Vastuullisuus ja HSEQ

Outi Piisilä

Outi Piisilä

Työni on selkeyttämistä, jäsentelyä ja sanoittamista

Aloitin Talentreella liikkeenjohdon konsulttina joulukuussa 2022. Taustani on monipuolinen ja poikkitieteellinen; olen työskennellyt sekä tekniikka että ihmiset työni sisältönä. Olen työurallani huomaamatta kulkenut vastuullisuuspolkua, vaikka työtehtävien muutokset eivät aina ole siinä hetkessä näyttäneet loogisilta.

Viimeisimmäksi työskentelin suuressa logistiikka- ja infra-alan konsernissa erilaisissa tehtävissä mm. henkilöstö- ja kehityspäällikkönä. Ennen sitä toimin pk-yrityksissä ja vastasin ympäristö- ja laatuasioista. Substanssini vastuullisuuden E- ja S-osioista [environment, social] on syvää aidon työkokemuksen tuloksena.

Työnantajan ja työuran vaihdoksia on aina ohjannut haluni mennä eteenpäin sekä loputtoman utelias persoonani. Talentreelle minua vetivät erityisesti hauskat tyypit, joiden kanssa työskentelystä olen nauttinut valtavasti. Halu oppia uutta ja monipuolisesti sekä kiinnostus nähdä yrityskenttää laajemmin toimivat merkittävinä vetovoimatekijöinä. Olin myös ostanut Talentreen palveluja, joten tiesin heidän palveluidensa olevan helposti lähestyttäviä ja maalaisjärjellä toimivia.

Halu oppia uutta ja monipuolisesti sekä kiinnostus nähdä yrityskenttää laajemmin toimivat merkittävinä vetovoimatekijöinä.

Outi Piisilä, liikkeenjohdon konsultti, Talentree

Insinööriys auttaa jäsentämään ja selkeyttämään asiakkaan tarpeita

Tulen selkeästi insinöörimaailmasta, mutta olen toiminut pitkään myös liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä. Olen toiminut ostajan roolissa ja ostanut konsulttipalveluita, joten minun on helppo asettua asiakkaan tilanteeseen. Tunnen asiakkaan paikoitellen kaoottista maailmaa ja kiireistä arkea.

Talentreella olen päässyt hyödyntämään koko työ- ja koulutustaustaani. Pääosin työni kietoutuu vastuullisuuden ympärille, sillä vastuullisuudessa yhdistyvät ydinosaamiseni. Rakennan asiakkaille vastuullisuusstrategioita ja -ohjelmia sekä autan CSRD-kestävyysraportointien laatimisessa.

Lisäksi olen toiminut interim HR-päällikkönä ja hoitanut erilaisia HR-projekteja, kuten nykytila-analyyseja ja sosiaalisen vastuun teemoihin liittyviä projekteja, joissa yhdistyvät operatiivinen HR ja vastuullisuuden S-kirjain eli sosiaalinen vastuullisuus. Olen myös rakentanut ympäristö- ja laatujärjestelmiä asiakkaille ja ollut mukana erilaisissa strategiatöissä.

Merkityksellisyyttä työhöni tuo mahdollisuus auttaa asiakkaita näkemään asioita kirkkaammin ja helpommin. Työni on pääosin selkeyttämistä, jäsentelyä ja sanoittamista. Usein asiakkaalla on tarve avulle, mutta he eivät itse osaa määritellä sen laatua tai laajuutta. Asiakkaat eivät välttämättä huomaa omia vahvuuksiaan ja potentiaaliaan, ja työssäni voin auttaa heitä löytämään ne ja hyödyntämään niitä eri tavoin. Inhoan itse hallinnollista byrokratiaa ja pyrin siihen, että asiat ovat mahdollisimman sujuvia ja yksinkertaisia. Haluan karsia turhaa tekemistä ja yksinkertaistaa asiakkaiden prosesseja.

Tästä työstä on myös hyvä näkymä työelämän murrokseen ja siihen, että yhä pienemmästä osaajajoukosta on löydettävä tekijät ja yhä tiukemmilla resursseilla on tehtävä enemmän.

Arvostukseni konsultin työtä kohtaan on noussut valtavasti

Talentree on mahdollistanut minulle ammatillisen osaamisen kasvun erilaisten projektien kautta. Olen oppinut omista vahvuuksistani ja osaan katsoa niitä eri tavalla: kun työuraa on jo jonkin verran takana, on helppo löytää tarttumapintaa asiakkaan tilanteeseen ja ammentaa omasta osaamisesta. Uskottavuutta ja soveltamiskykyä löytyy.

Talentreessa arvostan erityisesti työkavereitani. Täällä työskentelee hulvattoman hauskoja ihmisiä, ja arvostan kollegoideni moninaista osaamista ja tapoja tehdä työtä. Työyhteisö on avoin ja kannustava.

Parhaat muistoni Talentreella liittyvät isoon asiakasprojektiin, jossa lähtötilanne oli epäselvä ja henkilöt asiakkaan puoleltakin vaihtuneet. Alussa oli hyvin vaikea hahmottaa, mitä asiakas halusi tai oletti lopputuloksen olevan, mutta projektin edetessä asiat loksahtivat paikoilleen. Projektista tuli looginen ja hallittu, ja asiakas oli lopputulokseen erittäin tyytyväinen. Tällaiset hetket ja onnistumiset ovat antaneet minulle paljon iloa ja tyydytystä.

Oma arvostukseni konsulttialaa ja konsultin työtä kohtaan on noussut huippuunsa täällä työskentelyn seurauksena. Konsultin täytyy tietää monesta ilmiöstä, asiasta, toimialasta ja mikä tärkeintä, ymmärtää ihmistä. Mielestäni poikkitieteellinen koulutustausta ja monipuolinen työkokemus edistävät konsultin työssä onnistumista. Tällöin pystyy auttamaan asiakasta parhaiten.

Toki on seurattava muutosta ja sen suuntaa sekä ajankohtaisia keskusteluja, jotta pysyy mukana alati monimutkaistuvassa maailmassa. Hyvät oman työn ohjaamisen taidot ovat myös ratkaisevia, sillä vaikka kollegoiden tuki on lähellä, pitää jokaisen pystyä itsenäiseen työskentelyyn ja ohjaamaan omia projektejaan

Täällä työskentelee hulvattoman hauskoja ihmisiä, ja arvostan kollegoideni moninaista osaamista ja tapoja tehdä työtä.

Outi Piisilä, liikkeenjohdon konsultti, Talentree

Tutustu Outiin

Outi Piisilä

Liikkeenjohdon konsultti

Tekniikan ja talouden moniosaaja, vahvuusalueinaan vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat​, CSRD- ja ESRS-raportointi​, HSEQ-palvelut​ sekä ISO9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät​.

+358 50 379 7335 outi.piisila@talentree.fi
Outi Piisilä

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun