Antti Huuskonen

Antti Huuskonen Olen sujuvasti asiakkaiden erilaisiin toimintaympäristöihin mukautuva ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä, jolla on yli 10 vuoden kokemus strategioiden ja liiketoiminnan, sekä johtamisjärjestelmien ja prosessien kehittämisestä useiden eri toimialojen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivissa yrityksissä.  Innostun uusista visioista ja niiden kääntämisestä systemaattiseksi tekemiseksi. Erityisosaamiseni löytyy organisaatioiden strategisesta suorituskyvyn johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä, sekä vastuullisuudesta niiden ajureina. Olen kotonani kaikissa […]

Outi Piisilä

Outi Piisilä Olen liiketoimintakonsultti, jolla on 15 vuoden kokemus monipuolisesta pk-yritysten liiketoimintojen kehittämisestä ja johtamisjärjestelmistä niin palvelualoilta kuin rakentamisen parista. Erityisosaamistani ovat ESG- ja vastuullisuusasiat, joiden ympärille työkokemukseni on kietoutunut HR- ja ympäristöasioiden käytännön johtamisen myötä. Olen tekniikan ja talouden moniosaaja, joka nauttii uuden oppimisesta ja innostuu ihmisistä. Minulla on halua ja ymmärrystä kehittää niitä organisaatioiden menestystekijöitä, […]

Jouni Halonen

Jouni Halonen Olen ammatti-identiteetiltäni ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä. Lähestyn kehittämistä strategisen kokonaiskuvan kautta, mutta minulle on tärkeää ja luontaista pyrkiä kohti konkretiaa, ja tuoda strategia osaksi operatiivista toimintaa. Koen vahvuudekseni sen, että pystyn hahmottamaan ja löytämään tarkoituksenmukaiset tavat kehittää yritysten toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Talentree-urani aikana olen ollut auttamassa asiakasyrityksiämme sekä laatujohtamisjärjestelmien että […]