Saimme hyvin tehtyä valintoja ja poisvalintoja.

Riku Heinonen, toimitusjohtaja, Integrata Oy

Laadimme Talentreen kanssa liiketoimintastrategiamme ja muotoilimme strategiset kärkihankkeet, joiden toteutumisella on merkittävä vaikutus liiketoimintaamme.

Strategiatyössä korostuivat osallisuus ja ”digimaatio”

Edellisestä suunnan kirkastuksestamme oli melkein kolme vuotta aikaa, ja se oli tehty ennen koronaa. Sen jälkeen kasvumme on jatkunut ja väkimäärä tuplaantunut. Kasvun ja kehittymisen myötä myös palveluvalikoimamme on muuttunut. Meille oli ehdottoman tärkeää lähteä tekemään uutta strategiakautta ja kirkastaa yhdessä, miten näemme tulevaisuuden, jota kohti olemme menossa, ja miten se meihin vaikuttaa.

Yrityksenä reagoimme vahvasti maailman digitalisoitumiseen ja kannamme kortemme kekoon: palkkahallinto on vahvasti perinteinen ala, jonka sähköistymiseen ja automatisoitumiseen haluamme strategiassamme ottaa kantaa.

Olemme panostaneet digitaalisiin ratkaisuihin ennenkin. Nyt kokosimme asiat yhteen, jolloin niiden kehittäminen on paljon systemaattisempaa. Tämä on myös selkeä signaali koko yritykselle. Liiketoimintaamme hyödyttää merkittävästi, kun saamme kärkihankkeita edistettyä.

Strategian toteutuminen on tehty näkyväksi arjessa

Strategiaprojektin pohjaksi kirkastimme omistajastrategiamme ja reunaehdot liiketoimintastrategialle. Itse strategiaprosessi meni hyvin ja saimme sen, mitä lähdimme hakemaan: meillä on selkeä suunnitelma, jonka toteuttaminen on alkanut.

Saimme hyvin tehtyä valintoja ja poisvalintoja sekä nämä valinnat näkyviksi ihmisillemme. Tämä helpottaa toiminnan suuntaamista: tiedämme, mihin panostamme ja mikä on tärkeää. Kun uusia ajatuksia tulee, pystymme peilaamaan, istuvatko ne strategiaan.

Osana strategiaprosessia priorisoimme alkuvaiheen kärkihankkeet, ja toimme niiden seurannan näkyväksi arjessa. Viestimme työn etenemisestä erillisillä Teams-kanavilla sekä kuukausi-infoissa, joissa käydään läpi kärkihankkeiden status ja se, mitä seuraavaksi tehdään.

Strategiatyö ei ole johdon jumppaa

Toiminnan suunnitteleminen on meille tuttua, mutta aiemmin emme ole käyttäneet strategia-sanaa. Nyt teimme päätöksen puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Meillä oli ydinryhmä, johon kuului johtoryhmää ja myös muualta firmasta ihmisiä. Ydinryhmä kokoontui jokaisen työpajan jälkeen kokoamaan materiaalin yhteen ja tekemään päätöksiä tulevasta. Henkilöstö osallistui muun muassa pienryhmäkeskusteluihin prosessin eri vaiheissa.

Työskentelytapa sopi meille erityisesti, kun mukana oli ulkopuolinen apu varmistamassa etenemisen. Kumppanin avulla syntyi myös kirjallista tuotosta prosessin eri vaiheista. Minuun teki vaikutuksen se, miten hyvät yhteenvedot keskusteluistamme koostettiin. Heidi ja Antti myös haastoivat meitä hyvin prosessin eri vaiheissa. Tämä pakotti miettimään, miksi jokin asia on kuten on tai mihin omat näkemykset perustuvat.

Henkilöstöltä on tullut positiivista palautetta osallistamisesta ja ylipäätään siitä, että laadimme strategian: erityisesti uusien ihmisten on ollut helpompi saada kiinni yrityksen suunnasta, kun meillä on selkeä strategia.

Itselle onnistumisena jäi mieleen laaja osallistuminen: osallistujat antoivat oman panoksensa asioihin ja haastoivat hyvin. Olemme aina tehneet asioita yhdessä, ja projektin myötä oivalsin, että vaikka firma kasvaa, pitää löytää keinot mahdollistaa henkilöstön osallistuminen – yhdessä näitä tehdään.

Haimme ulkopuolista näkemystä ja varmuuden edistymisestä

Kun lähdimme pohtimaan strategian laatimista, meille oli selvää, että hyödynnämme projektin läpiviennissä ulkopuolista apua. Halusimme näin varmistaa, että saamme mukaan ulkopuolista näkemystä ja haastoa ja että asia edistyy.

Kumppanivalintaan vaikuttivat Talentreen selkeä malli ja henkilökemiat. Olin lukenut Antin ja Mikan teoksen [Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi] ja pidin ajatusmallista, jolla he vievät strategiaa eteenpäin. Malli aukesi hyvin kaltaiselleni diplomi-insinöörille: se oli looginen, selkeä ja siinä oli kaikki tarvittavat palaset. Juteltuamme Antin kanssa vakuutuimme siitä, että Talentree on meidän tyyppinen toimija.

Integrata Oy

Integrata rakentaa inhimillistä työelämää tarjoamalla yritysasiakkailleen laajan kattauksen HR:n ja palkkahallinnon palveluita, humaanisti ja katse vahvasti huomisessa. Integrata on kolmen perustajan perustama yritys, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli noin 12,2 m€. Tutustu Integrataan >> 

Kuva: Integrata

Kaipaako strategianne päivitystä?

Valitse sujuvasti etenevä strategiaprosessi, joka sitouttaa ja motivoi. Sparraamme teitä uuteen ajatteluun ja ymmärrettävään lopputulokseen, joka on helposti vietävissä arkeen. Ota yhteyttä Heidiin, heidi.eskelinen@talentree.fi tai 050 377 7892.

Onnistumisena jäi mieleen laaja osallistuminen.

Riku Heinonen, toimitusjohtaja, Integrata Oy