Outi Sivonen, yrityskulttuurit murroksessa

Tässä jaksossa pureudumme siihen, kuinka yrityskulttuuri vaikuttaa strategian toteutumiseen ja miten itseohjautuvuus sekä yhteisöohjautuvuus tukevat toisiaan. Vieraanamme on kokenut henkilöstöjohtaja Outi Sivonen Solita Oy:stä. Keskustelemme johtamisen merkityksestä kulttuurin muokkaajana ja siitä, miten viestintä ja moniäänisyys voivat rikastuttaa työelämää. Puhumme keskeneräisyyden sietämisestä, uskomusten voimasta ja odotusten sanoittamisesta. Keskustelussa korostuvat dialogin merkitys ja se, miten jokainen meistä […]

Interim-osaaja kasvun ja muutosten tueksi

Kun yrityksiltä kysytään mahdollisia kasvun esteitä, nousee pula osaavasta työvoimasta monessa tutkimuksessa keskeiseksi (mm. Kauppakamarien kysely 2023). Tätä tukevat myös ovat havaintomme. Erityisesti HR:n, talouden ja vastuullisuuden tiimoilta osaamis- ja osaajavaateet kasvavat vauhdilla, ja omaa organisaatiota voi olla vaikea pitää kasvun vaateissa mukana. Käytännön haasteena voi olla esimerkiksi juuri omalle yritykselle sopivan täsmäosaajan rekrytointi avainhenkilön […]

Tuomas Nousiainen, yhteinen strategia

Luoto Company on strategiasta ja investoinneista demokraattisesti päättävä yhtiö, jossa kaikki työntekijät ovat myös yhtiön osakkaita. Keskustelemme toimitusjohtaja Tuomas Nousiaisen kanssa Luoto Companyn tavasta organisoitua ja tehdä strategiaa. Lisäksi keskustelemme yrityskulttuurista ja sen alisteisuudesta organisaation rakenteelle, johtamisjärjestelmästä ja yhteisöohjautuvuudesta sekä ohjelmistoalan tulevaisuudesta. Lopuksi kuulet, miten strategia pitäisi Nousiaisen mielestä pelastaa.

Kestävän kasvun rakentajat

Strategia on joukko kyllä- ja ei-valintoja. Mille siis sanoimme kyllä, kun möimme ohjelmistokehityksen ja digitaalisen markkinoinnin liiketoimintamme, ensimmäisen Siili Solutions Oyj:lle, jälkimmäisen Ahooy Creative Oy:lle? Vahvalle strategia- ja taloustoimistolle, jossa strategiaa laaditaan ja eletään asiakkaiden kanssa todeksi johtamiseen ja henkilöstöön, laatuun ja vastuullisuuteen sekä talouteen liittyvien palveluiden kautta. Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestävää kasvua maailmassa, jossa […]

Vastuullisuustyö ja -raportointi pk-yrityksessä

Moni yritys kohtaa paineen kehittää kestävyysraportointiaan, kun raportointivelvoitteet laajenevat EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n myötä. 1.1.2025 alkaen vastuullisuusraportointivelvoitteet koskevat myös keskikokoisia yrityksiä. Moni pienempi yritys puolestaan on velvoitettu toimittamaan vastuullisuustietoja asiakkailleen tai valmistautuu vastuullisuusauditointeihin osana isompien toimijoiden toimitusketjua. Asiantuntijawebinaarissamme torstaina 14.12. klo 9-10 paneuduimme toimitusketjujen raportointivelvollisuuteen erityisesti alihankkijoina toimivien pk-yritysten näkökulmasta. Keskustelimme vieraamme, Ponsse Oyj:n vastuullisuusjohtaja Katja […]

Yrityskulttuurin johtamisen Q & A

Maailmassa tapahtuvat myllerrykset ovat lisänneet yritysten tietoisuutta johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen merkityksestä. Pikkuhiljaa on myös alettu tunnistaa, että työyhteisön toiminta ja yrityskulttuuri vaativat yhtenäistä ja tavoitteellista johtamista. Yhteisöllisyys ei ole tänä päivänä vain yksittäisiä tyky-päiviä, vaan sitä halutaan johtaa entistä vahvemmin ja eri keinoin myös työarjessa. Yrityskulttuuri on myös yhä tärkeämpi edellytys ja väline sille, […]

Strategian määrittäminen ja toteutus pk-yrityksessä

Strategian tärkein tavoite on mahdollistaa yrityksen menestyminen tulevaisuudessa. Kun maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, on myös omalle uudistumiselle jatkuva tarve. Keskeistä on tunnistaa ne elintärkeät asiat, joissa yrityksen on muututtava kilpailuedun säilyttämiseksi. Nämä muutokset on myös kyettävä viemään systemaattisesti eteenpäin. Monen pk-yrityksen haasteena on se, että strategian määrittämiseen ei ole selkeää prosessia. Omistajilla ja operatiivisella johdolla […]

Panu Luukka, yrityskulttuuri ja sen johtaminen

Keskustelemme yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukan kanssa siitä, mitä yrityskulttuuri on, mihin sillä pyritään ja kuka kultturista päättää. Kuulet, mitkä ovat tulevaisuuskyvykkään organisaation 6 ominaisuutta ja sen, mikä kulttuurikeskustelussa tällä hetkellä puhuttaa. Jakson aikana selviää myös, miten yrityskulttuuria voi lähteä johtamaan ja miten strategia ja kulttuuri vaikuttavat toisiinsa. Panu Luukka on yksi yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftin perustajista, puhuja ja […]

Työni on selkeyttämistä, jäsentelyä ja sanoittamista

Aloitin Talentreella liikkeenjohdon konsulttina joulukuussa 2022. Taustani on monipuolinen ja poikkitieteellinen; olen työskennellyt sekä tekniikka että ihmiset työni sisältönä. Olen työurallani huomaamatta kulkenut vastuullisuuspolkua, vaikka työtehtävien muutokset eivät aina ole siinä hetkessä näyttäneet loogisilta. Viimeisimmäksi työskentelin suuressa logistiikka- ja infra-alan konsernissa erilaisissa tehtävissä mm. henkilöstö- ja kehityspäällikkönä. Ennen sitä toimin pk-yrityksissä ja vastasin ympäristö- ja […]

Saan haastaa itseäni ja laajentaa osaamistani

Tulin Talentreelle töihin vuonna 2019. Olin ollut alalla noin 10 vuotta, sekä tilitoimistossa että inhouse-tekijänä vastaavissa tehtävissä. Ystäväni Heidi Eskelinen oli täällä töissä ja suositteli Talentreeta. Täällä oli paikka auki ja ajattelin, miksi ei kokeilla. Tiimi, työnkuva ja kokonaisuus vaikuttivat hyvältä. Monipuoliset tehtävät Työtehtäviini kuuluu peruskirjanpitoa, palkanlaskentaa, tilinpäätöksiä, konsernikirjanpitoa ja controller-palveluita. Tarjoan asiakasyrityksillemme myös HR-palveluita […]