Opas HSEQ-johtamiseen

Varmista kestävä ja vastuullinen liiketoiminta: johda systemaattisesti työterveyttä ja työturvallisuutta, ympäristöasioita sekä laatua.

  • Työkaluja HSEQ-johtamisen kehittämiseen
  • Tietoa HSEQ-johtamisen yhteydestä strategiaan
  • HSEQ-johtamisen kolme tasoa

lataa opas

Opas tarjoaa käytännöllisiä työkaluja johtamisjärjestelmien johtamiseen.

hseq-johtamisen-opas-kansi

Health, safety, environment & quality

HSEQ-johtamisjärjestelmä tukee organisaation työtä kohti strategisia tavoitteita, yhtenäistää toimintatapoja ja edistää kestävää liiketoimintaa.

Samalla hiljainen tieto tehdään näkyväksi, turha työ vähenee ja henkilöstö- sekä asiakastyytyväisyys kasvavat. Seuraukset näkyvät myös viivan alla.