Työskentelymme oli tehokasta ja saimme monipuolisemmin esille kaikkien näkemykset.

Timo Rask, toimitusjohtaja, Voimatel Oy

Olimme vuosi sitten keväällä päivittäneet Talentreen kanssa Voimatel Oy:n strategian. Haimme silloin uutta suuntaa yritykselle ja vuoden implementoinnin jälkeen halusimme tarkistaa, olisiko tarvetta suunnata strategiaa uudelleen.

Meillä oli jo strategia-workshopit sovittuna, mutta sitten iski korona. Aluksi laitoimme koko hankkeen jäihin, koska emme voineet tavata ja päästä keskustelemaan yhdessä.

Kuukausi, puolitoista kului, mutta strategian päivittämisen tarve ei hävinnyt minnekään. Keskustelimme silloin Haapakorvan Antin kanssa ja päädyimme testaamaan tällaista etävaihtoehtoa. Käytössä olisivat etätapaamiset Teamsin ja Zoomin kautta sekä ennakkotehtävät digitaalisella Howspace-alustalla.

Toimi paremmin kuin osasimme toivoakaan

Aluksi vähän epäilytti, mutta täytyy myöntää, että tämä toimi paremmin kuin osasimme toivoakaan!

Halusimme käydä läpi yrityksen vaihtoehtoisia kehityspolkuja. Samalla pohdimme koronan mahdollisia vaikutuksia yrityksemme toimintaan. Jokainen johtoryhmän jäsen teki ennakkotehtäviä ja kaikilta odotettiin kommentteja käsiteltäviin asioihin. Äänestimme myös asioista ja kävimme niitä läpi Teams- ja Zoom-kokouksissa.

Tällaisen työskentelymallin erityinen vahvuus olikin siinä, että jokainen osallistuja pääsi tasaveroisesti mukaan keskusteluun. Uskon, että saimme monipuolisemmin esille kaikkien näkemykset. Useinhan perinteisessä käsittelyssä toiset ovat valmiimpia tuomaan esiin ajatuksiaan kuin toiset.

Koimme tärkeäksi varmistaa, että jokainen osallistui ennakkotehtävien tekemiseen. Siten saimme hyödynnettyä kaikki näkökulmat. Uskoisin, että saimme myös analyyttisempia näkökulmia asioihin. Toisaalta on välttämätöntä, että joistakin asioista pääsee keskustelemaan yhdessä.

Ulkopuolinen fasilitoija kirittää parempaan lopputulokseen

Asioita työstettiin usean viikon ajan. Haapakorvan Antti toimi meillä fasilitaattorina, ja se oli hyvin toimiva ratkaisu. Hän oli ollut mukana jo strategian valmistelussa, joten ihmiset ja yritys olivat hänelle tuttuja. Hänen kanssaan oli hyvä jatkaa, sillä olimme tyytyväisiä myös hänen aiempaan työpanokseensa.

Mielestäni oli hyvä ottaa ulkopuolinen henkilö mukaan strategian päivittämiseen. Se tekee keskustelusta neutraalimpaa ja ulkopuolinen fasilitoija voi helpommin myös kyseenalaistaa asioita, mikä on erittäin tärkeää.

Antti tunsi jo entuudestaan nämä meille uudet työkalut, valmisteli ennakkokysymykset ja pohti täydentäviä näkökulmia. En usko, että pelkästään omalla porukalla olisimme päässeet näin hyvään lopputulokseen.

Saimme strategian päivityksessä käsiteltyä meille tärkeitä asioita ja pystyimme myös reagoimaan korona-ajan tuomiin haasteisiin. Onneksi emme jääneet odottamaan koronatilanteen ohimenemistä.

Opimme käyttämään uusia työkaluja ja aiomme hyödyntää niitä jatkossakin. Näin strategian päivitys saadaan paremmin sulautettua jokapäiväiseen toimintaan eikä sitä varten tarvitse lähteä erikseen jonnekin.

Saavutimme tavoitteemme ja pystymme nyt jatkamaan kehittämistä haluamallamme tavalla.

Voimatel Oy

Voimatel Oy suunnittelee, rakentaa, ylläpitää ja operoi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Siilinjärveläisen yrityksen toiminta-alue kattaa koko Suomen. Noin 900 henkilöä työllistävän yrityksen liikevaihto oli 113,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tutustu yritykseen: voimatel.fi

Kuva: Voimatel

 

Kaipaako strategianne päivitystä?

Uskomme, että strategiatyö voi olla helppoa, käytännönläheistä ja motivoivaa. Jos jouhevasti etenevä ja konkretiaa korostava strategiatyö kiinnostaa, ota yhteyttä Heidiin, heidi.eskelinen@talentree.fi tai 050 377 7892.

Ulkopuolinen fasilitoija voi helpommin kyseenalaistaa asioita, mikä on erittäin tärkeää.

Timo Rask, toimitusjohtaja, Voimatel Oy