Tietoturva nousee yhä vain tärkeämmäksi osaksi organisaatioiden kokonaisturvallisuutta. Digitalisaation myötä alati kasvavat tietoturvahyökkäykset luovat jatkuvan ja kehittyvän uhan organisaatioille, alasta riippumatta. Hyökkäysten kohteena eivät ole vain suuret organisaatiot, kuten suuryritykset tai näkyvät julkiset toimijat. Myös kiristyshyökkäykset ovat kasvava ilmiö, joka kiusaa organisaatioita liikevaihdosta tai näkyvyydestä riippumatta.

Miten tietoturvan tilannekuva liittyy uhkien ehkäisemiseen?

Tilannekuvan luomisen, ja sen pohjalta tehtyjen toimien, avulla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus alati muuttuvassa digimaailmassa. Maailmantilanne on muuttunut radikaalisti viime vuosien ja kuukausien aikana, mikä on vaikuttanut myös kyberturvallisuuden ilmastoon niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Tietoturvan tilannekuvan muodostaminen on olennainen askel tietoturvan kehittämistä. Se on avainasemassa, kun halutaan istuttaa tietoturvakulttuuri yritykseen ja sen arkeen pysyvästi. Merkittävä osa työpaikan tietoturvaa ovat tietoteknisten laitteiden ohella ihmiset: suurin osa kyberhyökkäyksistä saadaan aikaiseksi inhimillisen virheen seurauksena. Inhimillisiin virheisiin lukeutuvat mm. heikkojen salasanojen käyttäminen, tiedon huolimaton säilyttäminen ja huijausviesteihin lankeaminen. Myös etätyöskentely aiheuttaa omat haasteensa tietoturvan varmistamiselle jokaisen työympäristössä.

Tietoturvan tilannekuvan rakentamisen myötä pystytään nimeämään yritykselle kriittisiä kehityskohtia ja tunnistamaan oikeat toimet niiden kehittämiseksi. Yrityksen tarpeet, erityispiirteet ja tulevaisuuden näkökulmat vaikuttavat kaikki tietoturvan toimenpiteisiin, ja niiden kartoittaminen sekä toimintojen suunnittelu on olennainen osa yritysten riskienhallintaa. Tilannekuvan rakentamisen avulla vältytään rahan heittämiseltä ongelmaa kohti, ja suunnataan resurssit sinne, missä niitä todella kaivataan eniten.

Tilannekuvan muodostaminen on avain parempaan riskienhallintaan ja aukaisee ovia kokonaisvaltaisesti kestävään ja notkeaan tietoturvaan yrityksessä.

Lataa tietoturvaopas

Teksti: Elisa Lintu