Jos mieluummin kuuntelet tekstin (6 min), klikkaa alta!

Julkisten palveluiden sähköistyminen, sähköinen taloushallinto, älytuotteet ja esineiden Internet sekä robotiikka. Tässä muutamia esimerkkejä digitalisaation synnyttämistä teknologioista ja palveluista. Käsitteeltä ei ole voinut välttyä, mutta itse ilmiö voi olla laajuudessaan vaikea käsittää.  Tässä tekstissä pyrin kuvaamaan, mistä digitalisaatiossa oikein on kyse, ja mitä hyötyjä sekä haasteita se tuo tullessaan.

Mitä digitalisaatio tarkoittaa?

Digitalisaatio on ajankohtainen, koko yhteiskuntaa koskettava ilmiö. Digitalisaatio on tärkeänä välineenä esimerkiksi kaikkien tuntemassa soteuudistuksessa, jossa tavoitteena on tehostaa ja parantaa terveydenhuollon prosesseja ja tiedonsaantia sähköisillä järjestelmillä. Pienemmässä mittakaavassa digitalisaatiota edustavat esimerkiksi bussipysäkkien sähköiset aikataulunäytöt.

Lyhyesti sanottuna digitalisaatio tarkoittaa digitaalitekniikan käyttöönottoa yhteiskunnan jokaisella osa-alueella – eli atk:n ujuttautumista uusiin tehtäviin. Ilmiön voidaan katsoa alkaneen 1980-luvulla kotitietokoneiden käyttöönotosta. Yleinen harhaluulo kuitenkin on, että digitalisaatio tarkoittaa vain informaatioteknologioiden, kuten tietokoneiden, käytön lisäämistä. Parempi tulkinta on, että digitalisaatio määritellään kokonaisvaltaisena tekijänä liike-elämän ja yhteiskunnan muutoksessa ja kehityksessä – myös siinä, miten toimimme, ajattelemme ja koemme.

Yleinen harhaluulo on, että digitalisaatio tarkoittaa tietokoneiden käytön lisäämistä.

Digitalisaation vaikutukset ovat laajat. Koko yhteiskunnan tasolla sen rakenteet muuttuvat, kun esimerkiksi vaikuttamisen keinot ja työ muuttuvat. Organisaatiotasolla tarjotaan nykyisiä palveluita uusilla tavoilla ja hylätään vanhoja käytäntöjä: esimerkiksi tilitoimistojen tarjoamat taloushallintopalvelut ovat nykyään usein sähköisiä. Kun mennään aina prosessitasolle asti, siellä hyödynnetään uusia digitaalisia työkaluja ja vähennetään näin manuaalisia vaiheita. Digitaalinen muutos on nyt se juttu, millä yhteiskunta kehittyy eteenpäin. Saman teki aikoinaan teollistuminen.

Digitalisaatiosta vauhtia bisnekseen

Digitalisaatio vaikuttaa erittäin näkyvästi yritysten toimintaan. Yritysten suurimmat haasteet liittyvätkin tällä hetkellä yritysprosessien digitointiin ja koko toimialan laajuiseen digitaaliseen muutokseen.

Suurten toimijoiden on parannettava liiketoimintaprosessiensa automaatiota säilyttääkseen kilpailukykynsä markkinoilla. Tämä niin sanottu ”digitaalinen kilpavarustelu” muokkaa organisaatioiden toimintatapoja, ja se myös synnyttää kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi lisääntyvä datan määrä ja pilvipalveluiden yleistyminen luovat mahdollisuuksia kokonaan uusien palveluiden luomiseen sekä analytiikan kehittämiseen.

Digitaalisilla työkaluilla pienetkin startupit voivat hakea kasvua kansainvälisesti.

Digitaalisilla työkaluilla pienetkin startupit voivat hakea kasvua kansainvälisesti. Myös asiakaskäyttäytyminen ja markkinoiden toimintatavat muuttuvat. Ihmiset voivat esimerkiksi hoitaa viikonlopun ostoksensa verkkokaupoissa istuessaan bussissa. Tämä on hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon omassa liiketoiminnassa.

Lisää houkuttelevuutta oman yrityksensä digitalisoitumiseen tuovat kustannussäästöt, jotka se mahdollistaa. Sähköiset työkalut ja toiminnanohjausjärjestelmät yhdistävät hyvin toteutettuina erillään olevia yksiköitä yrityksen sisällä ja myös eri yritysten ja toimialarajojen ylitse. Digitalisoituminen ei tarkoita pelkästään paperisodasta luopumista, vaan esimerkiksi Excelin pyörittely voidaan korvata kokonaan automatisoidulla palvelulla.

Hyötyjä ilman haittoja?

Kun itse on kasvanut pitkälti digitaaliseen maailmaan, asioita on tottunut hoitamaan netin välityksellä ja oikean paperin käsittely alkaa olla harvinaista. Lompakosta löytyy käteistä yhä harvemmin, ja kohta fyysinen ajokorttikin taitaa olla historiaa. En koe teknologian nopeaa kehittymistä ongelmana, mutta monelle muulle digitalisaatio voi tuottaa suuria haasteita.

Uutisvirtaa seuraamalla digitalisaatiosta voi saada kuvan isona ja pahana mörkönä, joka hankaloittaa ihmisten elämää ja tuo säästöjen sijaan vain lisää ongelmia. Digitalisaation suurten hankkeiden epäonnistumiset ylittävät helposti uutiskynnyksen, mutta onnistumiset jäävät usein mainitsematta. Tämä voi vaikuttaa osaltaan yrityksiin, jotka vielä epäröivät omaa digitalisoitumistaan.

Digitalisoituminen on sijoitus tulevaisuuteen.

Digitalisoituminen voi olla merkittävä kustannuserä, mutta minusta se pitäisi nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Aikailu johtaa siihen, että on luovuttamassa kilpailuetua muille.

Digitalisaation ohella käydään jatkuvaa keskustelua työpaikkojen tulevaisuudesta. On totta, että digitalisaatio johtaa joidenkin työpaikkojen häviämiseen. Kehittyvä robotiikka ja automaatio vähentävät perinteisesti ihmisten tekemää manuaalista työtä, ja vaikutukset työllisyyteen voivat olla näillä aloilla huomattavat. On kuitenkin muistettava, että digitalisaatio myös luo uutta työtä. Terveydenhuolto, koulut ja julkiset palvelut eivät toimi ilman ihmisiä, ja joidenkin on kehitettävä ja ylläpidettävä alati lisääntyvää laitekantaa ja sähköisiä palveluita. Asiantuntijoita ei voida korvata koneilla.

Paras vakuutus tulevaisuuteen on jatkuva itsensä kehittäminen. Digitalisaatio voi olla suuri mahdollisuus omalle osaamiselle, yritykselle ja työuralle. Lainatakseni STTK:n puheenjohtaja Antti Palolaa: ”Tietoa parhaiten soveltavat yksilöt menestyvät tulevaisuudessa, ja osaaminen on jokaisen ihmisen parasta muutosturvaa.”

Digiterveisin, Harri Heikkinen