Strategiatyö.

Strategian laatiminen on organisaation kriittisin työvaihe kohti tulevaisuuden menestystä. Tyypillinen haaste onnistuneen strategiatyön tiellä on, että se jää ylätasoiseksi keskusteluksi, laatikoiden täyttelyksi tai tulevaisuusviihteeksi ilman, että prosessissa oikeasti edetään tekemään valintoja ja tehdään lopulta haluttu muutos todeksi.

Parhaimmillaan strategia on innostava, ymmärrettävä ja yhteiseksi koettu, jolloin sen yhteys jokapäiväiseen tekemiseen on selkeä ja saa aikaan toimintaa.

Vastauksemme on riittävän yksinkertainen malli, joka kiteyttää strategiatyön ytimen neljään vaiheeseen. Malli korostaa osallisuutta ja toteutusta, jotka ovat kriittisiä muutoksen aikaansaamiseksi.