Liiketoiminnan uudistaminen ja prototypointi.

Kanssamme toteutat ideat ketterästi ja luot ainutlaatuista kilpailuetua.

Ota yhteyttä

Ideasta uudeksi liiketoiminnaksi

Kannattava liiketoiminta edellyttää, että yritys hyödyntää nykyaikaista teknologiaa osana perusliiketoimintojaan. Liiketoiminnan todellinen uudistaminen vaatii lisäksi kykyä innovoida uudenlaisia tapoja tehdä töitä ja palvella asiakasta. Ideoita yrityksissä onkin usein runsaasti.

Haasteeksi nousee ideoiden kaupallistaminen: miten tehdä ideasta liiketoimintaa. Tämä vaatii ymmärrystä bisneksestä – ja teknologiasta. Kanssamme yhdistät liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen tavoitteisiinne tavalla, joka mahdollistaa kaupalliset innovaatiot.

Uudista liiketoimintaasi kanssamme:

Viet ideat innovaatioiksi

Muutat käyttäjäpalautteen tuloksiksi

Saatat prototyypit tuotantoon

Teknologia on tehokas mahdollistaja

Liiketoiminnan menestyksekäs kehittäminen perustuu siihen, että asioita katsotaan tuote- ja teknologiariippumattomasti. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi lähdemme aina liikkeelle teidän tavoitteistanne ja loppukäyttäjän tarpeista. Tarvemäärittelyn pohjalta etsimme parhaimmat mahdolliset teknologiat – tai toteutamme ne itse. Kun ajatus on kirkas, taipuvat teknologiat mihin vain.

Olennaista on idea ja se, onko se kaupallistettavissa tai muunnettavissa liiketoimintahyödyksi. Asiakasymmärryksen hankkiminen kerryttää arvokasta tietoa, jonka perusteella voidaan suunnitella tuotteen kaupallistamista. Ketterä prototypointi on nopea ja kannattava tapa altistaa idea palautteelle ennen investointeja.

Kun ajatus on kirkas, teknologiat taipuvat mihin vain.

Menestyvä tuote syntyy loppukäyttäjän kanssa

Haemme keinoja liiketoiminnan sisäiseen ja ulkoiseen uudistamiseen toteuttamalla erilaisia testejä prototyyppien avulla. Kun tavoitteena on viedä asiakaskokemus ja palvelun tuottaminen uudelle tasolle, on ulkopuolisesta ajattelijasta ideoinnissa usein merkittävää hyötyä.

Parhaat ideat viedään tuotantoon prototyyppien avulla. Kehittämällä näitä prototyyppejä loppukäyttäjän kanssa on mahdollista testata palvelun toimivuus ja kysyntä ja tekniikan toimivuus. Oikeiden tekniikoiden ja näkemyksen avulla on mahdollista synnyttää huikeita innovaatioita maltilliseen hintaan.

 

Miten autamme yritystä uudistumaan?

  • Haemme uudenlaisia liiketoimintamalleja tarkastelemalla toimialojen arvoketjuja sekä toimintaympäristön muutoksia.
  • Innovoimme teknologioiden mahdollistamia toiminta- ja palvelumalleja.
  • Rakennamme ketterästi pilottikonsepteja.
  • Selvitämme markkinapotentiaalia pilottikonseptien ja/tai markkinaselvitysten avulla.
  • Autamme palvelujen tuotteistamisessa, kaupallistamisessa sekä markkinoille viemisessä.

TalentreePalvelutLiiketoiminnan uudistaminen ja prototypointi
X