusketjua. Asiantuntijawebinaarissamme torstaina 14.12. klo 9-10 paneudumme toimitusketjujen raportointivelvollisuuteen erityisesti alihankkijoina toimivien pk-yritysten näkökulmasta. Keskustelemme vieraamme, Ponsse Oyj:n vastuullisuusjohtaja Katja […]

Strategian määrittäminen ja toteutus pk-yrityksessä

Strategian tärkein tavoite on mahdollistaa yrityksen menestyminen tulevaisuudessa. Kun maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, on myös omalle uudistumiselle jatkuva tarve. Keskeistä on tunnistaa ne elintärkeät asiat, joissa yrityksen on muututtava kilpailuedun säilyttämiseksi. Nämä muutokset on myös kyettävä viemään systemaattisesti eteenpäin. Monen pk-yrityksen haasteena on se, että strategian määrittämiseen ei ole selkeää prosessia. Omistajilla ja operatiivisella johdolla […]

Strateginen talouden johtaminen vauhdittaa kasvua

Jokaisella päätöksellä, joka yrityksessä tehdään, on taloudellisia seurauksia. Siksi talouden silmälasien on hyvä keikkua jokaisen tulosvastuullisen nenällä hänen tehdessään päätöksiä –etenkin silloin, kun laaditaan ja toteutetaan strategiaa. Mitä sitten on strateginen talouden johtaminen ja miten se eroaa lakisääteisestä taloushallinnosta? Mistä lähteä liikkeelle, kun tavoitteena on päästä lukujen päälle ja johtamaan mutun sijaan datalla. Keskityimme webinaarissamme […]

Strateginen HR tukee liiketoimintaa

Strategia toteutuu – tai on toteutumatta – aina ihmisten kautta. Onnistumisen ainekset ovat jo pitkälti kasassa, kun johtaminen on hyvää, HR tukee liiketoimintaa ja kulttuuri strategiaa. Mutta miten viedä ihmiset liiketoiminnan ja kilpailuedun ytimeen, tavoitteiden toteuttajiksi? Webinaarissamme ti 19.9.2023 palastelimme modernin HR:n osatekijöitä. Vierainamme kertomassa omista kokemuksistaan olivat Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Takkinen ja OP […]