Jokainen viesti on teko - ja jokainen teko on viesti.