#koodia Ohjelmisto-tuotannon koulutus

Kouluttaudu ICT-osaajaksi

Ilmainen #koodia-ohjelmistotuotannon koulutus kouluttaa 12 viikossa ohjelmistosuunnittelun ja ICT-konsultoinnin perusosaajaksi. Koulutus antaa valmiudet osallistua ICT-kehityshankkeisiin ja projekteihin ohjelmistoalan eri tehtävissä. Tavoitteena on, että motivoituneet opiskelijat työllistyvät yrityksiin, joissa on tarve ohjelmistosuunnittelijalle ohjelmistotiimin jäsenenä tai joissa ohjelmointi- ja digitaidot ovat tärkeässä roolissa osana muuta työnkuvaa. Koulutus järjestetään Kuopiossa.

Koulutuksen ensimmäinen toteutus on ohi. Tiedotamme mahdollisesta uudesta toteutuksesta heti, kun se on ajankohtaista.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opit ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteita sekä yleistä digiosaamista. Koulutus on jaettu kolmeen moduuliin: 1) Ohjelmoinnin perusteet ja ohjelmointikielet 2) Ohjelmointiympäristöt ja ohjelmistoarkkitehtuurit 3) Työkalut ja prosessit. Koulutus kestää 12 viikkoa. Tästä noin 40 % on lähiopetusta ja noin 60 % verkko-opetusta ja itsenäisesti tehtäviä projektitehtäviä.

Ohjelmoinnin perusteet ja kielet

Osion jälkeen ymmärrät ohjelmoinnin keskeiset tekniikat. Olet perehtynyt Javascript- ja  C#-kieliin sekä  HTML-merkkauskieleen ja CSS-tyyleihin. Osaat tehdä yksinkertaisen web-sivun rakenteen ja muotoilla sitä tyyleillä.

Ympäristöt ja arkkitehtuurit

Osaat tehdä graafista käyttöliittymää hyödyntävän sovelluksen Visual Studio ympäristössä. Tunnet eri sovellusarkkitehtuureja. Osaat hyödyntää API-rajapintoja ohjelmiston toiminnassa ja muokata web-sivun rakennetta Javascriptin avulla.

Työkalut ja Prosessit

Osaat käyttää versionhallintaa (git) sujuvasti osana kehitysprosessia. Ymmärrät, miten issue trackerit toimivat ja mitä hyötyä niistä on, ja tunnet projektimallien peruskäsitteet. Osaat kirjoittaa yksikkötestin funktiolle. Ymmärrät, miten julkaisunhallinta toimii.

Kuka voi osallistua koulutukseen?

Et tarvitse varsinaista kokemusta tai koulutusta ohjelmistosuunnittelusta. Olet kiinnostunut tekniikasta ja teknologiasta, ja sinulla on jatkuva halu oppia uutta. Lisäksi hakuprosessissa arvioidaan, kuinka sovellut ohjelmistosuunnittelu- ja ICT-tehtäviin. Soveltuvuuden arvioinnissa painotetaan matemaattisia taitoja, loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Kohderyhmänä ovat ohjelmoinnista kiinnostuneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Koulutus on osallistujille ilmainen ja järjestetään Kuopiossa. Seuraavaa toteutusta ei ole vielä suunnitteilla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää Sampsalta, sampsa.wulff@talentree.fi, 050 366 0220.

Näin haet koulutukseen

Hakeminen on helppoa! Laita meille CV:si ja motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haluat koulutukseen. Valitsemme koulutukseen 9 motivoituneinta hakijaa.

Koulutuksen ensimmäinen toteutus on ohi. Tiedotamme mahdollisesta uudesta toteutuksesta heti, kun se on ajankohtaista, kaikissa kanavissamme. Jos etsit räätälöityä ohjelmoinnin koulutusta yrityksellesi, ota yhteyttä Heikkiin.

TalentreePalvelut#koodia Ohjelmistotuotannon koulutus
X